Rok 2015 přinese obrat trendu

Existuje mnoho trendů, dle kterých se řídí jednotliví investoři. Může to být breakdown, kdy trh prorazí významnou linii supportu a dále klesá, či divergence, kdy se jednotlivé instrumenty vyvíjí opačným směrem. Podle některých analytiků dnes stojíme na hranici změny, kdy jeden dlouhotrvající trend končí a druhý začíná.

Tím dlouhotrvajícím trendem máme na mysli korelaci, neboli situaci, kdy se jednotlivé instrumenty vyvíjí souběžně se sledovaným benchmarkem. Podle dat brokerské společnosti ConvergEx se současná úroveň korelace nachází na pětiletých minimech.

Období jejího největší rozmachu začalo se spuštěním programu kvantitativního uvolňování ve Spojených státech, pomocí kterého se „podařilo“ nafouknout bilanci Fedu o více jak 4 biliony dolarů. QE ve všech svých verzích pomohlo stlačit vysokou volatilitu na trzích a vytvořilo prostor pro tzv. „risk-on risk-off“ obchodování. Tato strategie spočívá v tom, že se investoři v době, kdy na trzích převládá relativní klid bez větších rizik, zaměří na instrumenty, které jsou spjaty s vyšším rizikem a tedy i výnosem. V opačné situaci, když na trhu převládá nervozita, se naopak uchylují k těm nejméně rizikovým aktivům.

QE se minulo svým cílem, tvrdí bývalý předseda Fedu

Díky programu QE se korelace během posledních několika let pohybovala na svých maximech, tzn. na úrovni 100 %. Po ukončení kvantitativního uvolňování se intenzita toho trendu postupně snižovala. Podle Nicka Colase, stratéga ConvergEx, dosahuje poslední měření korelace aktiv úrovně kolem 58,4 %. Dle jeho názoru se dá čekat, že „tato úroveň zůstane dlouhodobě nezměněna.“

„Ukončení programu QE otvírá prostor pro investice založené na odvětvové analýze, kdy se investor rozhoduje čistě na základě událostí a fundamentů vztahujících se ke konkrétnímu trhu a odvětví“, vysvětluje Colas. „Jsem přesvědčen, že období „nadvlády“ risk-on risk-off strategie je na ústupu. V příštích letech bude výběr akcie a sektoru tou největší výzvou pro každého investora.“

Ve splnění této předpovědi doufají především ti portfolio manažeři, jejichž výsledky nebyly během doby silné korelace nijak valné. Pouze 1 z 10 manažerů dokázal letos předčit výkonnost benchmarků jako je S&P500 či Russell 2000 tím, že našel a zobchodoval podhodnocené či nadhodnocené akcie. Většina investorů proto dávala přednost před aktivní správou aktiv například fondům navázaným na konkrétní indexy. Ty sice nevykazovaly nijak závratné výsledky, ale dokázaly si udržet stabilní a dlouhodobé výnosy.

S&P 500 v roce 2015

Změnu trendu potvrzuje i postupný návrat k podílovým fondům či ETF, které jsou navázány na konkrétní akcie či sektory. I přesto, že za poslední rok nevykázaly nijak exkluzivní výsledky, množství zdrojů do nich investovaných se zvýšilo o 7,6 % v případě ETF a o 11,9 % u akciových fondů.

Trh na dně? Akciové fondy to vidí jinak

Na základě toho se tak dá předpokládat, že do budoucna bude opuštěn trend minulých let, kdy se investoři, někdy až slepě, zaměřovali na sice stabilní ale z hlediska výnosu nudné indexy, a opět se vrátí k investicím do konkrétních akcií. 

Newsletter