Tajemství osobnosti miliardáře

Jak se stát miliardářem? Na tuto otázku pravděpodobně neexistuje univerzální odpověď. Každý boháč je totiž boháčem svým vlastním způsobem. Najdou se však mezi movitými společné vlastnosti, které je oproti ostatním odlišují? Právě na to se zaměřila švýcarská banka UBS a poradenská společnost PwC.

V rámci své studie nazvané „UBS/PwC 2015 Billionares Report“ se obě společnosti zaměřily na rozbor 1300 výzkumů a akademických prací zaměřených na movité osoby a z jejich řad pak ještě vyzpovídaly třicet z nich. Výsledek ukázal, že byť je lifestory každého z nich naprosto odlišná, mají některé vlastnosti opravdu společné.

Riskuj, ale ne bezhlavě

Fakt, že někteří lidé rádi hazardují a nezdráhají se na sebe vzít obrovské riziko, není žádnou zárukou dosažení bohatství. Výzkum však ukázal, že miliardáři v tomto směru mají ten nejlepší „čuch“.

Všeobecně platí, že jejich sklon k riskování je větší než u ostatních. Potvrdil to přímo i jeden z dotazovaných boháčů. „Pokud chcete být úspěšný ve velkém, ale opravdu velkém stylu, musíte být ochoten postavit se velkým rizikům. Protože právě tam najdete i ty nejlepší příležitosti ze všech,“ přepisuje slova studie server CNBC.

Zároveň je však nutné nevrhat se do všeho bezhlavě. Ti nejúspěšnější miliardáři vždy najdou způsob, jak riziko co nejvíce snížit a z dané příležitosti vytěžit maximum.

Instinkt pro asymetrii

Úspěšní miliardáři taktéž ví, v čem spočívá jejich výhoda a jak toho maximálně efektivně využít.

„V situaci, kdy netušíte, kde spočívá vaše výhoda, na sebe berete obrovské riziko. Boháči si toto moc dobře uvědomují, a proto se bez rozmyšlení nevrhají do příležitostí, ve kterých se necítí silní.“

Schopnost se oklepat

Nikdo není neomylný. A to platí i v případě nejbohatších lidí na světě. Na rozdíl od jiných se však boháči umí rychle oklepat. Na každé chybě je potřeba hledat i něco pozitivního, cennou zkušenost, která do budoucna zabrání tomu, aby se selhání opět opakovalo.

„Náš současný obchodní model je v podstatě založen na historických selháních. Všechny chyby, kterých jsem se ve svém podnikatelském životě dopustil, mi daly tu největší lekci,“ sdělil autorům studie jeden z miliardářů.

Zvědavost jako cesta k úspěchu

Nejúspěšnější miliardáři jsou také nekonečně zvědaví. Právě tato charakteristika je nutí neustále se poohlížet po doposud neobjevených příležitostech a nenaplněných zákaznických tužbách, které by dokázali co nejlépe zpeněžit.

Newsletter