Dopoledne zveřejněný index cen výrobců za eurozónu (výsledek výrazně nad očekávání) euru pomáhá na silnější úrovně. Hlavní měnový pár se pohybuje pod hranicí 1,1350 EURUSD. Koruna se posunula do okolí 25,40 EURCZK. Zlotý pokračuje v prudkém posilování a na páru s eurem se posunul pod 4,60 EURPLN.

Šéf VIA ALTA John: Už žádný odpad „za chalupou“, přichází evoluce

V zacházení s odpady nastává čas zavádění skutečně moderních technologií. Revoluci nečekám, spíš evoluci. Lidstvo si už uvědomilo, že nemůže vše dávat „za chalupu“ na hromadu. Serveru Roklen24 to v rozhovoru řekl Jakub John, ředitel třebíčské firmy VIA ALTA. Ta nyní přichází s novou technologií na využití odpadních termoplastů. 

VIA ALTA poskytuje komplexní inženýrský servis a dodávky v oblasti technologií odpadů a průmyslové ekologie. Nyní přicházíte s novou, zajímavou technologií, která je vlastně alternativou k betonu. Dalo by se říct, že se jedná o „zelený beton“. Co to vlastně je polymerní beton – Polybet?

​Polymerní beton​ je kompozitní směs plniva – písku, kameniva, drceného skla, recyklátu apod. a pojiva, v našem případě drceného odpadního plastu, který nahrazuje cement jako pojivo v klasických betonech. Výhoda je ve využití jinak obtížně využitelného materiálu a náhradě relativně drahých primárních zdrojů. 

Co je hlavním principem této technologie?

​Technologie je zaměřena na výrobu stavebních prefabrikátů z polymerního betonu. Principiálně se jedná o sofistikovaný reaktor zajišťující ohřev a sušení plniva a následné spojení a homogenizaci s roztaveným pojivem – plastem. Obecně to zní jednoduše, nicméně jedná se o komplexní proces s řadou technických úskalí, která se nám podařilo vyřešit.

Čím se polymerní beton liší od klasického betonu?

Zejména ve složení a principu výroby. Konvenční beton – to je plnivo (písek, kamenivo), pojivo (cement, voda) a přísady pro ovlivňování vlastností. Polymerní beton – plnivo víceméně stejné, ale jako pojivo je použit roztavený plast. Žádný cement, žádná voda. Princip výroby je zcela odlišný – místo mísení směsi za studena a následné lití, nebo vibrolisování se zde jedná o dost horký proces. Při teplotě cca 250°C jsou obě složky v přesně stanoveném poměru míseny a následně lisovány za tepla.

Jaké jsou hlavní přednosti polymerního betonu?

​Technicky se jedná o materiál o srovnatelné pevnosti a vyšší pružnosti než konvenční beton s mírně lepší otěruvzdorností a zejména, s ohledem na jeho složení, nulovou nasákavostí. Takže vlastně se nejedná pouze o hezčí beton, ale pro určité aplikace (právě například malé prefabrikáty a stavební a dekorativní prvky) i beton lepší. I když použití pojmu beton je v této souvislosti poněkud zavádějící. Jedná se o moderní kompozitní materiál s velkým potenciálem pro další využití.​

Které tuzemské firmy by tyto technologii mohly využít?

​​Primárně producenti klasických betonových prvků. Už znají trh, mají vyřešenou distribuci a obchod a naše technologie by pro ně mohla znamenat rozšíření materiálové základny a výrobního portfolia, snížení nákladů výroby i marketingovou výhodu. Registrujeme již první zájem z této sféry. Alternativně se dá předpokládat, že by o technologii mohli mít zájem i firmy nakládající s odpadními plasty. ​

VIA ALTA působí také na zahraničních trzích. Které země jsou pro vás nejdůležitější?

