TOP rizikové investice? Bitcoin a vesmírné cestování

Venture capital, neboli rizikový kapitál, představuje metodu financování, prostřednictvím které získávají menší a střední podniky dodatečné finanční zdroje. Ty jsou ve většině případů použity buďto na samotné založení firmy či na určitou inovaci v rámci podnikatelského plánu. Způsob tohoto financování se těší čím dál tím větší oblibě, především v případě podniků, které mají problém se získáním běžného bankovního úvěru.

Datová společnost Mattermark provedla studii, ve které se zaměřila na odvětví, která jsou u venture capital společností nejoblíbenější. Za poslední tři roky se nejvíce rizikového kapitálu ustájilo v oblasti bitcoinových strartupů, sdílení fotografií, fyzických uložišť a vesmírného cestování (viz graf č.1).

Studie ukázala, že v případě prvních sedmi nejoblíbenějších segmentů se objem přitékajících zdrojů každý rok téměř zdvojnásobil. V případě bitcoinových startupů a společností zabývajících se vesmírnými lety šlo především o investice využité pro založení nových tržních subjektů. V oblastech jako je doprava, pohostinství, zdravotnictví a bankovnictví byly zdroje použity hlavně pro transformaci či inovace již zaběhlých produktů a služeb.

Pokud se zaměříme na podíl jednotlivých segmentů na celkovém venture capital financování za poslední rok, je situace odlišná. Bitcoiny, fyzická uložiště a či drony nedosahují podílu většího než 20 bazických bodů. „Běžná“ odvětví jako je droprava či pohostinství, podpořeny společnostmi jako je například Uber či AirBnB, z celosvětového venture financování získaly více jak 6 % (viz graf č.2).

Nejméně rizikového kapitálu naopak připlulo do oblastí emailových startupů, kde byl pozorován 22% meziroční pokles. Dále pak segment seznamovacích služeb s 9% poklesem a nejhoršího výsledku na úrovni 48% poklesu pak dosáhly e-komerční slevové portály.

Celkově se venture capital financování dostalo na svá historická maxima. Společnost Mattermark do budoucna očekává, že se tento trend i nadále udrží, přičemž investoři se budou zaměřovat obzvláště na doposud neprobádané oblasti slibující mnohem vyšší zhodnocení.

Crowdfunding a venture capital. Nový svazek na scéně

Stránský: Bitcoin je nekonečnou příležitostí

Newsletter