RoklenFx: Jak koruna a další měny (ne)reflektují kurzové tlaky

Klíčové body

  • Fed se zaměřil na otázku, zda měny reflektují všechny tlaky působící na kurz.
  • Analýza se zaměřila na devizové intervence vybraných zemí ve třech stresových obdobích.
  • Koruna měla být na konci října proti dolaru citelně slabší.
Zdroj: Depositphotos

Odrážejí kurzy veškeré tlaky? Otázka, na kterou se zaměřil newyorský Fed, do své analýzy začlenil i korunu. Vychází přitom ze současného prostředí globálně silného dolaru a devizových intervencí. Na skupině 20 zemí se snaží ukázat, jak moc jejich měny (ne)reflektují tlaky působící na kurz v obou směrech.

Zdroj: Fed
Zdroj: Fed

Na začátku pandemie byly intervence sledovaných zemí téměř vždy pozitivní, což znamená kumulaci devizových rezerv. Od letošního ledna se však trend obrátil. Rezervy proto klesají ve snaze zabránit oslabení kurzu.

Zdroj: Fed
Zdroj: Fed

Fed si položil otázku: Jak moc tyto intervence eliminovaly ostatní kurzové tlaky? Pro odpověď si vybral tři období, a to finanční krizi (září 2008 až duben 2009), začátek pandemie (únor 2020 až duben 2020) a ruskou invazi na Ukrajinu (březen 2022 až říjen 2022).

Mírou eliminace tlaků intervencemi se země liší. Fed však identifikoval tři společné znaky. Země s menší zahraniční expozicí a menším devizovým trhem eliminují tlaky snadněji. Země mohou během jednoho období intervenovat různými směry. Země mohou v různých stresových obdobích intervenovat různými směry.

Během finanční krize nejvíce tlaků na oslabení eliminovalo Rusko, na posílení naopak Čína. Na začátku pandemie intervencemi odrazila oslabení nejvíce Brazílie a posílení Izrael. Na začátku války na Ukrajině pak nejsilnější tlaky na oslabení odrazila ČR, opak vidíme u Maďarska.

Zdroj: Fed
Zdroj: Fed

Závěrem Fed uvádí, že v posledních měsících, až na pár výjimek, byly kurzy ovlivněny intervencemi s ohledem na kurzové tlaky jen v nepatrné míře. U vyspělých zemí, kde se o intervencích nejvíce hovoří, tj. Japonsko, Čína nebo Brazílie, jsou hodnoty kurzu ve srovnání s výstupem modelu odlišné jen mírně. Pokud stejnou optiku aplikujeme na korunu, z grafu vidíme, že kurz proti dolaru měl být ke konci října citelně slabší.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx aktuálně obchoduje za středový kurz 1,0252 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 107,70 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0148 do 1,0343 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 24,32 EURCZK, vůči dolaru za středový kurz 23,72 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 24,28 až 24,40 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 23,53 do 24,01 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Zdroj: RoklenFx, Bloomberg, Reuters, ECB, Fed, ČNB, TradingView, CME

Newsletter