Sedm způsobů, jakými z vás mozek dělá příšerného investora

Nezáleží na tom, jak moc se snažíte rozhodovat racionálně. Máte totiž mozek, který si s vámi může dělat, co chce. Alespoň v očích myslitelů podobného ražení jako je Meir Statman; „investoři jsou normální, nikoli racionální.“

Business Insider pronikl s pomocí publikace Hershe Shefrina Beyond Greed and Fear (Za chamtivostí a strachem) do tajů behaviorálních financí a vybral sedm zdánlivě začátečnických prohřešků, vůči kterým však nejsou imunní ani zkušení investoři.

  1. Věří, že jsou úžasní

Nadměrné sebevědomí (overconfidence) je snad nejznámějším konceptem z behaviorálních financí. Ve zkratce popisuje fakt, že investoři mají příliš velkou důvěru ve svou schopnost předvídat chování trhů, a tedy i výsledky svých investičních rozhodnutí.

  1. Špatně zpracovávají nové informace

Podle behaviorálních financí mají investoři tak trochu sklon k nostalgii. Tzv. ukotvení (anchoring) v praxi znamená, že pokud investor získá nové zásadní informace, jen zřídkakdy hodí svou starou analýzu do koše. Spíše ji jen trochu reviduje, avšak nezbaví ji všech myšlenek a předpovědí, učiněných na základě starých informací, které ho pak vedou špatným směrem.

Behaviorální finance: Jak se investoři (ne)učí ze svých chyb

  1. Nechají se zmást první myšlenkou

Tzv. heuristika reprezentativnosti má (representativeness) má za důsledek, že lidé odhadují pravděpodobnost určitých jevů nikoli na základě dostupných statických dat, ale na základě toho, jak snadno se jim daná věc vybaví z paměti. Investoři tak nakupují akcie především notoricky známých podniků, o kterých se stále mluví, aniž by důkladněji analyzovali, zda právě ony představují ty nejvýhodnější investiční příležitosti.

  1. Mají hrůzu ze ztrát

Na tom, že se investoři bojí ztrát, by ještě nebylo nic tak hrozného, ba naopak. Tato averze ke ztrátám (loss aversion) však mnohdy vede k tomu, že investoři drží ztrátové pozice příliš dlouho, jelikož naivně doufají, že by se situace ještě mohla obrátit. Averze ke ztrátě tak paradoxně vede k ještě vyšším ztrátám.

Behaviorální finance: Hladový trader je nebezpečný trader

  1. Nechtějí cítit lítost

Kromě averze ke ztrátám trpí mnoho investorů averzí k lítosti (regret aversion), tudíž se snaží pocity lítosti minimalizovat. Proto lze držení ztrátových investic vysvětlit i tím, že odmítají realizovat své ztráty, jelikož si nechtějí přiznat své vlastní neúspěchy. Minimalizovat pocity lítosti pak také často znamená investovat konzervativně – tedy s nižším rizikem, ale i s nižším výnosem.

  1. Nechají se strhnout okolnostmi

Ochota investorů snášet riziko se mění v závislosti na tom, jaká situace je na trhu. Jinými slovy, pokud trhy padají, jejich ochota nést riziko klesá, avšak pokud trhy rostou, ochota nést riziko zase roste. Tomu se říká efekt rámování (framing effect).

Sedm investorských hříchů podle behaviorálních financí

  1. Vymlouvají se

Se systematičností všech těchto předsudků, ale i mnoha dalších, souvisí tzv. zkreslení sloužící sobě (self-serving bias). To znamená, že investoři si informace interpretují tak, aby pro ně byly co nejpříjemnější. Když už jsou tedy nuceni přiznat si nějaké ztráty, pak za nimi stojí iracionalita trhu. A pokud naopak udělají dobrý obchod, pak jedině díky své skvělé investici.

Newsletter