Evropské i americké výnosy rostou. Euro je proti dolaru v mírné ztrátě, obchoduje se pod 1,0900 EURUSD. Koruna se po včerejší lehkém oslabení posunula nad 23,80 za euro.

Stát loni hospodařil s rekordním přebytkem 62 miliard

AKTUALIZOVÁNO – Stát loni hospodařil s rekordním přebytkem 61,8 miliardy korun. Celkové příjmy byly 1,28 bilionu korun a celkové výdaje 1,22 bilionu korun. Od vzniku samostatné České republiky bylo dosaženo přebytku hospodaření státního rozpočtu naposledy v letech 1993-1995, nikdy však nebyl dosažen v takové výši jako loni.

„V loňském roce českému státnímu rozpočtu prospělo několik mimořádných faktorů. Tím hlavním je přechod na nové programové období evropských fondů. V roce 2015 došlo k obrovskému investičnímu boomu, protože bylo nutné dokončit co nejvíc projektů ze starého programového období 2007-2013 (prodlouženo do roku 2015),“ uvedl Marek Dřímal z Komerční banky.

„Byli jsme kritizování, že jsme investovali méně. To je sice pravda, ale vůči schválenému rozpočtu jsme investovali navíc 6,2 miliardy korun. Takže ta kritika, že jsme investovali méně, neobstojí. Musíme to srovnávat se schváleným rozpočtem,“ uvedl dále Babiš. Upozornil, že rozpočet v roce 2015 byl z pohledu proinvestovaných peněz extrémní, protože končilo staré programovací období 2007 – 2013. Kapitálové, tedy investiční, výdaje státu loni činily 84,7 miliardy korun.

„Odchylka od plánovaného celoročního deficitu ve výši 70 miliard Kč se proti minulému měsíci ještě rozšířila a její výši 131.8 mld Kč je třeba pokládat za extrémní,“ podotkl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Na daních včetně sociálního pojištění stát loni vybral o 68,3 miliardy více, a to 1,071 bilionu korun. Bez pojistného na sociální zabezpečení daňové příjmy rozpočtu stouply o 44,7 miliardy na 642 miliard korun.

Na dani z příjmu firem stát získal loni meziročně o 11,6 miliardy více, celkem 111,2 miliardy korun. Proti schválenému rozpočtu byl příjem z této daně o 9,8 miliardy korun vyšší, uvedlo MF.

Dodal, že velké množství peněžních prostředků souvisejících s těmito projekty však bylo z EU vyplaceno dodatečně ještě v roce 2016. Jednalo se podle informací ČNB o více než 90 miliard korun, které víceméně uměle vylepšily loňskou příjmovou stranu rozpočtu. Zatímco rozpočet 2016 předpokládal příjmy z EU jen ve výši 96 miliard korun, ve skutečnosti přiteklo 158 miliard.

Ministerstvo financí (MF) uvedlo, že k přebytkovému hospodaření přispěly úspory na straně výdajů státního rozpočtu, které byly proti rozpočtu nižší o 31 miliard Kč. Na úspoře se podílely zejména běžné výdaje s čerpáním nižším o 37,2 miliardy Kč. I díky přebytkovému hospodaření a nízkým úrokovým sazbám došlo k významné úspoře úrokových výdajů souvisejících s obsluhou státního dluhu oproti schválenému rozpočtu o 11,6 miliardy Kč.

Provozní výdaje státu byly proti schválenému rozpočtu nižší o 15,5 miliardy korun. Úspory na straně běžných výdajů lze pozorovat u většiny položek.

Na pozitivním výsledku se podílela řada dalších faktorů také na příjmové straně. Původně plánované příjmy rozpočtu jsou vyšší o 100,8 miliardy korun, a na jejich překročení se podílelo především vyšší než plánované inkaso daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení o 28,8 miliardy. Na tomto výsledku se podílel jak efektivnější výběr daní, tak pokračující ekonomický růst doprovázený vysokou zaměstnaností a rostoucími platy v podnikatelském i veřejném sektoru.

Další významný faktor dosaženého přebytku představovaly prostředky přijaté z EU. Ty převýšily rozpočtovanou výši o 64,8 mld. Kč.

MF již dříve oznámilo, že navrhne, aby se případný přebytek státního rozpočtu za loňský rok využil na snížení státního dluhu.

 

Newsletter