Šéf VIA ALTA John: Už žádný odpad „za chalupou“, přichází evoluce

V zacházení s odpady nastává čas zavádění skutečně moderních technologií. Revoluci nečekám, spíš evoluci. Lidstvo si už uvědomilo, že nemůže vše dávat „za chalupu“ na hromadu. Serveru Roklen24 to v rozhovoru řekl Jakub John, ředitel třebíčské firmy VIA ALTA. Ta nyní přichází s novou technologií na využití odpadních termoplastů. 

VIA ALTA poskytuje komplexní inženýrský servis a dodávky v oblasti technologií odpadů a průmyslové ekologie. Nyní přicházíte s novou, zajímavou technologií, která je vlastně alternativou k betonu. Dalo by se říct, že se jedná o „zelený beton“. Co to vlastně je polymerní beton – Polybet?

​Polymerní beton​ je kompozitní směs plniva – písku, kameniva, drceného skla, recyklátu apod. a pojiva, v našem případě drceného odpadního plastu, který nahrazuje cement jako pojivo v klasických betonech. Výhoda je ve využití jinak obtížně využitelného materiálu a náhradě relativně drahých primárních zdrojů. 

Co je hlavním principem této technologie?

​Technologie je zaměřena na výrobu stavebních prefabrikátů z polymerního betonu. Principiálně se jedná o sofistikovaný reaktor zajišťující ohřev a sušení plniva a následné spojení a homogenizaci s roztaveným pojivem – plastem. Obecně to zní jednoduše, nicméně jedná se o komplexní proces s řadou technických úskalí, která se nám podařilo vyřešit.

Čím se polymerní beton liší od klasického betonu?

Zejména ve složení a principu výroby. Konvenční beton – to je plnivo (písek, kamenivo), pojivo (cement, voda) a přísady pro ovlivňování vlastností. Polymerní beton – plnivo víceméně stejné, ale jako pojivo je použit roztavený plast. Žádný cement, žádná voda. Princip výroby je zcela odlišný – místo mísení směsi za studena a následné lití, nebo vibrolisování se zde jedná o dost horký proces. Při teplotě cca 250°C jsou obě složky v přesně stanoveném poměru míseny a následně lisovány za tepla.

Jaké jsou hlavní přednosti polymerního betonu?

​Technicky se jedná o materiál o srovnatelné pevnosti a vyšší pružnosti než konvenční beton s mírně lepší otěruvzdorností a zejména, s ohledem na jeho složení, nulovou nasákavostí. Takže vlastně se nejedná pouze o hezčí beton, ale pro určité aplikace (právě například malé prefabrikáty a stavební a dekorativní prvky) i beton lepší. I když použití pojmu beton je v této souvislosti poněkud zavádějící. Jedná se o moderní kompozitní materiál s velkým potenciálem pro další využití.​

Které tuzemské firmy by tyto technologii mohly využít?

​​Primárně producenti klasických betonových prvků. Už znají trh, mají vyřešenou distribuci a obchod a naše technologie by pro ně mohla znamenat rozšíření materiálové základny a výrobního portfolia, snížení nákladů výroby i marketingovou výhodu. Registrujeme již první zájem z této sféry. Alternativně se dá předpokládat, že by o technologii mohli mít zájem i firmy nakládající s odpadními plasty. ​

VIA ALTA působí také na zahraničních trzích. Které země jsou pro vás nejdůležitější?

