Skupina VIG v pololetí dosáhla silného růstu zisku, chválí si region CEE

(Doplněno 9:58) Rakouská pojišťovací skupina Vienna Insurance Group dnes oznámila finanční výsledky za první pololetí roku. Výše hrubého předepsaného pojistného zůstala stabilní na 5 mld. EUR, po očistění o kurzový dopad pak mírný vzrostla o 1 %.

Zisk před zdaněním se meziročně zvýšil o 41 % na 291 mil. EUR, se značným přispěním regionu střední a východní Evropy, který tvořil více než polovinu dosaženého zisku. „Silné výsledky v regionu CEE jsou hlavní příčinou výborného výkonu skupiny. Kroky v Rumunsku již ukazují první pozitivní vlivy. Finanční sílu skupiny dokazuje také potvrzení ratingu A+ se stabilním výhledem ze strany Standard & Poor’s,“ komentoval pololetní čísla generální ředitel skupiny VIG Peter Hagen.

„Výsledky jsou mírným zklamáním pro trh. Zisk před zdaněním zaznamenal sice oproti prvnímu pololetí 2013 nárůst o 41 %, v prvním pololetí 2013 byl však výsledek silně zatížen jednorázovými náklady na restrukturalizaci aktivit v Rumunsku a Itálii,“ uvedla Lenka Švejdová, analytička trhů Roklen24.cz.

Silný růst hrubého zisku byl očekáván a výsledek mírně zaostal za konsensem analytiků na úrovni 293,3 mil. EUR. Mírné zklamání přinesl také čistý zisk, který dosáhl 213,5 mil. EUR a nedosáhl na nastavenou laťku 226,5 mil. EUR.

Zlepšení nastalo s ohledem na ukazatel nákladovosti (combined ratio), vyjadřující ziskovost pojišťovacích společností. V jednoduchosti se jedná o vyjádření součtu pohledávek a provozních nákladů v poměru k výnosům z předepsaného pojistného. „Combined ratio“ pod 100 % znamená, že je společnost zisková, v opačném případě vyplácí na pojistném více, než obdrží. VIG hlásí ukazatel za 1H na úrovni 97,1 %, což je meziroční zlepšení o 2,7 procentního bodu.

Pojistné v segmentu majetkového a úrazového pojištění pokleslo o 2,1 % na 2,563 mld. eur, především kvůli nižšímu pojištění motorových vozidel  v Itálii, náročnějšímu trhu v Rumunsku a negativním kurzovým vlivům. Po očištění o tyto kurzové vlivy zaznamenal segment mírný nárůst o 0,3 %.

V segmentu životního pojištění výše hrubého předepsaného pojistného vzrostla o mírných 0,5 procenta na 2,2 mld. EUR, po očištění o kurzové dopady pak o 2 %. Uspokojivý růst předepsaného pojistného vykázal i český trh, a to o 8,3 % navzdory negativnímu kurzovému dopadu, i trh slovenský (+4,4 %).  Podíl rakouského trhu je v obou výše zmíněných segmentech relativně stabilní – 44,9 % v případě majetkového a úrazového pojištění a 46,7 % v případě životního pojištění.

Pojistné v segmentu zdravotního pojištění pokleslo oproti prvnímu pololetí 2013 o 1,1 % na 197,1 milionů eur.

„Hospodaření v 1. pololetí tohoto roku zatížil také úrokový náklad ve výši 14 mil. eur v souvislosti s dluhopisem, vydaným společností na podzim 2013, a odpis podřízených dluhopisů Hypo Alpe Adria ve výši 24 mil. eur. Pozitivní zprávou je zlepšení ukazatele nákladovosti o 2,7 procentního bodu na 97,1 %, snížení výdajů na pojistné plnění o 3,5 % a pokračování snižování administrativních nákladů o 4,2 %,“ komentuje Lenka Švejdová. Od roku 2008 skupina kumulativně snížila administrativní náklady zhruba o pětinu.

Ratingová agentura S&P potvrdila hodnocení dlouhodobých závazků na úrovni „A+“ se stabilním výhledem. Skupina si tak drží nejlepší rating v rámci vídeňského akciového indexu ATX. Skupina VIG je jedničkou na trhu v Rakousku a celém regionu CEE, její pozice co do konkurenceschopnosti je tak dle S&P velice silná. Podnikatelské portfolio je dobře diverzifikované napříč všemi segmenty a pozitivní roli v hodnocení agentury hraje také dobře zavedená distribuční strategie, včetně exkluzivního partnerství s Erste Group.

Skupinu tvoří zhruba 50 společností v 25 zemích. S akciemi VIG se obchoduje i na Burze cenných papírů Praha. V České republice, kde je skupina jasnou jedničkou na trhu s třetinovým podílem, ovládá Kooperativu, Českou podnikatelskou pojišťovnu a Pojišťovnu České spořitelny. Na českém trhu pololetní hrubý zisk o pět procent klesl na téměř 86 milionů eur. Předepsané pojistné v ČR se snížilo o 0,8 procenta na 891,5 mil. EUR, bez započítání nepříznivého vývoje směnných kurzů by vykázalo nárůst o šest procent. 

Newsletter