Evropské i americké výnosy rostou. Dolar ve ztrátě testuje 1,0850 za euro. Koruna oslabila nad 25,30 za euro.

Tady nejsme v Polsku. Sazby klesnou, ale opatrně

Klíčové body

  • Nad očekávání větší pokles inflace za září zvýšil sázky na agresivnější snížení sazeb ČNB.
  • ČNB  se nezachová jako polská centrální banka. Úprava úroků bude velmi opatrná.
  • Koruna se pod hranici 24,00 za euro letos už nepodívá. Stejně tak i po většinu příštího roku.
Zdroj: Depositphotos

Výsledek inflace za září překvapil trhy i centrální banku. Nad očekávání nižší hodnoty mají podle nás dvě implikace. Vyšší pravděpodobnost nižších očekávaných úrovní inflace nejen ve zbytku roku, ale i na začátku příštího. Dále pak spekulace o snížení úroků ještě v tomto roce. Výsledkem zůstává slabší koruna.

Ve zbytku roku můžeme čekat odskok inflace směrem vzhůru vinou efektu srovnávací základny, kterou ovlivnilo loňské zavedení úsporného tarifu. Zvýšila se však pravděpodobnost, že by onen odskok mohl být o něco menší, než se očekávalo před inflačním reportem za září. Obdobně by tomu mohlo být i na začátku příštího roku. V tu dobu by se meziroční inflace mohla udržet v horní části tolerančního pásma ČNB, tedy v rozmezí dvě až tři procenta, pokud nepřijde výraznější inflační šok především u volatilních složek celkové inflace.

Pro nás jako pro korunové obchodníky je zcela zásadní vývoj sazeb. Trh čeká, že by úroky mohly klesnout ještě letos. Po zářijové inflaci však jeho očekávání zesílila. Možnost snížení až o jeden procentní bod na horizontu tří měsíců pokrývající listopadové a prosincové zasedání bankovní rady však podle nás moc nezapadá do rétoriky centrální banky.

ČNB dává dostatečně najevo tendenci udržet se tzv. za křivkou, tedy počkat si na dostatek důkazů o pokračujícím poklesu inflace směrem k cíli. Tento pokles musí být stabilní, a především dlouhodobě udržitelný. Jeho součástí musí být i pokračující snižování nejistoty ohledně možné neukotvenosti inflačních očekávání, která jsou pro splnění cíle cenové stability zásadní.

Proto podle našeho výhledu nečekejme polský scénář, kdy centrální banka překvapila nad očekávání větším snížením sazeb, aby tak vykompenzovala možné oslabení inflace ve střednědobém časovém rámci vinou potenciálního nad očekávání silnějšího oslabení ekonomické aktivity. Od ČNB se dočkáme velmi opatrného snížení úroků, které nepřesáhne více než půl procentního bodu ve zbytku roku. Více se přikláníme k prosincovému zasedání a ke snížení o čtvrt procentního bodu. Zářijová inflace však do hry vrátila i listopad, kdy centrální banka zveřejní aktualizovanou prognózu.

Nepochybujeme, že jednotliví centrální bankéři využijí možnost ještě před listopadovým zasedáním představit veřejnosti svůj pohled a přístup k otázce sazeb. Je sice pravda, že prostor pro korekci u tržního úrokového výhledu existuje, s ohledem na ostatní rizika – zejména v zahraničí – však s výrazným posílením koruny nepočítáme. Hodnoty nad úrovní 24 korun za euro tu s námi zůstanou nejen ve zbytku letoška, ale předpokládáme, že i po většinu příštího roku.

Text byl původně napsán pro Hospodářské noviny.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx aktuálně obchoduje za středový kurz 1,0538 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 106,35 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0487 do 1,0586 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 24,66 EURCZK, vůči dolaru za středový kurz 23,40 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 24,56 až 24,72 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 23,25 do 23,55 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Zdroj: RoklenFx, Bloomberg, Reuters, ECB, Fed, ČNB, TradingView, CME

Newsletter