​Ve firmě rádi říkáme „vše na Východ od Zvolena“ 🙂 VIA ALTA je technologická firma zaměřená zejména na odpadové hospodářství, průmyslovou ekologii a energetickou efektivitu. Čím více na Východ půjdeme, tím úroveň odpadového hospodářství a ekologie klesá a dynamika změn a poptávka po technologiích roste. Náš primární zahraniční zájem je tedy na východě Evropské unie, v postsovětských republikách, v Rusku samotném, na Balkáně apod. Polybet je nicméně technologie, se kterou plánujeme vyrazit i na Západ, protože v této oblasti se jedná o skutečný unikát a stavební prefabrikáty a prvky se využívají všude.​

V roce 2015 VIA ALTA jako jedna z prvních firem z České republiky získala ocenění Evropské komise Seal of Excellence za excelentní návrh projektu pro tzv. SME Insturment pod programem pro výzkum a inovace Horizon 2020. Jak moc to pomohlo Vašemu byznysu?

​Seal of Excellence je skutečně unikátní ocenění. A protože program Horizon 2020 je vnímán velmi vážně jak na západě, tak na východě, je pro nás toto ocenění velmi důležité. Říká – ano, tihle lidi opravdu umí vyvinout něco excelentního. A souvislost s Horizonem dává tomuto ocenění vysokou vážnost. Již několikrát nám otevřelo dveře a díky němu i velké firmy začaly brát malou technologickou firmu z Třebíče vážně.

Jak Vaše podnikání, vývoj, ovlivňuje technologický pokrok? Čekáte velkou „revoluci“ v zacházení s odpady? Co je podle Vás největší hrozbou?

​Revoluci již zřejmě ne, spíš evoluci. Lidstvo si už uvědomilo, že nemůže vše dávat „za chalupu“ na hromadu – to byla ta revoluce. Nastává čas zavádění skutečně moderních technologií. Zejména očekávám pokrok v třídění komunálního odpadu a jeho materiálovém využívání. Je nutné maximum materiálu z odpadu dostat zpět a pak jej případně spálit nebo uložit. Odpady jsou bohužel, nebo bohudík, o lidech. Největší hrozbou pro lidi jsou zas a jenom lidi. Ať už lhostejnost vůči přírodě, nebo naopak strach a blokování výstavby moderních technologií. 

Nyní máte zhruba 20 zaměstnanců a uvádíte, že přijímáte komplexnější výzvy. Jaké máte plány v následujících letech? Čeho byste chtěli dosáhnout?

​Jsme relativně malá firma. Soustřeďujeme se na vývoj, koncentrujeme mozky a výrobu necháváme na našich zkušených partnerech. Má to své výhody – jsme pružní a svobodní. Nyní uvádíme na trh několik našich vlastních technologií. Výše zmiňovaný POLYBET, pak MULTIFERM – unikátní technologii pro výrobu biopaliva z biologicky rozložitelných odpadů, pracujeme na materiálovém využití odpadních stavebních izolantů, zabýváme se využitím zemědělských odpadů i tříděním směsného komunálního odpadu. Hodláme tímto směrem jít i na dále.

Často se na nás obracejí zákazníci s dotazem, že mají tolik a tolik, takového a takového specifického odpadu, který vozí na skladku, ať vymyslíme, co by se s ním dalo dělat. A my to vymyslíme. Chtěli bychom dosáhnout toho, že VIA ALTA bude první volbou, když bude kdokoli zvažovat nějakou technologickou investici v odpadovém hospodářství nebo ekologii. Umíme to vymyslet, zprojektovat a zkonstruovat, vyrobit a dodat, pomoci s rozjezdem i následně servisovat. V tom je VIA ALTA unikátní a hodlá být i nadále.

Jakub John (1978) – vystudoval strojní fakultu VUT v Brně a v současné době dokončuje doktorát v oboru Technologie odpadů na Mendelově univerzitě v Brně. Je zakladatelem, ředitelem a předsedou představenstva technologické firmy VIA ALTA a.s. zabývající se výzkumem a vývojem, projekcí, konstrukcí a inženýrskými službami v oblasti technologie odpadů a průmyslové ekologie. Je autorem několika vědeckých článků a spolupůvodcem dvou užitných vzorů. Volný čas věnuje rodině, motocyklům a bicím nástrojům. Je rozvedený a má tři děti. 

 

 

Newsletter