Evropské i americké výnosy rostou. Dolar ve ztrátě testuje 1,0850 za euro. Koruna oslabila nad 25,30 za euro.

Současná situace ukazuje na rizika oslabení koruny

Klíčové body

  • V následujících měsících očekáváme pokračování trendu oslabující koruny.
  • Tlak na slabší korunu vytváří narůstající očekávání snižování úrokových sazeb ze strany ČNB.
  • Na oslabení koruny se podepisuje i ekonomická situace v EU, potažmo v Německu.
Zdroj: Depositphotos

V následujících několika měsících očekáváme v Roklenu pokračování trendu oslabování koruny směrem k 24,70 za euro, respektive 23,50 za dolar. Nelze samozřejmě vyloučit prudší krátkodobé výkyvy oběma směry. Příležitostí pro dobrý nákup i prodej proto čekáme hned několik. Nicméně stále platí, že situace v ekonomice i na trzích poukazuje více na rizika na straně slabší koruny.

Pro kurz koruny je nyní naprosto zásadní ekonomická situace v Evropě. Primárně pak problémy německé ekonomiky, které mají negativní vliv na výhled evropské ekonomiky, a tím i na kurz eura a dalších měn regionu, kam patří i česká koruna. Provázanost české ekonomiky s tou německou je dlouhodobě výhodou. Nyní se ale problémy z Německa přelívají do České republiky, což podporuje tlaky na slabší korunu.

Koruna těžila z vysokého kladného úrokového diferenciálu mezi sazbami domácí a zahraničních centrálních bank, navíce zde sehrál roli i psychologický faktor již formálně ukončených intervencí. Kurz se proto po relativně dlouhé období držel na silných hodnotách. Zahraniční centrální banky ale postupně zahájily cykly navyšování úrokových sazeb za účelem tlumení inflačních tlaků. O výhodu plynoucí z úrokového diferenciálu tak koruna postupně přicházela.

Trhy nyní navíc spekulují na pokles českých sazeb na konci letošního roku, případně v prvním čtvrtletí roku dalšího. To se už nyní projevuje v kurzu koruny, který proti euru, dolaru a dalším zahraničním měnám oslabil. Zvláštní důraz nyní klademe na vývoj úrovně úrokových sazeb v USA, kde to vypadá, že zvýšená úroveň tamních sazeb zůstane po delší časové období tzv. higher for longer. To vytváří další tlaky na silnější dolar. Všimnout si můžeme i změn na výnosové křivce amerických dluhopisů, kde se především výnosy nejdelších splatností posunuly vzhůru.

Aby koruna mohla posilovat, byl by potřebný souběh několika pozitivních trendů. Příkladem může být rychlejší pokles americké inflace proti očekávání, aniž by došlo k výraznému zpomalení americké a globální ekonomiky. Fed by mohl dříve přistoupit k snížení sazeb, a ulevit tak tlakům na silný dolar. Zároveň by mohlo dojít ke zlepšení sentimentu a zvýšené ochotě riskovat, což by se následně přelévalo na další trhy. Dobrý sentiment a ochota riskovat je jedním z předpokladů pro posilování měn našeho regionu, kam patří i česká koruna.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx aktuálně obchoduje za středový kurz 1,0539 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 106,48 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0448 do 1,0563 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 24,46 EURCZK, vůči dolaru za středový kurz 23,21 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 24,33 až 24,59 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 23,06 do 23,34 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Zdroj: RoklenFx, Bloomberg, Reuters, ECB, Fed, ČNB, TradingView, CME

Newsletter