Euru se podařilo umazat část dnešních ztrát. Kurz se drží pod 1,0850 EURUSD. Koruna po krátkém oslabení nad 25,45 za euro, smazala ztráty pod 25,40 za euro.

Souboj o dosažení nulových emisí

Zdroj: Depositphotos

Podle analytiků z Fidelity International bude do roku 2030 téměř čtvrtina všech společností uhlíkově neutrálních. Evropské společnosti jsou vpředu, ostatní regiony jsou jim v patách. 25 procent analytiků pokrývajících Čínu zmiňuje rostoucí důraz na ESG hodnocení u většiny sledovaných společností, což znamená nárůst oproti přibližně 15 procentům z předchozích tří let.

Podle každoročního Průzkumu analytiků Fidelity International, který se věnuje otázkám ESG v řadě průmyslových odvětví a napříč regiony, bude téměř čtvrtina (24 %) všech společností do konce tohoto desetiletí uhlíkově neutrální. Evropské společnosti jsou v této záležitosti výrazně napřed, přičemž analytici odhadují, že až 30 % z nich bude uhlíkově neutrální do roku 2030.

U asijských firem by alespoň jedna z pěti společností (23 %) v asijsko-pacifické oblasti měla za stejné časové období dosáhnout téhož milníku.

Zdroj: Fidelity International
Zdroj: Fidelity International

Jenn-Hui Tan, Global Head of Stewardship and Sustainable Investing pro Fidelity International komentuje: „Věříme, že klimatická změna je jednou z největších hrozeb pro společnost, obchod a dlouhodobou ziskovost společností i trhů. Proto od společností, do kterých investujeme, očekáváme úsilí a snahu řešit možné dopady klimatické změny na jejich podnikání.

Těší nás, když pozorujeme, že problematika udržitelnosti každoročně stoupá na důležitosti v agendách firem i napříč region. Značí to změnu uvažování, která byla zrychlena pandemií. Letos tak poprvé více než polovina (54 %) analytiků Fidelity uvádí, že většina jimi pokrývaných společností už pravidelně diskutuje o otázkách udržitelnosti. V roce 2020 to bylo 46 procent a v roce 2017 pouhých 13 procent.

Naše prognózy uhlíkové neutrality vycházejí ze současných plánů firem, proto očekáváme, že budou v nadcházejících letech revidovány dokonce výše, neboť předpisy ohledně ESG jsou neustále přísnější a je i jejich cílem přilákat další investory.“

Cíl Číny na uhlíkovou neutralitu do roku 2060 je vysoký, ale dosažitelný

25 procent analytiků Fidelity pokrývajících Čínu uvádí rostoucí důraz na ESG hodnocení u většiny jejich společností, a to v porovnání se zhruba 15 procenty v předchozích třech letech. To může být zábleskem „zcela nulového“ cíle Číny do roku 2060.

Zdroj: Fidelity International
Zdroj: Fidelity International

uvádí: „Očekává se, že emise uhlíku v Číně dosáhnou svého vrcholu kolem roku 2030, což znamená, že země má méně než 30 let na to, aby emise snížila z vrcholu na nulu. Pro srovnání, v Evropě dosáhly emise uhlíku svého vrcholu na počátku 90. let, ale při výrazně nižší intenzitě. Ačkoli se podle společností jedná o ambiciózní cíl, jsem přesvědčena, že se této výzvě dokážou postavit. Naše nedávná studie China Stewardship Report vskutku odráží trvalý pokrok napříč spektrem firem. Pro Čínu je v sázce mnoho, pokud si nebude všímat klimatických změn.“

Důvěra v rok 2021 je vysoká

Navzdory mnoha zemím, které kvůli pandemii stále čelí omezením, zjistil Průzkum analytiků Fidelity, že manažeři ze všech firmách jsou velmi optimističtí, co do vyhlídek svých společností v roce 2021. A to zejména díky nízkým úrokovým sazbám, negativním reálným výnosům a podpůrné fiskální politice. To signalizuje příznivé prostředí pro oživení globálního růstu nejen v roce 2021, ale i v dalších letech.

Zdroj: Fidelity International
Zdroj: Fidelity International

Terry Raven, Director, European Equities pro Fidelity International říká: „Tempo oživení se bude lišit napříč jednotlivými zeměmi a průmyslovými odvětvími v závislosti na zavedení očkování a potenciálním dopadu nových variant Covidu. Výhoda Číny v „první dovnitř, první ven“ z roku 2020 by se měla promítnout i do roku 2021. Evropa a USA by se měly postupně začít zotavovat, jakmile budou zavedeny vakcíny a ekonomiky se budou znovu otevírat. V druhé polovině roku je velký potenciál růstu. U odvětví, která pandemií utrpěla nejvíce, očekávám, že se zotaví velmi rychle, ale celkově budou velmi nejednotné výsledky.“

Každoroční Průzkum analytiků Fidelity International zkoumá názory interních analytiků po celém světě a agreguje informace podle přístupu odspoda nahoru na základě téměř 15 000 schůzek v jednotlivých společnostech za účelem odhalení klíčových trendů v podnikové sféře.

 

 

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter