Evropské výnosy klesají, americké rostou. Dolar se obchoduje v mírné ztrátě nad 1,0840 za euro. Koruna obrátila do lehkého zisku pod 25,35 za euro.

Šéf pražské burzy Koblic: Na trh START to chce poutavou „equity story“

Firmy, které vstoupily na trh START a úspěšně oslovily investory, reprezentují krásný mix nejen z pohledu oborů, ale i z pohledu technologického. Na tento trh by měly aspirovat firmy, které mají určitou finanční historii, ideálně několika let, jsou tzv. v černých číslech a mají jasnou a poutavou „equity story“. Serveru Roklen24 to v rozhovoru řekl šéf pražské burzy Petr Koblic. Pro peníze od investorů si nyní jde firma AtomTrace. Podle Koblice je to přesně ten příběh firmy, který chce každá země, která chce být úspěšnou a konkurence schopnou inovativní ekonomikou vidět.

Prvních šest měsíců trhu START je za Vámi. Jak byste tento půlrok zhodnotil?  Co považujete za největší úspěch a co se naopak nepodařilo?

Povedlo se nám vytvořit trh, který pomáhá firmám ze segmentu SME získávat kapitál pro jejich další rozvoj. Všechny firmy (prozatím čtyři), které na náš trh vstoupily a úspěšně oslovily investory, reprezentují krásný mix nejen z pohledu oborů, ale i z pohledu technologického. Z toho jsem opravdu nadšený, a to že takovým firmám může burza pomáhat, je skvělá zpráva zejména pro naši ekonomiku. Na projektu trhu START není nic, co by se vyloženě nepovedlo. Ano, jsou věci, u kterých jsme předpokládali trochu jiný vývoj, ale vstupovali jsme do zcela neprobádaných vod a vlastně celý náš projekt byl takovým startupem. Pokud bych měl v tomto přirovnání pokračovat, tak jsme si prošli stádiem „proof of concept“ a nyní již máme funkční produkt, který se snažíme stále zdokonalovat. 

Máte za sebou další úspěšný START Day, který se konal na počátku října. Čím byl tento, v pořadí již třetí upisovací den výjimečný?

Výjimečný byl zejména objemem obou emisí, které na trh vstupovaly. Dále byl pak výjimečný také tím, že ruku v ruce s vyšším objemem upisovaného kapitálu se na straně investorů objevila první instituce v podobě fondu. Konkrétně šlo o jeden z fondů společnosti Conseq. To nás opět posunulo o něco dále a posílilo to „absorbční“ kapacitu trhu. Máme informace i o dalších fondech, které se do projektu zapojí v průběhu příštího roku a na „buy side“ tak vytvoří spolu s individuálními investory ještě silnější základnu, než tomu bylo doposud.

Pro jaký typ společností je trh START určený? Jaký je maximální objem prostředků, který může společnost při IPO na trhu START získat?

Neexistuje žádná ostrá hranice ani jedním směrem. Obecně platí, že by na trh měly aspirovat firmy, které mají určitou finanční historii, ideálně několika let, jsou tzv. v černých číslech a mají, a to bych chtěl velmi zdůraznit, jasnou a poutavou „equity story“. Investor po seznámení s takovou firmou musí jasně pochopit její byznys a vidět v investici zřejmý potenciál. Je potom již vcelku jedno, zda je tím potenciálem výše vyplácené dividendy nebo příslib silného růstu. Pokud však chcete slyšet nějaká tvrdá čísla, tak velikostně by měla firma zapadat do škály celkové hodnoty společnosti mezi 1 až 80 miliony eur. Větší firmy pak již mohou aspirovat na vstup na regulovaný trh. V rámci primární nabídky si chodí firmy většinou pro kapitál v rozmezí 20 – 30 procent z celkové hodnoty firmy.

Na trh START se 27. listopadu chystá vstoupit společnost AtomTrace. Co si myslíte o této firmě, jejím klíčovém týmu a hlavnímu akcionáři Georgu Hotarovi?

