Americké výnosy rostou více než evropské. Dolar obrátil do zisku pod 1,0650 za euro. Měny regionu v mírné ztrátě. Koruna se obchoduje nad 25,25 za euro.

Složitější ekonomické prostředí vyžaduje kvalitativní přístup

Zdroj: Depositphotos

Tržní cykly jsou stále kratší a volatilnější a investoři mohou benefitovat ze snadno dostupných ETFek, které mohou rychle zprostředkovat taktické změny expozic, píše analytický tým Fidelity International.

Inflace začala zpomalovat a investoři jsou optimističtí, že nastane scénář měkkého přistání. Nadměrné úspory spotřebitelů nahromaděné díky pandemii byly téměř vyčerpány a předstihové ukazatele ekonomické aktivity jsou klesající. Ekonomický výhled proto zůstává nejistý, přestože centrální banky stále prosazují svůj závazek cenové stability, budou pečlivě sledovat data o růstu.

Slušný výnos na konci cyklu

Když se ekonomické prostředí stává složitější, investoři se často musí víc snažit, aby dosáhli pozitivních výnosů. Zvýšená inflace přidává další vrstvu, kterou je nutné brát v úvahu, kvůli nepříznivému dopadu, jenž může mít na reálnou hodnotu nominálních aktiv. Klesající výnosy dluhopisů ale mohou v těchto obdobích zatraktivnit výnosy generované mimo pevný příjem, zejména pokud jsou tyto výnosy vnímány jako stabilní, odolné nebo dokonce chráněné proti inflaci, tedy podpořené kvalitními a udržitelnými peněžními toky. Faktory kvality a výnosů tak mohou v pozdějších fázích hospodářského cyklu přinést lepší výkonnost. Minulá výkonnost sice není zárukou budoucích výnosů, avšak toto očekávání podporují empirické údaje o výnosech kapitálových trhů (obrázek 1).

Typická výkonnost faktorů v průběhu hospodářského cyklu

Zdroj: Fidelity International
Zdroj: Fidelity International

Pouze pro ilustraci. Minulá výkonnost není indikátorem budoucích výnosů.

Zdroj: Fidelity Investments (Asset Allocation Research Team), prosinec 2023.

Analýza na základě historické výkonnosti různých faktorů během hospodářských cyklů od roku 1986. Modely výkonnosti faktorů se mohou v budoucích cyklech lišit. Hodnotový kompozit je kombinovaný průměrný žebříček akcií ve stejně váženém horním kvintilu (podle poměru účetní hodnoty k ceně) a akcií ve stejně váženém horním kvintilu (podle výnosu ze zisku) indexu Russell 1000. Výnosy z momenta jsou rovnoměrně váženým horním kvintilem (podle klouzavých 12měsíčních výnosů) indexu Russell 1000. Výnosy z kvality jsou rovnoměrně vážený horní kvintil (podle výnosnosti vlastního kapitálu) indexu Russell 1000. Výnosy s nízkou volatilitou jsou roční výnosy stejně váženého spodního kvintilu (podle směrodatné odchylky týdenních cenových výnosů) indexu Russell 1000. Výnosový kompozit je stejně vážený horní kvintil (podle dividendového výnosu) nebo stejně vážený index Russell 1000.

Kvalitní výnosová ETF: Pomalý a stabilní růst vítězí

Ve složitějším ekonomickém prostředí dává pro investory smysl více zvažovat investiční riziko než jen nakupovat to, co trh. Proto jsou fondy Fidelity Quality Income ETF pro tuto fázi cyklu vhodné.

Jedná se o pasivní fondy používající indexy vytvářené společností Fidelity. Fondy investují pomocí procesů pro identifikaci a výběr společností, které vykazují relativně vysokou kvalitu, dividendový výnos a charakteristiky udržitelnosti, přičemž využívají kritéria stanovená analytiky společnosti Fidelity. Používají také statistické modelování s cílem omezit nežádoucí expozici vůči makro faktorům, například ve vztahu k sektorovým, lokálním nebo kapitalizačním zkreslením.

Výsledná sada regionálních fondů ETF Quality Income usiluje o zvýšení výnosu ve srovnání s podkladovým indexem regionálního akciového trhu, avšak s nízkou chybovostí při sledování. Každý ETF lze použít v rámci portfolií zaměřených na výnosy nebo jako náhradu čistě pasivního řešení sledujícího akciového indexu.

Zdroj: Fidelity International

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter