Seriál investičních nápadů: Výsledky a test vítězů a poražených

Na světě je zhruba 65 tisíc veřejně obchodovaných firem, ovšem pouze pár z nich je lídrem sektoru. Jak je poznat? O těch největších (Apple, Daimler, Exxon, atd.) píšou noviny každý druhý den. O těch menších píši já v Seriálu investičních nápadů. Nejen to, do jejich akcií vkládám své peníze s průměrným čistým zhodnocením 13,7% p.a. za posledních devět let. ​​​​​Tentokrát se podíváme na hodnocení další části společností po výsledcích.

Helmerich-Payne

HP reportovala čistý zisk pro druhý kvartál 2016 (fiskál končí 30. září) ve výši 21 mil. USD, a to pouze díky jednorázovým příjmům z pokut za předčasně ukončené smlouvy. Tržby dosáhly 438 mil. USD. V souladu s celkovou situací v sektoru dále poklesla utilizace na pouhých 30% (aktivních 106 vrtných souprav), a denní sazba se snížila o zhruba 10%. Tolik historie, důležitější jsou očekávání, jejichž agregátem je vlastně cena ropy. Ta v posledních dvou měsících posílila, a vytáhla akcie vzhůru. Enterprise products – kteří mívají dobrý přehled, protože ovládají značné přepravní a úložní kapacity ropy a plynu v USA – v poslední analytické prezentaci odhadují, že ceny 40 USD/barel a 2 USD/MMBtu postačují pro ziskovost nejkvalitnějších ložisek, ceny nad 50 respektive 3 pak zaštítí téměř všechny stávající projekty. Tento pokles rovnovážných cen je v souladu s investiční tezí – americká povrchová těžba bude získávat (ne ztrácet) světový podíl, protože dokáže nejrychleji zvyšovat efektivitu. Nelze přesně říct, kdy dojde ke zlomu ve vrtné aktivitě, ovšem bude to skokově. Producenti ropy se totiž chovají – slovy jednoho CEO ze sektoru – „tak stádně, jak si jen umíte představit.“

CDW Corp.

Nemnoho se změnilo u CDW. Firma zaznamenala růst tržeb o 13,1% meziročně (3,1 mld. USD), zisk na akcii dosáhnul 0,67 USD. Ovšem, vyjma britskou akvizici Kelway, organický růst byl pouze 3,5%, což potvrzuje opatrnost především mezi korporátními klienty, která byla zřejmá už na začátku roku a ostatně ji potvrdil i anemický růst amerického HDP. Dobré zprávy jsou pokračující integrace Kelway (právě došlo k přejmenování na CDW UK), a rozšiřující se partnerství s Dellem. Management potvrdil cíl růstu 200-300 bázických bodů nad průměrným růstem IT výdajů v USA.

Pozitivní reakci trhu na ohlášení výsledků připisuji především několika komentářům ohledně kapitálové alokace. Firma plánuje zvyšovat dividendu ke třiceti procentům volné hotovosti, hodlá přidat několik menších akvizic, a ohlásila 750 mil. autorizaci pro odkup vlastních akcií (12% momentální tržní kapitalizace) pro další roky. Dluh/EBITDA je nyní 2,8x, což je uprostřed cílovaného pásma 2,5-3x, odtud již překvapení nepřijde.

Markel Corporation (MKL)

MKL reportovala za první čtvrtletí zisk na akcii 11,15 USD a příjmy 1,38 mld. USD (+6,2% meziročně), v obou ukazatelích překonala analytická očekávání. Jak jsem upozorňoval, hodnotit pojišťovny kvartálně je problematické – výsledky jsou volatilní, protože investiční portfolio je vystaveno tržním pohybům, a chyby v upisování rizika se ukážou až později. Ovšem právě kvalita MKL v těchto dvou činnostech je předmětem dlouhodobé teze. Účetní hodnota MKL vzrostla o 5% na 561 USD / akcie, a právě tento ukazatel bude při zachování současných valuací (dle mého názoru pravděpodobné) odpovídat růstu akcií. Combined ratio bylo v uplynuvším čtvrtletí 88%. Divize soukromého kapitálu, která poprvé loni přinesla více než 1 mld. USD na tržbách, přidala dalších 10%.

Rational AG

RAA rostla na tržbách 9% na 135,7 mil. EUR., bez započtení oslabení GBP a měn rozvíjejících se trhů by šlo o 10% růst. Prémiové produkty pod značkou Rational se na tom podílely ze čtyř pětin, zbytek dodal segment FRIMA, který operuje pouze v Evropě a je levnější. FRIMA představila v únoru nový produkt: VarioCooking Center. Hrubá zisková marže zůstala na úrovni loňského roku (62%), ale čistá marže klesla na 24% kvůli měnovým efektům, takže celkový čistý zisk byl 24,5 mil. Management potvrdil výhled pro letošní rok na úrovni loňského růstu. Růst EPS o zhruba 15% samozřejmě neospravedlňuje loňský skok ceny akcií o 60%, který musel být tažen valuační expanzí. Nyní se RAA prodává za 35 násobek čistého zisku 2016, a 22 násobek EBITDA – velmi draho. Kdybych dokázal časovat trh, řekl bych „prodat, počkat na korekci a koupit zpět o 30% levněji“, jelikož to neumím, akcie výborně řízené firmy v organicky rostoucím odvětví si ponechávám.

Grenke Leasing

GLJ konsolidovaný zisk v prvním kvartále vzrostl meziročně o 22% na 22,5 mil. EUR především díky stále klesajícím nákladům na refinancování. Zpráva, na kterou trh reagoval negativně bylo snížení kontribuční marže u nově upisovaných smluv z 19,3 % na 17%. Ukazuje to na nutnost snižovat „cenu“ kvůli nízkým úrokovým sazbám, konkurenci, a slabému hospodářském růstu – jevy, se kterými se potýkají především banky. Management GLJ k tomu zmínil dva faktory: pokračující zahraniční expanze (při vstupu na nový trh musí být firma cenově agresivnější) a snaha získat větší objem „referenčních“ zakázek na úkor ceny. Obě dvě vysvětlení dávají smysl, protože – na rozdíl od bank – leasing IT produktů není nasycený trh, naopak v mnoha regionech je úplnou novinkou.

Z menších korporátních zpráv, Grenke Leasing se rozhodla změnit jméno na Grenke AG. V proběhnuvším čtvrtletí přibrala 80 zaměstnanců, a má jich nyní 975. Na úterní valné hromadě rovněž schválila dividendu 1,5 EUR / akcie (výnos 0,9 %).

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Fin a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter