Taktický úspěch České národní banky

Klíčové body

  • Z taktického hlediska hodnotíme intervenční režim ČNB jako úspěšný.
  • Intervence pomohly utáhnout měnové podmínky.
  • Příliv finančního kapitálu z nejrůznějších příčin vyschl, posílení koruny proto nebylo udržitelné.
Zdroj: ČNB

Jako nejdůležitější událost na našich finančních trzích minulého týdne lze označit zrušení oficiálního režimu intervenování ve prospěch české koruny Českou národní bankou. Jedná se o krok stejně překvapivý, jakým bylo i jeho zavedení před více než rokem.

Činy centrálních bankéřů se málokdy setkávají s všeobecným souhlasem. Ať centrální banka učiní to či ono, vždy se najde skupina ekonomických subjektů, pro něž je tento pohyb nepříznivý. Intervence na posílení české koruny potěšila obyvatele příhraničí, kteří mohli levněji nakupovat v Německu a Polsku. Již méně radosti přinesla exportérům, kterým snížila potenciální výnosy plynoucí z jejich zahraničních prodejů. Čtvrteční zrušení oficiálního intervenčního statusu pravděpodobně znervóznilo podnikatele a firmy, kteří si pod vlivem posilující měny a poměrně značného úrokového zvýhodnění uzavřeli v posledním roce a půl úvěrové smlouvy v cizí měně, jež následně zkonvertovaly do české koruny.

Zastavme se u posledně jmenovaného. Podobná praxe byla u nás i v jiných středoevropských ekonomikách velmi častá. Jednalo se o úspěšnou strategii, jelikož dlouhodobě posilující měna přinesla odvážným firmám nejenom úsporu v nákladech na úroky, ale také kurzové zisky. Zpočátku se mohlo zdát, že posílením koruny z úrovně 25-26 EURCZK na hodnoty pod 23,30 EURCZK začíná obdobný konvergenční cyklus, který jsme zažili v první dekádě 21. století. Ukazuje se však, že to s největší pravděpodobností tak nebude. Pro podobný vývoj zde neexistují podmínky. Dlouhodobý příliv finančního kapitálu, který byl hlavním tahounem tohoto trendu, z nejrůznějších příčin vyschl. Hlavním důvodem je nestabilní politická situace, energetická krize a obecně zástava, či dokonce zvrat globalizačních trendů ve světě. Symptomem krátkodobosti posílení koruny je vývoj jejího kurzu vůči největší středoevropské měně, polskému zlotému, kde posílila téměř o dvacet procent, což naznačuje spíše lokální hru české centrální banky než globálnější trend.

Z taktického hlediska je však možno vyhodnotit celou akci ČNB od jejího počátku v květnu minulého roku až do jejího čtvrtečního ukončení jako úspěšnou. Centrální bance se podařilo utáhnout měnové podmínky bez toho, aby musela dále zvedat úrokovou sazbu. To, že se z té-či oné strany ozývají kritické hlasy, není rozhodující, jelikož tak je tomu neustále. To je úděl centrálních bankéřů.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx aktuálně obchoduje za středový kurz 1,0973 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 102,26 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0889 do 1,1001 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 24,28 EURCZK, vůči dolaru za středový kurz 22,12 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 24,15 až 24,36 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 21,99 do 22,32 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Zdroj: RoklenFx, Bloomberg, Reuters, ECB, Fed, ČNB, TradingView, CME

Newsletter