​Ve firmě rádi říkáme „vše na Východ od Zvolena“ 🙂 VIA ALTA je technologická firma zaměřená zejména na odpadové hospodářství, průmyslovou ekologii a energetickou efektivitu. Čím více na Východ půjdeme, tím úroveň odpadového hospodářství a ekologie klesá a dynamika změn a poptávka po technologiích roste. Náš primární zahraniční zájem je tedy na východě Evropské unie, v postsovětských republikách, v Rusku samotném, na Balkáně apod. Polybet je nicméně technologie, se kterou plánujeme vyrazit i na Západ, protože v této oblasti se jedná o skutečný unikát a stavební prefabrikáty a prvky se využívají všude.​

V roce 2015 VIA ALTA jako jedna z prvních firem z České republiky získala ocenění Evropské komise Seal of Excellence za excelentní návrh projektu pro tzv. SME Insturment pod programem pro výzkum a inovace Horizon 2020. Jak moc to pomohlo Vašemu byznysu?

​Seal of Excellence je skutečně unikátní ocenění. A protože program Horizon 2020 je vnímán velmi vážně jak na západě, tak na východě, je pro nás toto ocenění velmi důležité. Říká – ano, tihle lidi opravdu umí vyvinout něco excelentního. A souvislost s Horizonem dává tomuto ocenění vysokou vážnost. Již několikrát nám otevřelo dveře a díky němu i velké firmy začaly brát malou technologickou firmu z Třebíče vážně.

Jak Vaše podnikání, vývoj, ovlivňuje technologický pokrok? Čekáte velkou „revoluci“ v zacházení s odpady? Co je podle Vás největší hrozbou?

​Revoluci již zřejmě ne, spíš evoluci. Lidstvo si už uvědomilo, že nemůže vše dávat „za chalupu“ na hromadu – to byla ta revoluce. Nastává čas zavádění skutečně moderních technologií. Zejména očekávám pokrok v třídění komunálního odpadu a jeho materiálovém využívání. Je nutné maximum materiálu z odpadu dostat zpět a pak jej případně spálit nebo uložit. Odpady jsou bohužel, nebo bohudík, o lidech. Největší hrozbou pro lidi jsou zas a jenom lidi. Ať už lhostejnost vůči přírodě, nebo naopak strach a blokování výstavby moderních technologií. 

Nyní máte zhruba 20 zaměstnanců a uvádíte, že přijímáte komplexnější výzvy. Jaké máte plány v následujících letech? Čeho byste chtěli dosáhnout?

​Jsme relativně malá firma. Soustřeďujeme se na vývoj, koncentrujeme mozky a výrobu necháváme na našich zkušených partnerech. Má to své výhody – jsme pružní a svobodní. Nyní uvádíme na trh několik našich vlastních technologií. Výše zmiňovaný POLYBET, pak MULTIFERM – unikátní technologii pro výrobu biopaliva z biologicky rozložitelných odpadů, pracujeme na materiálovém využití odpadních stavebních izolantů, zabýváme se využitím zemědělských odpadů i tříděním směsného komunálního odpadu. Hodláme tímto směrem jít i na dále.

Často se na nás obracejí zákazníci s dotazem, že mají tolik a tolik, takového a takového specifického odpadu, který vozí na skladku, ať vymyslíme, co by se s ním dalo dělat. A my to vymyslíme. Chtěli bychom dosáhnout toho, že VIA ALTA bude první volbou, když bude kdokoli zvažovat nějakou technologickou investici v odpadovém hospodářství nebo ekologii. Umíme to vymyslet, zprojektovat a zkonstruovat, vyrobit a dodat, pomoci s rozjezdem i následně servisovat. V tom je VIA ALTA unikátní a hodlá být i nadále.

Jakub John (1978) – vystudoval strojní fakultu VUT v Brně a v současné době dokončuje doktorát v oboru Technologie odpadů na Mendelově univerzitě v Brně. Je zakladatelem, ředitelem a předsedou představenstva technologické firmy VIA ALTA a.s. zabývající se výzkumem a vývojem, projekcí, konstrukcí a inženýrskými službami v oblasti technologie odpadů a průmyslové ekologie. Je autorem několika vědeckých článků a spolupůvodcem dvou užitných vzorů. Volný čas věnuje rodině, motocyklům a bicím nástrojům. Je rozvedený a má tři děti. 

 

 

Newsletter