Sobotka (Solek Group): Zajímá nás Írán, v Chile chceme růst

Česká investiční skupina Solek Group začíná působit v Íránu, kde plánuje development čtyř solárních elektráren. Zajímá se i o rozvoj dalších alternativních zdrojů energie v Chile. Na chilské solární projekty začátkem roku vydal Solek Group veřejné dluhopisy s úrokem 6,2% na pět let. Serveru Roklen24 to řekl majitel firmy Zdeněk Sobotka.

Solek Group byla založena v roce 2010. Kolik projektů v oblasti fotovoltaických elektráren od té doby realizovala?

Za svoji existenci jsme spolu se svými partnery realizovali 17 projektů v oblasti fotovoltaických elektráren  – Česko, Slovensko, Rumunsko a Chile – o celkovém instalovaném výkonu přes 24 MWp. Za tu dobu jsme získali nenahraditelnou praktickou zkušenost nejen s plánováním, ale i s výstavbou, provozem a správou fotovoltaických elektráren na různých trzích. Díky tomu dokážeme identifikovat spolehlivé a kvalitní dodavatele technologií i služeb, a tím zajistit ten nejvyšší standard realizovaného projektu FVE.

Jakým způsobem financujete své projekty?

Tento rok jsme (společnost Solek Holding) vydali veřejnou emisi pětiletých dluhopisů s pevnou roční úrokovou sazbou 6,2 %, tím chceme získat finanční prostředky k rozvoji obchodních aktivit v oblasti výroby elektřiny ze solárních zdrojů v Chile. Koncem minulého roku jsme zde již uvedli do provozu pilotní projekt – fotovoltaickou elektrárnu o instalovaném výkonu 3,07 MWp. Pilotní projekt vždy realizujeme při vstupu na nový trh. Vyzkoušíme si možnosti, najdeme kvalitní dodavatele a neslibujeme pak nesplnitelné. Víme, kolik úsilí, času a financí projekt pohltí a jsme schopni predikovat zisk.

Na konci 2015 jste prodali velkou elektrárnu Solek V a opustili tak tuzemský trh. Jaký byl důvod? 

Odešli jsme se svým podnikáním z českého trhu kvůli nejistým a měnícím se podmínkám na trhu fotovoltaiky. Chceme se soustředit na development a akvizice fotovoltaických projektů v zahraničí, nejdříve to bylo na Slovensku a Rumunsku, nyní úspěšně působíme v Chile a máme plány na další expanzi na kontinentu Jižní Ameriky. Připravujeme výstavbu pilotní elektrárny i v Íránu, kde v současné době vidíme velké příležitosti v našem oboru.

Loni jste začali realizovat projekty v Chile. Co Vás k tomu vedlo?

V Chile je pro rozvoj solárních elektráren velký potenciál. Tato země se stává světovou velmocí ve výrobě obnovitelných energií, především v oblasti sluneční energie. Chilská vláda navíc silně podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů a jasně deklarovala své cíle – chce zajistit dostatečné investice a diverzifikovat energetický mix, protože dodnes uhlí a naftu dováží. A hlavně, na severu Chile je nejvyšší intenzita slunečního záření na světě!

Můžete krátce popsat solární trh v Chile?

Ekonomika Chile je jednou z nejrychleji rostoucích v Latinské Americe. Mezinárodní měnový fond (MMF) očekává, že do roku 2020 dosáhne růstu 3,4 % HDP. Je i nejstabilnější a nejotevřenější ekonomikou Latinské Ameriky, pátá největší na celém kontinentu s rozvinutým bankovním sektorem a příznivou legislativou. Podmínky pro výstavbu solárních elektráren jsou zde naprosto výjimečné. Vládní program ENERGY 2050 si klade za cíl do roku 2035 zvýšit podíl elektrické energie z obnovitelných zdrojů až na 60 % a do konce roku 2050 až 70 %. Přitom v roce 2015 byl podíl „zelené energie“ z celkové elektrické produkce v zemi pouhých 14 %.  Nárůst produkce z obnovitelných zdrojů bude tedy až pětinásobný. V současné době tak panují ideální podmínky, které chceme využít. Nyní již probíhá development dalších solárních parků v Chile o celkovém instalovaném výkonu více než 60 MWp. 

