Války o vodu jsou pomalu realitou. Pomůžou nanotechnologie

Nanotechnologie dnes mají obrovský aplikační potenciál. Když jsme stáli před rozhodnutím, do kterých oblastí půjdeme – tak jsme si vybrali jako prioritu vodu a vzduch. Tehdy nebyly problémy s vodou tak palčivé – ale dnes hrozí války o vodu, existuje vodní diplomacie. Serveru Roklen24 to řekla Lenka Mynářová, členka představenstva technologické firmy NAFIGATE Corporation a.s., která efektivně propojuje výzkum a obchod a prodává licence hned na několik průlomových technologií, jež mají potenciál podílet se na řešení zásadních globálních problémů.

Lenka Mynářová bude jedním z řečníků na Týdnu podnikání 2018. Zúčastní se diskuze na téma ‚Cirkulární ekonomika‘ a Q&A

Jedním z nejnovějších finálních produktů NAFIGATE jsou nanovlákenné okenní síťky umožňující dýchat čistý vzduch v domě Nanocleaner, které začínáte uvádět na světový trh. Na jaké země se budete zaměřovat?

Problémem se znečištěným vzduchem je opravdu globální.A nejnebezpečnější jsou právě malé prachové částice. Na ně se nabalují karcionogeny. Na záchyt těchto nejmenších částic se zaměřujeme. A v tuto chvíli se intenzivně soustřeďujeme na několik trhů:

Evropa – Nanocleaner potřebují alergici, obyvatelé měst, kde je vysoký výskyt smogových situací, obyvatelé poblíž míst s vysokou hustotou dopravy.
Indie – země s vysoce znečištěným ovzduším a snahou ochránit ohrožené skupiny obyvatel – děti, nemocné.
Čína – vysoké znečištění ovzduší na většině území
Země s pouštěmi a pouštními bouřemi /např. Perský záliv/.

 

Mohla byste popsat proces vzniku okenních síťek Nanocleaner? Kde se vzal nápad, jak probíhal výzkum, jak dlouho vše trvalo?

Obecně trvá cesta jakéhokoli nového produktu – od myšlenky do průmyslové výroby deset let. Velmi často se setkávám s tím, že to musí jít urychlit – bohužel to většinou nejde. Na to mají Slováci krásné přísloví – „když bude devět žen těhotných, neporodí za měsíc“. To přesně vystihuje situaci. Takže i vývoj Nanocleaneru trval dlouho. První prototyp byl na světě v roce 2014, první generace v roce 2015 a od té doby jej neustále vylepšujeme a budeme i dále vylepšovat.

Další technologií je nanovlákenný filtr vody EcoBrane, který je nadějí pro až dvě miliardy lidí po celém světě, kteří nemají přístup k pitné vodě. Jak funguje?

Nanovlákna mají spoustu výhod /ale i nevýhod/ a tady náš kolega, Vojtěch Kundrát, hledal cestu jak využít všechny výhody nanovláken – a především to, že mohou filtrovat vodu bez elektřiny. Takže vyvíjíme už déle než pět let vodní membránu, která je zároveň i filtrem a dokáže v podmínkách třetího světa vyfiltrovat a odstranit to, co zabíjí lidi – bakterie ve vodě. Naši kolegové jezdí do Tanzanie – tam vlastně testujeme v reálných podmínkách – a pohled na vodu, kterou tam lidé pijí, je pro nás neuvěřitelný. Chceme, abychom na trh přinesli výdobytky nejnovějších technologií, které opravdu pomohou a budou dostupné. Blížíme se k cíli, držte nám palce!

Máte licenci na biotechnologii Hydal, jejíž ambicí je nahradit syntetické plasty novými biologicky rozkladatelnými materiály a podílet se tak na redukci plastového zamoření Země. Můžete tuto technologii čtenářům přiblížit?

Tady bych ráda upřesnila, že my nemáme licenci. My jsme tzv. technology and brand owner – tj. vlastník technologie a značky. Původní myšlenky Hydalu vznikla na VUT v týmu vedeném profesorkou Márovou. My jsme koupili licenci k know-how, které v té době bylo vyvinuto a společně s VUT, VČHT, MBÚ, VUCHT jsme toto know-how dovedli do podoby průmyslového know-how. To je opět sedm let intenzivní práce desítek lidí. A jak technologie funguje? Předběhla dobu v tom, že využila odpad – použité fritovací oleje – pro tzv upcycling – tj. z odpadu vyrábíme něco vysoce hodnotného – biopolymer pro výrobu bioplastů a dalších finálních aplikací. České veřejnosti jsme už představili první kosmetický produkt na bázi P3HB, který opravdu neškodí přírodě ani uživatelům. A nahradí syntetické mikroplasty – především mletý polyetylén /PE/. Pevně věřím, že český spotřebitel po seznámení se s tím, co způsobuje mletý levný polyetylén životnímu prostředí, dá přednost  šetrnému produktu.

V rámci projektu Hydal budete spolupracovat se skandinávskou firmou ORKLA, nedávno jste podepsali dohodu o společném zájmu. Co si od spolupráce slibujete?

