„Škola na dlani“ je nyní na Fundliftu. Znáte Edookit?

Investoři mají s koncem prvního pololetí školního roku jedinečnou šanci, jak vydělat na „sektoru vzdělávání“. Brněnský vývojář školních informačních systémů Edookit spouští kampaň na Fundliftu. Společnost, která usiluje o zlepšení vzdělávání pomocí digitalizace školních systémů, poptává financování formou emise tříletých konvertibilních investičních certifikátů ve výši pět milionů korun s úrokovou sazbou 10 % p.a.

Firma EDOOKIT s.r.o. vyvinula vlastní komplexní školní informační systém, který školám usnadňuje administraci. Informační systém Edookit již od roku 2011 plně nahrazuje zastaralé systémy a přináší inovace v podobě integrace všech potřebných nástrojů pro administraci školy do cloudového řešení s jednoduchou mobilní aplikací, která zefektivňuje komunikaci všech zúčastněných stran.

“Fundlift jsme si vybrali po pečlivém zvážení jako spolehlivou platformu pro komunitní investování v Česku. Věříme tomu, že naše myšlenka má význam pro celé školství. Naším cílem je ho zlepšit. Chceme systém Edookit dostat dále a do více škol,” říká ředitel Edookitu Roman Vejražka.

V České republice firma poskytuje své služby více než 400 školám, což z celkového počtu základních a středních škol činí sedm procent trhu. Edookitu se postupně daří expandovat i na zahraniční trhy, aktuálně má v plném provozu šest škol v Bulharsku. Celkově tedy systém využívá přes 200 tisíc uživatelů – učitelé, rodiče, žáci. Důležitým měřítkem je, že všichni jsou aktivní. V průměru tak společnost eviduje na každého žáka nejméně jeden přístup denně.

Školy a vzdělávací instituce jsou pod tlakem digitální transformace a nastupujícího průmyslu 4.0. Edookit se chce stát lídrem na českém i zahraničním trhu digitalizace školní výuky a nabídnout školám nové řešení, díky kterému jednoduše transformují klíčové oblasti provozu a administrace do digitální infrastruktury.

Informační systém a jeho jednotlivé funkce jsou navrženy přímo na míru pro oblast školství tak, aby zefektivnily vnitřní fungování škol stejně jako komunikaci navenek. Sami zakladatelé Edookit s nadsázkou nazývají „škola na dlani“. Ucelený balík online nástrojů šetří učitelům čas, žákům připomene a zpřehlední povinnosti a zpřístupní studijní materiály, rodičům pak poskytne informace o průběhu výuky a výsledcích jeho dítěte. To vše díky využití nejnovějších technologií a cloudového řešení, kdy škola nepotřebuje vlastní server. Součástí platformy jsou i doplňkové produkty a služby, jako například možnost navýšení datového úložiště, různé formy školení nebo i zřízení profesionálních školních stránek. Do budoucna Edookit plánuje také spuštění vlastní profesní sociální sítě pro oblast vzdělávání.

Cílem kampaně Edookit na Fundliftu je získat dodatečné financování, které výrazně urychlí expanzi do dalších škol nejen v České republice, ale i v zahraničí. Společnost chce spustit nové funkcionality, rozšířit prodejní síť a do poloviny roku 2018 mít v Česku mezi zákazníky 700 škol. Na Bulharském trhu je cílem obsadit až čtvrtinu trhu do konce roku 2018. To představuje celkově 500 škol. V rámci další expanze budou spuštěny pilotní programy v dalších zemích, mezi plánovanými je např. Ukrajina.

O Fundliftu:
Fundlift je investment-crowdfundingová platforma, která umožňuje investice do společností prostřednictvím koupě konvertibilních investičních certifikátů, minibondů, nebo investování do podílů společností. Podporuje začínající firmy a podílí se na jejich potenciálním úspěchu. Fundlift byl spuštěn v květnu 2016. Peníze od investorů získalo již 28 projektů, z toho 24 pro velký zájem investorů navyšovalo cílovou částku emise.  Celková zafinancovaná částka již přesáhla 160 milionů korun.

Newsletter