Na EXPO 2017 jste uvedl, že Vás zajímá využívání alternativních zdrojů energie. Jaká řešení v této oblasti nabízíte?

Zajímalo mne EXPO, které je letos na energii zaměřené, ale připojil jsem se k podnikatelské misi se záměrem navázat obchodní kontakty a prozkoumat možnosti pro expanzi našeho podnikání v oblasti fotovoltaiky např. ve Vietnamu. Dnes již začínáme působit v Íránu, kde plánujeme development čtyř solárních elektráren a zajímáme se i o rozvoj dalších alternativních zdrojů energie v Chile. Momentálně se dost zabývám možnostmi využití elektřiny ze skládkového plynu apod.

Co můžeme podle Vás čekat ve fotovoltaice v následující dekádě?

Investoři do solárních elektráren čelili retroaktivnímu snížení podpory, která může v budoucnu i nadále klesat, podle mne nepanují pro podnikání v ČR vhodné podmínky, podpora této obnovitelné komodity se snižuje. Což je opačný trend než například v Chile. Obecně však nebude dlouho trvat a zelená elektřina by mohla nákladově konkurovat konvenčním zdrojům elektřiny. Jakmile bude vyřešena otázka balancingu, stane se efektivnějším zdrojem než zdroje konvenční. Případné nové projekty by však musely být financovány prostřednictvím aukcí, tak jako je to třeba v Německu.

Jak je podle vás vnímána „fotovoltaika“ v ČR? I v souvislosti s kauzami kolem Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a dotací?

Bohužel je fotovoltaika v ČR vnímána spíše negativně z důvodů různých kauz. Samotný trh je pak pro nás nejistý, těžko předvídatelný a měnící se. Ta obecná kriminalizace a retroaktivní zásahy mě osobně vedly k tomu, že jsme naši solární elektrárnu prodali. Nechtěli jsme se neustále strachovat, co přijde v budoucnu.

Jaký je Váš názor na schválenou Státní energetickou koncepci?

Aktualizovaná koncepce byla schválena vládou v květnu 2015 a plánuje českou energetiku až do roku 2040. Počítá se sice s tím, že by měla procházet revizí každých pět let, ale již dávno měla začít diskuze ohledně změn, které zohlední vývoj v oblasti energetiky. Například v naší oblasti – solární energie – jde vývoj opravdu velmi rychle kupředu a bylo by chybou, kdyby Česká republika zůstávala. Bezpochyby je nutné klást větší důraz na využívání obnovitelných zdrojů energie, které šetří nejen ekonomiku, ale i životní prostředí.

Jak by měl vypadat energetický mix ČR?

Jak jsem již uvedl, měl by se zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie na úkor fosilních, což se bohužel v posledních letech neděje a vývoj v ČR jde spíše opačným směrem. Zvyšuje se podíl fosilních paliv. Přitom technologický vývoj postupuje a obnovitelné zdroje se rozvíjejí, což by mělo být v energetickém mixu zohledněno.

Jaký je Váš názor na ceny elektřiny? Jaký čekáte vývoj?

Cena silové elektřiny je na burzách letos vcelku stabilní, ani vloni se nijak výrazně neměnila. Nečekám tak nějaké převratné výkyvy. Na celkovou cenu budou mít samozřejmě vliv i další složky ceny, například distribuce, která v ČR letos zdražila.

Celkově očekávám pokles ceny elektřiny právě se zapojením obnovitelných zdrojů do energetického mixu. Na druhou stranu například v Evropě, kde jsou ceny historickém minimu, přijde v dlouhodobém horizontu navýšení cen.

Zdeněk Sobotka (1973) získal vzdělání na Střední průmyslové škole strojní v Praze a na Strojní fakultě ČVUT v Praze, kde studoval v letech 1991-1992. Úspěšně působil v realitách a v roce 2010 vstoupil do byznysu v oblasti obnovitelných energií, kdy založil společnost Solek Holding SE, která se postupně rozrostla na Skupinu Solek Group. Ta se soustředí na akvizice, výstavbu a refinancování fotovoltaických projektů. Po zkušenosti na českém trhu zaměřil pozornost na Slovensko a Rumunsko. Letos Solek uvedl do provozu první solární elektrárnu v Chile. Sobotka je také členem rady Smíšené obchodní komory Českotichomořské aliance a také zakladatelem Chilsko-české obchodní komory.

 

Newsletter