Souboj mužů a žen na investičním kolbišti

„Souboj“ mužů a žen je již tradiční záležitostí, která se týká nejen vzdělání, mezd či velikosti mozku, ale rovněž se odehrává i na investičním kolbišti. Jak se letos dařilo mužům a jak něžnému pohlaví? Odpověď na tuto otázku přinesla americká společnost Sigfig.

Poslední průzkum, který firma provedla u 360 tisíců respondentů, jasně ukázal, že v roce 2015 ženy investovaly mnohem chytřeji než muži, i přesto, že ani jedna skupina si „nesáhla“ na pozitivní čísla. Medián může-investora letos dosáhl ztráty o velikosti 1,8 % včetně poplatků a dividend, zatímco výsledek mediánu žen se zastavil na -1,4 %.

Pro srovnání, za tu samou dobu klesl americký akciový index S&P500 o 1,1 %. Pokud bychom vzali v potaz toto číslo a srovnali ho s výsledky obou skupin při hypotetické investici o velikosti sto tisíc dolarů do zmiňovaného benchmarku, muži by celkově přišly o 670 dolarů, zatímco ženy o 270. V porovnání s předchozími výsledky jde však o zlepšení, a to i přesto, že před rokem hlavní trhy rostly, zatímco momentálně „mají na triku“ ztráty.  Průměrný investor muž před rokem při investici sto tisíc dolarů totiž přišel o 8 250 USD, žena o „pouhých“ 7 650 (viz graf č.1).

V rámci historických dat je možné poukázat na studii Brada Barbera a Terrance Odeana z Kalifornské univerzity v Berkeley. Jejich práce ukázala, že již před dvaceti lety byli muži v oblasti investic mnohem sebevědomější než ženy, což se projevilo především v množství a pravidelnosti jejich obchodování.

Mezipohlavní klimatizační válka

Faktem ale je, že častější investování se nemusí vyplatit. Za prvé je potřeba vzít v potaz poplatky za každou transakci. Stejně tak hraje významnou roli i riziko spjaté s délkou samotné investice, která je uskutečněna v reakci na náhlý zvrat trhů. Společnost Sigfig v tomto směru používá příklad obchodníků, kteří reagovali na srpnový propad trhů. Ve výsledku se těmto investorům dařilo mnohem méně než těm, kteří kontrakci „ustáli“ beze změny své pozice.

Obchodníci s vysokým obratem tak mají mnohem horší výsledky než jejich trpěliví kolegové. To platilo i v roce 2015. Portfolio investora mediána, jehož obrat činili 100 %, skončilo ve ztrátě téměř 5 %, zatímco ti s obratem pod 10 % se potýkali se ztrátou méně jak 1 %. Na druhou stranu se ukázalo jako pozitivní, že se muži dokáží poučit ze svých chyb. Mezera mezi letošním a předchozím obratem „pánských“ portfolií se v porovnání se ženami poměrně znatelně zmenšila (viz graf č.2).

Muži a ženy si sice do svých portfolií vybírají různé tituly, ale i tak je stále hlavní proměnnou rozdílu výkonu obou skupiny obrat. Ten byl letos v případě mužů vyšší o 30 %, což je sice lepší než 45 % z období od roku 1991 až 1997, ale stále je to mnoho na to, aby muži konečně porazili ženy.

Newsletter