Unipetrol dostane za požár v Záluží minimálně 164 milionů dolarů

Společnost Unipetrol RPA obdržela od zajistitelů dopis, který potvrzuje nárok na odškodnění v souvislosti s pojistnou událostí související s mimořádnou událostí na etylenové jednotce v petrochemické výrobě v Chemparku Záluží v Litvínově ze 13. srpna 2015. Firma si je jistá, že pojistné plnění nebude nižší než 164 milionů dolarů. Akcie Unipetrolu reagují na zprávu poklesem.

Pojistné plnění se skládá z již obdržených záloh ve výši 90 milionů dolarů a 74 milionů dolarů plynoucích z dohody o třetí platbě na účet mezi společností Unipetrol RPA, pojistitelem a zajistiteli podepsané 6. června 2016.

Zálohy budou zohledněny ve finančních výkazech za druhé čtvrtletí letošního roku. Ušlý zisk způsobený touto havárií dosáhl podle informací Unipetrolu z dubna celkem 7,4 miliardy korun. Opravy v Litvínově budou hotové asi v červenci, do plného provozu se areál dostane do konce října.

Skupina Unipetrol se zaměřuje na zpracování ropy, distribuci pohonných hmot a petrochemickou výrobu. Od roku 2005 je součástí polské skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.

Newsletter