Unipetrol zvýšil tržby o 52 %, prodeje rostly výrazně ve všech segmentech

AKTUALIZOVÁNO – Největší česká rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol zvýšila ve 2. čtvrtletí tržby meziročně o 52 procent na 31,2 miliardy korun. Pomohly vyšší ceny ropy. Čistý zisk stoupl o 15 procent na 3,6 miliardy Kč. Unipetrol ve čtvrtletí zaznamenal výrazný nárůst prodejů ve všech segmentech a další zvýšení tržního podílu Benziny. Využití rafinérských a petrochemických výrobních kapacit bylo vysoké.

„Bylo to pro nás úspěšné čtvrtletí. Díky příznivému makroekonomickému prostředí, vysokému využití výrobních kapacit a rostoucím prodejům ve všech segmentech jsme dosáhli skvělých hospodářských výsledků,“ uvedl Andrzej Modrzejewski, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Unipetrol. 

„Valná hromada schválila dividendu za loňský rok, jež meziročně vzrostla o 50 procent. Jdeme cestou dlouhodobého rozvoje naší skupiny. Naším cílem je i nadále růst hodnoty pro všechny akcionáře. A to se nám bezesporu daří,“ dodal šéf Unipetrolu.

Finanční výsledky skupiny byly podpořeny zaúčtováním části plateb od pojistitelů. Unipetrol obdržel od příslušného pojistitele a zajistitelů potvrzení konečného vypořádání v částce 0,3 miliardy korun v souvislosti s mimořádnou událostí na jednotce fluidního katalytického krakování v Kralupech nad Vltavou z loňského května. Unipetrol také zaúčtoval částku 2,8 miliardy korun od pojistitelů kompenzující ušlý zisk a škody za mimořádnou událost na etylenové jednotce v Chemparku Záluží v Litvínově ze srpna 2015.

Podle Miroslava Frayera z Komerční banky výsledky na provozní úrovni zaznamenaly výrazné meziroční zlepšení a překonaly očekávání trhu. O více jak polovinu vyšší tržby byly ovlivněny výrazným nárůstem prodejních objemů petrochemických produktů v souvislosti s obnovením etylenové jednotky (+120 % y/y). Přispěly k nim i dodatečné prodejní objemy Spolany a rafinerských produktů. „Výsledky hodnotíme pozitivně a nadále potvrzují vysokou ziskovost a silnou tvorbu cash flow. Cena akcie by měla reagovat růstem,“ dodal Frayer.

V rámci segmentu downstream, který se skládá z rafinérské a petrochemické části, vykázala skupina Unipetrol ve 2. čtvrtletí provozní zisk EBITDA LIFO ve výši 6,1 miliardy Kč, meziročně o 40 procent více. Výsledky byly pozitivně ovlivněny stabilním provozem obou rafinerií a meziročním navýšením využití výrobních kapacit ze 46 % na 96 %. Díky tomu Unipetrol meziročně zvýšil objem zpracované ropy o 108 % na 2,1 mil. tun. Prodejní objemy rafinérských produktů meziročně vzrostly o 18 % na 1,8 mil tun.

Etylenová jednotka byla využita na 89 procent. To se projevilo ve výrazném nárůstu prodejních objemů petrochemických produktů, a to o 120 procent na úroveň 500 tisíc tun. Z toho Spolana přispěla prodaným objemem ve výši 103 tisíc tun.

V maloobchodním segmentu Unipetrol vykázal provozní zisk EBITDA LIFO ve výši 415 milionů korun. Meziroční navýšení o 139 % bylo způsobeno všeobecně příznivou makroekonomickou situací, zlepšenými výsledky v nepalivové části segmentu díky konceptu moderního občerstvení STOP CAFE a především vyššími prodeji pohonných hmot. Unipetrol těžil z úspěšného prodeje nového typu paliv EFECTA 95 a EFECTA Diesel a prémiových paliv VERVA a ze stále se zvyšujícího počtu čerpacích stanic, které postupně přebírá od společnosti OMV.

Skupina Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v České republice. Zaměřuje se především na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. V roce 2005 se Unipetrol stal součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu a zaměstnává více než 4 500 lidí.

Newsletter