Senioři v koronavirové době. Pandemie měla i svá pozitiva

Pandemie koronaviru měla vzhledem k seniorům i svá pozitiva. Mnohem více lidí si uvědomilo, že mají babičku a dědečka, a začalo se o ně více zajímat. Celkově celá společnost si díky viru uvědomila problémy, se kterými se senioři potýkají, od samoty přes nedostatek financí až po zdravotní problémy. K čemu koronavirus také přispěl, byl nárůst počtu dobrovolníků. Problémem je, že se mnoho z nich k seniorům vůbec nedostalo. Důvodem byla například absence internetu, kvůli které se senioři o možnosti pomoci ani nedozvěděli. Jedním z našich cílů je zvyšovat u seniorů gramotnost v online oblasti a zapojit je do tohoto světa, řekla v rozhovoru pro Roklen24 Hana Mezerová z organizace Seniorem s radostí.

V současnosti se o seniorech mluví především s ohledem na jejich zranitelnost a ohroženost v rámci pandemie. Jak se změnila situace potřeb seniorů na základě COVID -19?

Existuje základní dělení, které zahrnuje pět potřeb – bezpečí, svobody, sociální, fyziologické a seberealizace. Mnoho seniorů má potřeby omezené celkově, ale právě s pandemií přišlo omezení ještě větší, a troufám si říct, že ve všech oblastech. Když se podíváme například na oblast sociální, tak senioři byli a možná ještě jsou mimo kontakt s okolním světem, protože rodiny se bály za nimi chodit na návštěvy atd. Proto jsme doporučovali udržovat kontakt telefonický. My sami jsme měli pro seniory zřízenou linku a v případě potřeby je propojovali buď s dobrovolníky, aby si mohli popovídat, nebo s psychology, když byla potřeba odbornější pomoc.

Hned první věc, co člověk uviděl, když otevřel web vaší organizace, je otázka: Nastala zdravotní krize a co teď, abychom se nezbláznili? Co nyní radíte seniorům? Co z vaší praxe vidíte, že funguje v takovýchto náročných situacích?

Důležité je udělat si plán dne a nastavit si určité cíle. Bezpečí a jistotu nám totiž dodává systém a když si nastavíme, jak bude den probíhat, víme, co nás čeká. Proto nejen seniorům, ale všem, když se nám nějakým způsobem změní denní režim, doporučuji udělat si ve dnech řád a určit si body, na které se budeme těšit. Můžou to být maličkosti, třeba odpolední káva a kniha.

Vidíte nějaké změny v tom, jak jsou senioři nyní vnímáni u širší veřejnosti? Lze říci, že pandemie zapůsobila v tomto ohledu pozitivně?

Z mého pohledu rozhodně zapůsobila pozitivně vůči skupině seniorů. A to ze dvou důvodů. Za prvé jsem si všimla, že hodně lidí si najednou uvědomilo, že mají babičku a dědečka, a začali se o ně více zajímat. Za druhé si celkově společnost začala všímat více seniorů a jejich problémů, jako je samota, nedostatek financí, zdravotní problémy a další.

Z ohlasů veřejnosti je vidět výraznější nárůst počtu dobrovolníků, vznikají platformy, které se snaží propojit lidi s volnou kapacitou s těmi, kteří pomoc potřebují. Většina těchto aktivit se ale odehrává na sociálních sítích nebo webových rozhraních, vnímáte to v souvislosti se seniory jako problém?

Ano, v Seniorovi s radostí jsme zjistili, že propojit se se seniory je náročnější než propojit se s jakoukoliv skupinou. Někteří senioři vůbec internet nemají a ti, kteří ho mají, tak málokdy využívají sociální sítě. Já sama jsem zaznamenala, že byla mnohem větší nabídka dobrovolníků než poptávka seniorů. A domnívám se, že právě z toho důvodu, že se informace k seniorům vůbec nedostala.

Jak čekáte, že aktuální situace promění společnost a změní život seniorů? Tím, že se nyní více aktivit přesouvá do “online” režimu, vidíte například, že by se senioři více učili pracovat s chytrými technologiemi?

