Šest typů šéfů, ze kterých budete šílet

Často se říká, že lidé nastupují do firem, ale odcházejí od šéfů. Ať už je to pravda nebo ne, pokud se během své praxe setkáte s jedním z typů manažerů níže uvedených, zaručeně se v krátké době budete poohlížet po uplatnění někde jinde.

Manažer je “hlas” firmy, který je obvykle slyšet nejvíce. Jeho úkolem je motivovat zaměstnance, aby byli schopni dosáhnout stanovených cílů. Pokud však vede svůj tým jedním z těchto způsobů, je to podstatně obtížnější.

Nedostupný boss

Všichni máme spoustu práce, ale zaměstnanci potřebují svého šéfa vidět. Je frustrující, když je potřeba něco schválit, podepsat, rozhodnout či poradit, aby se úkol mohl posunout dále dopředu, váš šéf však není dostupný. “Bez ohledu na to, kolik máte práce, každý den si vymezte čas, kdy vás vaši podřízení zastihnou. Pokud to není možné, změňte pravidla. Delegujte své povinnosti na zkušeného kolegu a využijte to jako možnost jeho profesního rozvoje. Ušetříte tak cenný čas, který můžete věnovat svému týmu”, radí manažerům Ladislav Kučera, ředitel personálně poradenské společnosti Hays.

Cesta k úspěchu? Nabízíme pět rad pro nastartování kariéry

Pan Záhadný

Zaměstnanci neumí číst myšlenky a neví, na co jejich šéf právě myslí. Někteří šéfové se mylně domnívají, že získají větší moc tím, když nedají svým podřízeným všechny dostupné informace – to však vede pouze k omylům a časovým prodlevám. Čím více se šéf zapojí a čím více informací poskytne, tím spíše tým lépe požadavkům porozumí a úkol lépe vyřeší. Dobrý manažer se podělí o maximum vstupních dat, přesně specifikuje svůj požadavek a svá očekávání.

Důležité je komunikovat změny. V současném pracovním světě je změna novou konstantou. “Sdílejte relevantní informace, ať už se týkají změn ve směřování firmy, technologií nebo organizačních změn a vysvětlete, jaký dopad na zaměstnance tyto změny budou mít. Buďte upřímní, abyste se vyhnuli pozdějším nedorozuměním”, doporučuje manažerům Kučera. 

Puntičkář

Odborným termínem pro tento typ šéfa je Mikromanažer. Nikdo nemá rád zbytečné zacházení do detailů a takové jednání obvykle budí dojem, že nám náš šéf nedůvěřuje. Takové chování se negativně odrazí jak na výkonnosti, tak na morálce v týmu. Šéf – leader ví, že přiměřená míra důvěry a zodpovědnosti, kterou svým zaměstnancům svěří, je velmi prospěšná. Tím, jak se mění a rostou schopnosti podřízených, stejně by se měl měnit i styl vedení manažera. Než být tím, kdo neustále dýchá svým lidem za krk, je lépe být šéfem, který dá týmu potřebné nástroje, aby mohl v úkolech uspět, a mění své jednání podle toho, jak se jeho tým vyvíjí.

Tolerující podprůměrné výsledky

Všichni jsme se někdy dostali do situace, kdy výkony jednoho z kolegů výrazně pokulhávaly za výkony ostatních členů v týmu. Pokud manažer slabé výsledky této osoby přehlíží, je to pro jeho kolegy velmi demotivující. Musejí pracovat o to více, aby dohnali ztrátu, brzy se dostaví špatná nálada, což se odrazí i v produktivitě. Řešení konfliktů a negativní zpětná vazba není v agendě šéfa populární, ale je nezbytné, aby se k takovým situacím dokázal postavit čelem. Pokud to nedokáže, ztratí brzy důvěru a respekt svých podřízených.

Líní Češi? Pracovat přesčas se jim nechce

Majitel úspěchu

Každému se pracuje lépe s vědomím, že se za dobře provedenou práci dočká uznání. Všichni chceme pracovat tam, kde je kvalitní práce odměněna, a chceme pracovat v prostředí, které dokáže ohodnotit úspěch. Existují ale manažeři, kteří si připisují více úspěchu, než si ve skutečnosti vysloužili. “Pokud k takovým manažerům patříte – naučit se sdílet úspěch ve vašem týmu je stejně jednoduché, jako vyjmenovat konkrétní zaměstnance, kteří se na úkolu podíleli, tím také získají uznání za svou dobrou práci. Nakonec, slova jako “Děkuji” nebo “Skvělá práce” mají obrovský dopad na náladu v celém týmu,” doplňuje Kučera

Hledač chyb

Všichni děláme chyby, a někdy je třeba na ně upozornit. I manažer, který vidí “sklenici z poloviny prázdnou” musí uznat, že ocenění úspěchu je důležitější než upozorňování na drobné nedostatky, ke kterým mohlo v průběhu plnění úkolu dojít. Nevyužívejte příležitost k pochvale pro to, abyste upozornili na chyby. Stejně jako šéf-puntičkář, i hledač chyb se musí naučit říci „děkuji” a „skvělá práce”, aniž by k tomu dodal sérii dalších “ale”. 

Šéfové mají tu moc vyzdvihnout do výše nebo naopak naprosto rozbít pozitivní dojem zaměstnanců z práce pro danou firmu. „Pokud jste manažer, dejte si pozor, abyste se nestali jedním s výše zmíněných bossů – a tedy i důvodem, proč vaši kvalitní zaměstnanci odejdou.”, dodává Ladislav Kučera z Hays. 

Newsletter