AtomTrace je přesně ten příběh, který chce každá země, která chce být úspěšnou a konkurence schopnou inovativní ekonomikou vidět. Na bázi výzkumu, který započal na VUT v Brně vyrostla firma, která má několik zcela unikátních, vysoce sofistikovaných produktů světové úrovně. Nyní si přichází na trh pro peníze, aby byla schopna tyto své produkty úspěšně komercionalizovat a efektivně prodávat do celého světa. Je to tedy příběh univerzitního spinoffu s obrovským potenciálem. V české republice je takových příkladů velmi poskrovnu a já věřím, že trh START pomůže příběh AtomTrace posunout. Tým lidí, který za AtomTrace stojí, si to určitě zaslouží.

Jak jsou investory vnímány české technologické společnosti vstupující na trh START?

Já myslím, že velmi dobře. Ze stávajících čtyř emisí, by se do určité míry daly tři emise označit jako technologické. Bezesporu takovými jsou emise Fillamentum i Primoco, ale vlastně i Prabos. Ten, ačkoliv jde o svým způsobem výrobu tradičního produktu jakým je obuv, využívá při své výrobě a navrhování velmi sofistikované technologie.

Jak se dívali na trh START investoři na počátku a jak vidíte jejich pohled na příležitosti na trhu START dnes před závěrečným START Day tohoto roku? Mají větší zájem?

Samozřejmě že z počátku byli investoři opatrní a spíše vyčkávali, jak se celý projekt vyvine. Přiznám se, že před první Start Day jsme se všichni celkem pořádně zapotili. S každým dalším úpisem se však situace lepší a zájem je větší. Pevně věřím, že se dočkáme situace jako při velkých IPO, kdy budou emise díky aktivitě našich členů i několikanásobně přeupsány.

Kdo je typickým investorem na trhu START?

Jde typicky o zkušeného, kapitálově silného investora. Investování do SME firem není pro vyložené začátečníky. Je nutné, aby si investor uvědomoval vyšší riziko, byl schopen si sám číst ve finančních výkazech firmy a na základě toho se rozhodoval.

Jaká byla doposud největší investice?

Nemohu hovořit konkrétně, ale u obou posledních emisí byly tickety ve řádech nižších desítek milionů korun.

Je ze strany investorů zájem o společnosti, které již dříve na trh START vstoupily? Je s jejich akciemi dále obchodováno?

Ano, i přes to, že jsme žádnou zásadnější likviditu z logiky a podstaty investic neočekávali, prakticky každá aukce znamenala zobchodovaný objem, a tedy i změnu ceny. Ve všech případech je aktuální cena u emisí, u kterých proběhlo sekundární obchodování nad jejich upisovací cenou.

Stoupla cena akcií některé z těchto společností?

Ano.

Změnila se nějak pravidla trhu START od jeho počátku? Jak často mohou investoři s akciemi upsaných společností obchodovat?

Trh START je živý projekt, takže i pravidla prochází svojí lehkou evolucí. Tak jak se postupně rozrůstá například investorská báze o fondy, museli jsme přistoupit k častější frekvenci sekundárního obchodování kvůli požadavku na možnost oceňovat portfolia fondů na měsíční bázi. Nic není vytesáno do kamene a my chceme trh upravovat tak, aby vyhovoval v prvé řadě těm, kteří jej využívají, a to jak na straně investorů, tak na straně emitentů.

Jak vidíte vývoj trhu START v příštím roce? A kolik očekáváte nových emisí? Jaké máte cíle?

V příštím roce máme vypsány tři Start Days (21. května , 8. října a 10. prosince). Pokud by při každém Start Day úspěšně vstoupily na trh dvě nové společnosti, tak to bude skvělý úspěch. Našim cílem není kvantita, ale kvalita společností. Budu rád, když budou aktivní i další fondy, připojí se další individuální investoři a tím se trh START posune ve své pomyslné vývojové fázi do stavu, kdy bude vnímán jako stabilní součást českého kapitálového trhu.

PETR KOBLIC – generální ředitel Burzy cenných papírů Praha
Člen představenstva holdingu CEESEG  
Člen představenstva společnosti Wiener Börse  
Předseda představenstva společnosti Centrální depozitář cenných papírů  
Předseda burzovní komory společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE  
Předseda výboru pro kotaci Burzy cenných papírů Praha
Působení na kapitálovém trhu: od 2004: Burza cenných papírů Praha  
2003 – 2004: HVB Bank Czech Republic  
1998 – 2003: CA IB Securities, a.s.  
1997 – 1998: Patria Finance, a.s.  
1993 – 1997: Živnostenská banka, a.s

Newsletter