RoklenFx: Růst cen a vládní politika budou tlačit na další zvýšení sazeb ČNB

Klíčové body

  • Meziroční inflace dosáhla 18 %, tedy nejvyšších hodnot za několik let.
  • Meziměsíční inflace 0,8 % je druhá nejnižší letos. Výsledky jsou však výrazně ovlivněny sezónností měsíčního ukazatele.
  • Kurz koruny se bude stále řídit dle intervencí, které budou pokračovat minimálně do konce roku. Očekáváme pohyb okolo 24,50 za euro.
Zdroj: Depositphotos

Meziroční inflace v září dosáhla 18 %, tedy o 0,8 procentního bodu více než v srpnu. Jedná se o nejvyšší naměřenou hodnotu za několik dekád. Hlavním tahounem růstu cen byl už tradičně oddíl bydlení, kde se projevil meziroční růst ceny elektřiny o 37,8 %, zemního plynu o 85,9 % a tuhých paliv o 55,8 %. Vytápění je tak na začátku topné sezóny dle všech očekávání obzvláště problematické. Meziročně ale výrazně zdražily i potraviny. Cena masa je meziročně o 23,6 % vyšší, cena mléka a másla pak o více než 50 % vyšší. Dražší je proto i stravování v restauracích o 26 %. Vlivem nedostatků klíčových komponentů zdražila i kategorie automobilů, a to konkrétně o 15,6 %. Úhrnem zdražilo meziročně zboží o 20,7 % a služby o 13,7 %.

Vývoj inflace v dalších měsících a její trend bude na radu ČNB působit další tlak. Řada ekonomů bude upozorňovat na problematickou situaci a volat po dalším zpřísnění měnové politiky v podobě vyšších sazeb. Původní argument současného složení bankovní rady proti zvyšování sazeb do jisté míry ležel na nákladové povaze inflačních tlaků – z významné míry zahraničních. Tyto tlaky ale stále více probublávají i do dalších sektorů. Očekávané vládní výdaje a růst mezd poté významně podpoří inflační tlaky poptávkové. Pokud bychom brali současnou radu ČNB za slovo, pak by v takovém případě měla doručit další zvýšení sazeb. S tímto scénářem ale zatím nepočítáme. Kurz koruny je navíc v současné době více závislý na intervencích ČNB. Ani po zvýšení sazeb by tak zřejmě nedošlo k významnému posílení proti euru. Došlo by zřejmě akorát ke snížení objemu intervencí, a kurz by se tak stále pohyboval na současných hodnotách okolo 24,50 za euro.

Je nutné dodat, že meziměsíční růst cen dosáhl „pouze“ 0,8 %. Je to násobně vyšší hodnota, než bychom si my i centrální bankéři v ČNB přáli, ale i tak je druhá nejnižší v letošním roce. Ano, jedná se o signál, který může znamenat, že největší vlny zdražování jsou za námi. Na druhou stranu je nutné dodat, že meziměsíční měření nejsou zdaleka tak spolehlivá, snadno podléhají výkyvům a sezónnímu vývoji v ekonomice. Nelze tedy proto automaticky přepokládat, že růst cen v ČR nastoupí na klesající trend. Nicméně i tak je naměření relativně nízké meziměsíční hodnoty dobrým signálem. Určitě lepším, než kdyby meziměsíční růst atakoval hranici 2 %, jako tomu bylo v minulosti.

I v oblasti meziměsíčního růstu inflace hrála nota zdražování energií. Nepříjemných hodnot pak dosahuje především plyn, který v září proti srpnu, tedy během jednoho měsíce, zdražil o 15,2 %. Vzhledem k sezónním trendům v září zdražily výrazně i školní pomůcky, zápisné do mimoškolních aktivit a školné. Začátkem školy ale končí i rekreační sezóna, která vedla k poklesu cen v kategorii rekreace a kultura o 20,5 %. Zde přesně vidíme, proč nelze sledovat pouze meziměsíční vývoj cen. Sezónnost a další spojené výkyvy mohou zkreslit poskytnutou informaci. Kdybychom se podívali na meziměsíční růst cen v srpnu roku 2021, pak bychom viděli hodnotu 0,2 %. Hodnota naměřená letos je tak čtyřikrát vyšší.

Pozorovaná data dle ČNB potvrzují dosahování vrcholu inflace, což letní prognóza předpovídala na druhé pololetí letošního roku. Do relativně širokého intervalu se tak zřejmě kulminace inflace vejde. Interpretace dat by mohla naznačovat, že vrchol inflace v ČR bude o trochu níže, než bylo předpokládáno. Stále je však třeba počítat s vývojem situace na trzích. Především pak na tom energetickém.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx aktuálně obchoduje za středový kurz 0,9726 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 113,12 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 0,9651 do 0,9793 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 24,55 EURCZK, vůči dolaru za středový kurz 25,24 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 24,48 až 24,60 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 25,02 do 25,44 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Zdroj: RoklenFx, Bloomberg, Reuters, ECB, Fed, ČNB, TradingView, CME

Newsletter