Roklen indikátor: Jednou nohou ve fázi zpomalení

Červnové vydání Roklen indikátoru prvně prezentuje českou ekonomiku jednou nohou ve fázi zpomalení. Hned 8 ze 14 makroekonomických fundamentů se nachází v kvadrantu zpomalení. U některých indikátorů pozorujeme překvapivou polohu v rámci hospodářského cyklu, kterou interpretujeme nejen pomocí cyklických, ale i strukturálních důvodů.

Avšak buďme opatrní. Vnímat současný stav jako rozhodný moment, kdy je možné označit přesné datum začátku zpomalení, není zcela na místě. Tak jako v posledních měsících „přešlapovaly“ fundamenty na hraně zpomalení, je nyní možné, že další zveřejněné výsledky povedou k oscilaci kolem vertikální osy. Zvlášť měkké indikátory jako podnikatelská důvěra a důvěra spotřebitelů jsou v českých podmínkách poměrně volatilní a již několik měsíců „cestují“ tam a zpět mezi zpomalením a expanzí. Proto se klidně může stát, že se příští měsíc několik fundamentů dočasně vrátí do sektoru expanze. I tak se ale ekonomika jednoznačně přesouvá do fáze zpomalení.

Částečně matoucí se může zdát poloha indikátorů, které jsou zpravidla označovány za předběhové a zpožděné. Ekonomové identifikovali proměnné, které v rámci hospodářského cyklu předbíhají HDP, a ty, které se chovají opožděně. Klasifikace do jednotlivých skupin je jen přibližná a konkrétní chování indikátorů často závisí i na struktuře ekonomiky. Například pro českou ekonomiku zahrnuje OECD mezi předběhové indikátory vedle klasických měkkých dat a vývoj cen na finančním trhu i export. Mezi zpožděné indikátory tradičně zahrnujeme například data z trhu práce.

Současný stav české ekonomiky není plně v souladu s teorií předběhových a zpožděných indikátorů. Zatímco export a podnikatelská důvěra jsou mezi nejvýraznějšími fundamenty ve fázi zpomalení, a naplňují tak chování, jak teorie a předchozí empirické výsledky naznačují, 10leté dluhopisy naopak zůstávají ve fázi expanze. Netradičně se jeví i pozice nezaměstnanosti, kterou ekonomové standardně označují za zpožděný indikátor, a měla by tak hranici mezi expanzí a zpomalením překročit jako jedna z posledních. Namísto toho se již teď nachází ve fázi zpomalení.

Vysvětlení obou nestandardních situací pravděpodobně souvisí se strukturální otázkou české ekonomiky, nejde tedy přímo o rozpor s mechanismy hospodářského cyklu. Již několik měsíců upozorňujeme (například zde), že za polohou statistik z trhu práce a cen navázaných na úrokovou sazbou stojí pravděpodobně strukturální aspekty ekonomiky, a proto není vhodné je interpretovat plně jako součást cyklického chování. Především to, že nezaměstnanost již nemá kam dále klesat a úrokové sazby prochází procesem normalizace.

Až příští vydání Roklen indikátoru tak zřejmě napoví, jak rychle vlastně ekonomika zpomaluje.

Newsletter