Koruna se pohybuje do strany, drží se v rozmezí 24,31 až 24,36 EURCZK. Index S&P 500 včera zavřel pod hranicí 4000 USD.

Strategie rodinných firem: Fúze, akvizice i smlouvy o partnerské spolupráci

Zdroj: Depositphotos

Rodinné firmy navazují v zájmu své existence různá obchodní partnerství, a to například se svými dodavateli, odběrateli ale i konkurenty. Firma díky tomu může rozšířit svůj sortiment a expandovat na nový trh. Obchodní partnerství dnes díky Evropské unii vznikají nejen na národní úrovni, ale také v rámci Evropského hospodářského prostoru. Výjimkou nejsou ani transatlantická partnerství, z těch nedávných například Česká zbrojovka Group SE, která v USA koupila výrobce osobních zbraní Colt Holding Company LLX.

Fúze a akvizice – způsoby vytvoření partnerství

Fúze společností může mít dvě podoby, a to buď fúzi splynutím či fúzi sloučením. Fúzí splynutím dvou či více společností vznikne nový subjekt a původní společnosti zaniknou. Oproti tomu fúzí sloučením dojde k ukončení existence pouze jedné ze společností, která splyne do té druhé. Českým právem i právem Evropské unie jsou umožněny i přeshraniční fúze a jiné přeměny. Dále můžeme také fúzi rozdělit na vertikální, kdy se sloučí či spojí rodinná firma s odběratelem či dodavatelem, nebo podobu horizontální, kdy dojde k fúzi konkurentů, tedy poskytovatelů stejných či obdobných služeb či výrobků.

Důležitým krokem při fúzi je vytvoření projektu fúze, ve kterém se určí, které části majetku a závazků přejdou na nástupnickou společnost a také rozdělení podílů na nové společnosti. Tento projekt je později zveřejněn ve sbírce listin a je tedy veřejným dokumentem. Neveřejným dokumentem je dohoda o společném podniku neboli joint venture, ve které je možné řešit citlivé obchodní otázky, výkon hlasovacích práv a další.

Ve světě obchodních korporací není výjimkou ani akvizice jiné firmy. Rodinná firma může buď získat účast na jiné korporaci či naopak může být sama cílovou společností pro investora. Mohlo by se zdát, že přistoupení cizího investora do rodinné firmy bude pro firmu nevýhodné, ale investor může mít zájem na tom, aby si rodina zachovala účast, a to vzhledem k jejím zavedeným obchodním vztahům a kontaktům. Za účast v rodinné firmě investor nabídne finanční či jiné majetkové vypořádání.

Smlouvy o partnerské spolupráci

Pro vytvoření partnerství je možné také využít smlouvy o partnerské spolupráci, ve které si strany ujednají rozsah spolupráce, finanční plnění či sankce pro případ porušení spolupráce. Takovým ujednáním vznikne společnost, v níž je důležité ujednat také hlasovací práva, společnou administrativu, rozdělení zisku apod. Rozsah a způsob ujednání závisí pouze na intencích všech zúčastněných společností.

 

Autoři textu: JUDr. Ing. Tomáš Vlasák, advokát v České republice a v Anglii a Walesu, a Kateřina Musilová, právní studentka

 

Newsletter