Jedním z našich cílů je právě zvyšovat u seniorů gramotnost v online oblasti a zapojit je do tohoto světa. Pořádáme například školení na práci s tablety a také vyvíjíme webovou aplikaci SuperHero senior, která bude seniorům pomáhat s vyhledáváním lékařů, obchodů ale i dalších aktivit v místě jejich bydliště. S touto aplikací jsme vyhráli soutěž NAKOPNI PRAHU a získali tak i finanční pomoc na její dokončení.

Od minulého roku se startup Seniorem s radostí překlopil do režimu sociálního podnikání. Můžete představit vaše aktuální aktivity, kterými se snažíte vrátit seniorům důstojné místo ve společnosti?

Aktuálně se věnujeme cvičení jógy pro seniory, v Praze probíhají lekce v parku zdarma a pro ty, kteří se nemohou zúčastnit, jsou připraveny i online lekce na našich stránkách. Snažíme se seniorům nabízet také pracovní příležitosti, máme pro ně připravenou psychologickou poradnu a těm, kteří potřebují, pomáháme s nákupy, odvozem k lékaři nebo dovozem léků.

Jaké máte v současnosti ohlasy na vaše aktivity a vaši misi?

Velmi pozitivní a nás samotné opravdu těší, že můžeme díky naší organizaci propojovat generace a zlepšovat seniorům život.

Co považujete zatím za největší úspěchy vašeho projektu a proč?

Nevím, jak by vám na tuto otázku odpověděly mé kolegyně, ale za mě, ačkoliv jsme vyhrály několik soutěží jako Social Impac Award 2019, 3. místo na Women Startup Competition 2020 a nedávno NAKOPNI PRAHU, tak je největší úspěch to, že naše organizace funguje a všichni jsme v ní aktivní a snažíme se podílet na jejím rozvoji, ačkoliv vše děláme zadarmo a při svých pracích.

Pro mnohé projekty je současná situace motivací k inovativnějším přístupům nebo hledáním nových řešení. Mění se v tomto ohledu i aktivity nebo podnikatelské plány Seniora s radostí?

Ano, mění se a upřímně musíme zrychlovat, být flexibilnější a přizpůsobovat se situaci. Zaměřujeme se na získávání seniorů, ale i na větší příležitosti pro ně samotné, ale především se zaměřujeme právě na online svět pro seniory.

Jak na současnou situaci a zranitelnost seniorů reaguje z vašeho pohledu byznysový sektor? Vnímáte silnější společenskou odpovědnost firem?

Musím říct, že mě samotnou reakce firem na zranitelnost seniorů opravdu překvapila. Podpořili nás BMW 3 automobily, KiaMotors 10 autobomily a Ford 3 automobily. Díky nim jsme mohli rozvážet léky, obědy, roušky, ale také vozit seniory k lékaři. Nyní, po nouzovém stavu, máme pro účely naší organizace 3 auta od KIA.

Obracejí se firmy přímo i na vaší organizaci? Jaký typ spolupráce hledají nebo nabízejí?

Ano, obracejí a obracely. Některé firmy nám nabízejí finanční prostředky, jiné třeba zase služby nebo produkty a za všechnu pomoc jsme vděční. Máme ale ještě větší ambice, a to je propojit se s firmami například i tak, že budou zaměstnávat naše seniory.

Již v dřívějším rozhovoru pro Roklen24 zakladatelka Seniora s radostí – Jana Najbrtová – uvedla, že vaše další plány zahrnují expanzi do zahraničí. Vnímáte v tuto chvíli nějaké rozdíly v potřebách a situaci seniorů napříč ostatními státy?

Je těžké mluvit takto globálně, jelikož v agentuře jsme v kontaktu se seniory v ČR. Ale pokud se podívám na věc z pohledu psychologa, myslím si, že v tuto chvíli (pokud vezmeme v potaz dopad COVID-19), tak potřeby všech seniorů jsou stejné tak, jako všech lidí. Ono když se na to podíváme i z pohledu v našem státě, tak konkrétní potřeby seniorů byly různé, ale v celku vzato vždy spadaly do kategorií, které jsem uvedla na začátku.

Mgr. Hana Mezerova, ACC se narodila v Třešti na Vysočině. Vystudovala jednooborovou psychologii a následně certifikovaný koučovací výcvik. Svou praxi jako psycholožka začala ve věznici. Aktuálně má vlastní kancelář jako psycholog a kouč a působí v organizaci Seniorem s radostí jako COO.

Newsletter