ORKLA je ze Skandinávie a celá Skandinávie opravdu přistupuje k životnímu prostředí a přírodě jinak. Je to součást jejich života, přírodu chrání a jsou to bohaté země. Slovo udržitelnost je pro firmy reálnou náplní jejich businessu. A to je i příklad ORKLA. Společně budeme realizovat projekty, které ještě nikdo nerealizoval – tzv. cykly. Jejich odpad materiálově využijeme a vyrobíme pro ně substance, které oni použijí v nové generaci produktů. Touto spolupráci mj. naplňujeme 8 ze 17 cílů trvale udržitelného rozvoje definovaných OSN. Oběhové hospodářství /circular economy/ představuje jiný typ myšlení a přístupu k businessu. A jsme rádi, že máme takové partnery.

Neobáváte se konkurence nebo snahy okopírovat vaše výrobky?

My se tohoto neobáváme, my s tím počítáme jako s realitou. Přemýšlíme nad tím jak chránit naše know-how co nejlépe, ale zároveň vím, že jedinou bezpečnou možností je neustálý výzkum a vývoj. Před lety mi pan Tomáš Baťa jr. řekl, že jediná bezpečná strategie je být nejlepší a jiný. Takže toho se držíme a funguje to.

Jaký očekáváte ohlas v České republice?

Ohlas nás velmi překvapil – pozitivně. Je to náš mateřský trh, Hydal je český, Nanospider je český. Naše malá země dokázala světu nabídnout tzv. průlomové technologie. Takže děláme maximum pro to, abychom otevřeli co nejvíce možností pro české firmy, univerzity, talenty. Protože okolo průlomových technologií vznikají jedinečné příležitosti.

Jak náročná je administrativa a legislativa (certifikace) spojená s nanotechnologickými výrobky?

My máme obrovské štěstí, že používáme pouze nanovlákna /nikoli třeba nanočástice/. Takže ta nejhorší část regulace se na nás nevztahu – protože vlákno se chová jako vlákno. Ostatní nanotechnologické výrobky to mají extrémně složité a řada velkých firem je odmítá – představují pro ni riziko.

V případě nanovláken certifikujete primárně vlastnosti a funkčnost. Jak komplikované je pro českou firmu prosadit se na asijských trzích?

Je to nesmírně komplikované a složité. A v tomto směru si nesmírně ceníme tzv. ekonomické diplomacie. Bez těchto nástrojů bychom neměli žádnou reálnou šanci.  

S jakými odborníky z akademické sféry spolupracujete?

Spolupracujeme s mnoha pracovišti – VÚT, MBÚ AV ČR, VŠCHT, VÚCHT i se zahraničím. To, co je naše klíčové aktivum je systém práce, který máme. Dokázali jsme se reálně propojit s akademickou sférou a vytvořit plně funkční systém spolupráce. Možná to zní hodně školně a formálně, ale je to zdroj našeho úspěchu, který je společný.

Jaká ocenění vaše výrobky získaly?

Těch ocenění je mnoho, ze všech koutů světa. Ale já bych chtěla zmínit to, které nás katapultovalo mezi světovou elitu – v roce 2015 jsme dostali cenu Frost and Sullivan za nejlepší technologickou inovaci. Jako vůbec první technologie v historii ČR a s excelentním hodnocením jak business strategie, tak technologie. Tehdy nás začal svět brát vážně – ta cena sebou nese obrovskou prestiž. A získala ji v té době naše „nano“ firma – ne orientací na nano – ale rozměrem. To byl klíčový zlom.

Součástí společnosti je také NAFIGATE Cosmetics. Jak aplikujete výzkum z oblasti nanotechnologií do výroby kosmetiky?

NAFIGATE Cosmetics je samostatná firma a my společně aplikujeme nejen výzkum v oblasti nanotechnologií, ale i biotechnologií. Vytváříme nové koncepty a testujeme jak produkty, tak i reakci trhu. Máme velmi pozitivní ohlasy a zákaznice těmto společně vyvinutým produktům věří.

Jaké ekologické problémy by podle vás mohly nanotechnologie pomoci vyřešit?

Nanotechnologie mají obrovský aplikační potenciál. Když jsme stáli před rozhodnutím, do kterých oblastí půjdeme – tak jsme si vybrali jako prioritu vodu a vzduch. Tehdy nebyly problémy s vodou tak palčivé – ale dnes hrozí války o vodu, existuje vodní diplomacie. Bez vody a vzduchu nemůže existovat život. Takže pokud jakákoli technologie přispěje k řešení takto závažných problémů – je to tak, jak to má být. Naše „reason why“ je jasné – my chceme přispět k lepšímu životu a pro všechny. Není to fráze. Je to každodenní motivace a závazek. A moc děkujeme Roklenu a našim investorům, že pomohli jednomu našemu projektu k cestě na trh. Finanční podpora má obrovskou hodnotu – bez peněz nic neuděláte. Ale to, že se v naší zemi našlo tolik investorů do našeho projektu, to má pro nás velký význam. Podpora tohoto typu je úplně stejně důležitá jako peníze. Takže děkujeme a budeme s Vámi sdílet naši cestu v oblasti inovací.

Lenka Mynářová je členkou představenstva ve společnosti Nafgigate, majitelkou společnosti DATAMAR a autorkou knih o marketingu. Vedla projekty v oblasti marketingu, brand managementu a strategie firem ve střední a východní Evropě. Podílela se na zpracování firemních strategií řady významných společností – Vítkovice Machinery Group, Bochemie Group, Elmarco a. s., Český rozhlas, IT cluster, Národní strojírenský klastr, VŠB-TUO, People Management Forum a dalších.

Newsletter