Stratég pro Roklen24: Asijské trhy mají na dvouciferný růst

Region jihovýchodní Asie u investorů vzbuzuje emoce i spoustu otázek. Zejména v souvislosti se zpomalováním růstu čínské ekonomiky. Jak nahlížet na ekonomiku Číny a Indie? V rozhovoru pro Roklen24 to říká Arthur Kwong, šéf BNP Paribas Investment Partners pro akcie s vysokým výnosem pro oblast Asie a Pacifiku.

R24: Po tom všem, co jsme viděli na asijských, zejména čínských akciích – jaký očekáváte další vývoj? Jak vnímáte jejich aktuální ocenění? Co jsou obecně silné stránky, co rizika investice v Číně?

Na finančních trzích regionu spatřujeme růstový potenciál v rozmezí 10 až 15 procent a potenciál k růstu ziskovosti firem mezi pěti a 10 procenty. Valuace se aktuálně pohybují pod pětiletým průměrem. Celkově očekáváme, že v příštích pěti měsících se tržní ocenění může posunout směrem vzhůru o deset až patnáct procent. Chci ale zdůraznit, že Čína znamená dvě odlišné části trhů. Když se podíváme například na bankovnictví, situace se jeví jako složitá. Ale považuji za příznivé, že růstový potenciál oblasti není závislý na bankovním sektoru, ale je tažen novými dynamickými firmami.

R24: Alfou a omegou pro globální trhy je zpomalování růstu v Číně. Jaká jsou Vaše očekávání pro růst čínské ekonomiky? Strukturální reformy v ní?

Celá ekonomika zpomaluje, o tom není pochyb. Myslím si, že čínská ekonomika se vybalancovává. Takže se domnívám, že neporoste tak rychlým tempem jako v minulosti. Může nastat situace, že některá odvětví budou postupně upadat a prosadí se jiná. To je snadné říci, ale v realitě to může způsobit určité problémy nemalému procentu lidí. Hodně lidí například přijde o práci, což pro ně ani pro ekonomiku nebude snadné. Tato změna je ale potřebná, i když přinese krátkodobé problémy. Transformace ekonomice jako celku ve svém důsledku prospěje. Bude to ale běh na opravdu dlouhou trať.

 

Čínská ekonomika loni rostla nejpomaleji za posledních 25 let. Podle čínských statistiků bylo loňské růstové tempo, které je podle západních standardů stále záviděníhodné, bylo „vydřené“.

Zveřejnil(a) Roklen24 dne 18. leden 2016

 

R24: Lze očekávat další masívní stimulaci čínské ekonomiky?

Nějaké stimuly možná přijdou, neočekáváme ale nic zásadně velkého. Mohlo by dojít k tomu, že vláda bude podporovat určité sektory, ale nikoliv celou ekonomiku.

R24: Evropa ne vždy rozumí podstatě reforem v Číně a Indii. Mohl byste shrnout hlavní body a motivy reforem v Číně a Indii?

Mezi zeměmi jsou značné a zásadní rozdíly. Čína se soustředí na stabilitu, Indie se více zabývá podporou podnikatelského prostředí, což je ale poněkud problematické. Indie totiž trpí nedostatkem kapitálu, má nízké HDP. Celkový přístup k ekonomickým otázkám je jiný než v Číně. Obě země jsou velice odlišné ve svých přístupech i cílech, proto srovnávání zemí není zcela na místě. V očích Evropanů se může zdát, že se jedná o země podobné, ale tak to není. Každá země je naprosto jedinečná a ekonomiky zemí jsou specifické, struktury zemí je třeba studovat do hloubky a pochopit mentalitu jejich obyvatel.

R24: Asie, zejména Čína, je klíčovým hráčem na trhu komodit. Jaký je Váš výhled pro vývoj cen ropy, případně další komodity?

Budoucnost této oblasti bude složitá. S ropou je to obtížné, problém vidím v klesající poptávce a postupném nahrazováním ropy alternativními řešeními.

R24: Velké obavy aktérů na finančních trzích směřují k čínským realitám. Jaký vývoj očekáváte zde?

Toto je komplikovaná oblast čínského ekonomiky, jelikož v minulosti byly realizovány nesmyslné a zbytečné stavební projekty, které vedly k velkému množství bytů na trhu. V důsledku toho vznikla tzv. města duchů, kterých je v Číně hodně, což není ideální stav. Nicméně se domnívám, že developeři se již poučili ze svých chyb a nyní vznikají smysluplné projekty. Proto čekáváme vznik nových rezidenčních i komerčních nemovitostí, které lehce najdou nové majitele.

R24: Proč tedy investovat na asijských trzích?

Pro investory s krátkodobým investičním horizontem (3-5 let) může být investování do čínských aktiv obzvlášť zajímavé, právě v tomto horizontu má investor velkou šanci investici dobře zhodnotit. Nyní se trh nachází v pozici, kdy nabízí investorům rozličné a zajímavé investiční příležitosti. Věřím, že období nejistoty je pryč a do budoucnosti regionu jihovýchodní Asie hledím velice optimisticky.

R24: Investoři do západních aktiv, evropských a amerických, nezřídka kritizují úroveň, vyspělost, řízení firem (corporate governance) v Asii. Jak se stavíte k těmto názorům?

Toto téma by určitě mělo být předmětem diskuse. Na některé firmy skutečně může být takto nahlíženo. Problém vidím v tom, že není dostatečný tlak na změnu příslušných standardů. Myslím, že než se asijské firmy přizpůsobí např. evropským standardům, tak to ještě nějaký čas bude trvat, ale už nyní pozorujeme postupné zkvalitňování. I tento posun pak samozřejmě bude mít vliv na rostoucí ceny akcií asijských firem.

Arthur Kwong je CEO pro akcie s vysokým výnosem pro oblast Asie/Pacifik od roku 2008. Před vstupem do společnosti BNP Paribas Investment Partners v roce 2001, působil v Commonwealth Bank Group se sídlem v Austrálii, a také na akademické půdě na Univerzitě Macquarie a Univerzitě Nového Jižního Walesu.

Turecko po volbách? „Má na růst o 4,5 % ročně“

 

 

Newsletter