Strach z ruských sankcí rozhýbal další z komodit…

Při pohledu na cenu ropy, která se aktuálně drží poblíž svých ročních minim, se zdá, že obavy z geopolitické napětí souvisejícího s rusko-ukrajinským konfliktem postupně utichají. To ale neplatí v případě dalšího komoditního zástupce, který se postupně dostává k rekordním hodnotám za poslední více jak dekádu.

Řeč je o palladiu, jehož cena se začátkem týdne dostala k 895 USD, což je nejvyšší hodnota od února 2001. Důvodem jsou obavy z toho, že by vzhledem k přijatým sankcím mohlo dojít k omezení exportu drahého kovu z Ruska. A navzdory analytikům, kteří tyto názory přímo nesdílí, je zde stále dost těch, kteří věří, že by se ceny kovu, užívaného při výrobě katalyzátorů, mohly dostat až k 1 000 USD hranici.

Aktuální zájem na straně poptávky odráží doslova extrémní obavy, že Rusko, největší světový producent palladia, může dostat tvrdý zásah ze strany západoevropských sankcí. „Sankce jsou nyní katalyzátor č. 1,“ uvedl Rohit Savant, ředitel výzkumu ze společnosti CPM Group.

„Tato rally byla do značné míry založena na předpokladu, že dojde k omezení ruského exportu. Není zde ale žádný reálný důvod se domnívat, že by se tyto obavy mohly naplnit,“ dodává Savant.

Nejen že je zavedení sankcí v případě tohoto kovu dle Savanta nepravděpodobné, přičemž by ve výsledku největší škody utrpěly západoevropské společnosti, nikoli Rusko. Pokud by ale přeci jen k nějakému omezení ruského exportu došlo, stejně by to na globální dodávky nemělo výraznější vliv.

Jiný názor na věc má Mike McGlone, šéf výzkumného oddělení společnosti ETF Securities, podle něhož už situace tak jednoznačná není a nabídku palladia spatřuje v případě zavedení sankcí výrazně omezenější.

K problémům týkajícím se Ruska lze navíc přičíst poslední dění v jižní Africe, což je druhý největší producent drahého kovu. Nedávno zde došlo k velkým stávkám tamních pracovníků a ještě dnes je znát zásah do produkce.

Navzdory tomu, že obavy ohledně omezení dodávek palladia postupně chladnou, většina analytiků označuje cenu 1000 USD jako vysoce pravděpodobnou. Podle Savanta uvidíme v následujících týdnech spíše pokračování aktuální růstového trendu a cenu okolo 900 USD.

Palladium je jedna z nejvíce průmyslově orientovaných komodit, kdy právě poptávka od zpracovatelů činí okolo 80 % z celkové světové poptávky. Primární využití palladia spočívá ve výrobě katalyzátorů, které pomáhají snižovat emise automobilů.

Díky vzestupu celkové automobilové produkce ve Spojených státech a Číně, nebyla poptávka po palladiu nikdy větší, uvedl McGlone. K dalšímu růstu přispěly obavy ze znečištění ovzduší v Číně, jež měly za následek zavedení tvrdších emisních norem pro automobily. Benzínové motory se již po několik let spoléhají na katalyzátory s využitím palladia, ke kterým se nově přidávají i naftové motory, kde se přechází z dražší platiny.

Výše jmenované faktory jsou nicméně pouhými podpůrnými faktory ceny palladia a ve výsledku vedly ke zhruba 4% růstu celkové poptávky, který už je v aktuální tržní ceně započten, tvrdí Savant. Obavy z uvalení sankcí jsou tak primárním zdůvodněním dalšího zdražování komodity.

Pokud by si chtěl někdo na cenu palladia zaspekulovat, může tak učinit prostřednictvím specializovaného ETF Securities Physical Palladium Shares. Další možností je zaspekulovat si nepřímo a to nákupem těžařů Nort American Palladium a Stillwate Mining Company. 

Newsletter