Váš broker je Market maker. Je to problém?

Zdroj: Depositphotos

Pojem Market Maker je v investiční a tradingové sféře skloňován od té doby, co retailoví investoři a obchodníci začali být na finančních trzích aktivní. Ačkoliv se toto téma řeší už řadu let, mnoho lidí je stále tímto konceptem zmateno a market making bývá velmi často zmiňován především v negativním slova smyslu. Co to ale opravdu znamená? A je to pro běžného člověka riziko?

Obecně řečeno, market maker neboli tvůrce trhu je klíčový hráč, který se podílí na vytváření trhů a zajišťuje, aby kupující a prodávající měli vždy možnost obchodovat se svými aktivy. Na dnešních finančních trzích hraje tvůrce trhu důležitou roli při udržování likvidity a hladkého průběhu obchodování.

Populární argument, proč část investorů a traderů považuje market making za negativní věc, je předpoklad, že broker tvoří protistranu otevřeného obchodu. Tedy pokud je klient ve ztrátě, broker je v zisku. Tím pádem má broker motivaci podporovat ztrátovost svých klientů. Toto je ale velmi povrchní pohled na věc, který ignoruje mnoho aspektů této problematiky. Navíc, pokud se pohybujeme v rámci evropsky regulovaných brokerů, takovýto příklad zneužití pravomoci by byl z hlediska dohledu právních orgánů těžko proveditelný.

Pro představu, jak brokerský model opravdu funguje

Obchodní model používaný společností XTB kombinuje rysy modelu agenta a tvůrce trhu (market maker), v němž je společnost jednou stranou transakcí uzavřených a iniciovaných klienty. U transakcí s nástroji CFD založenými na měnách, indexech a komoditách zajišťuje XTB část transakcí s externími partnery. Na druhou stranu, všechny transakce CFD založené na kryptoměnách, akciích a ETF, stejně jako CFD nástroje založené na těchto aktivech provádí společnost XTB přímo na regulovaných trzích nebo v alternativních obchodních systémech. Není tedy tvůrcem trhu pro tyto třídu aktiv.

Market making není zdaleka hlavním zdrojem příjmů XTB. Tím jsou výnosy ze spreadů na CFD instrumentech. Už z tohoto hlediska je tedy pro samotnou firmu lepší, aby klienti byli výděleční a obchodovali dlouhodobě.

Navíc je zde často opomíjený fakt, že někdy může být role market makera pro společnost ztrátová, tedy představuje určité riziko i pro brokera samotného. V ideálním případě by objem klientů, kteří daný instrument shortují (sází na jeho pokles), přesně pokryl objem klientů, kteří ho longují (sází na jeho růst) a XTB by bylo pouze prostředníkem, který tyto klienty propojí. Z podstaty věci ale vždy bude více obchodníků na jedné nebo druhé straně. V takovém případě se broker může postavit na stranu s nižším objemem a dorovnat potřebný kapitál, aby všichni klienti byli schopni svůj obchod otevřít.

Role market makera tak není žádné podvodné schéma, ale proces, který je v brokerském byznysu potřebný, aby mohla být kompletně pokryta poptávka klientů. Je však nutné dodat, že toto jsou případy opravdových regulovaných brokerů. XTB je burzovně obchodovaná společnost, u které jsou všechny potřebné informace veřejně dostupné a snadno dohledatelné. Na neregulované entity je vždy potřeba dávat pozor.

Pokud byste se o tématu chtěli dozvědět více, přečtěte si starší rozhovor o market makingu a jiných aspektech brokeského byznysu. Odkaz zde

Zdroj: XTB

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter