Euru se podařilo umazat část dnešních ztrát. Kurz se drží pod 1,0850 EURUSD. Koruna po krátkém oslabení nad 25,45 za euro, smazala ztráty pod 25,40 za euro.

Velké oživení rudého draka jako vzor pro ostatní ekonomiky

Zdroj: Depositphotos

Číně se podařilo zvládnout pandemii velmi dobře a od loňského dubna nezaznamenala další vlnu, což silně podporuje její rychlé hospodářské oživení. Čínské hospodářské oživení by se mohlo stát vzorem i pro další velké světové ekonomiky. Vzhledem k nízkému vlivu srovnávací základny dosáhl meziroční nárůst čínského HDP ve stálých cenách v 1. čtvrtletí roku 2021 desetiletého rekordního maxima. Ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2019 dělal složený růst přibližně 5 procent, což je opravdu blízko k předpandemickému tempu růstu. Z hlediska odvětví zaznamenává výroba nadále rychlejší oživení než odvětví služeb; pokud se na to díváme z pohledu velikosti, obnova růstu malých společností zaostává za obnovou velkých podniků.

Pokud jde o druhé čtvrtletí, vliv srovnávací základny výrazně zeslábne, nelze jej ale opomenout. Očekává se tedy, že si Čína udrží vysoké meziroční tempo ekonomického růstu. Tempo hospodářského oživení ve druhém a v následujících čtvrtletích bude více záviset na oživení sektoru služeb. Podle údajů o vnitrostátním cestovním ruchu se během svátku Qing Ming na začátku dubna počet cestujících a hotelových rezervací podstatně zvýšil ve srovnání s předchozími svátky, což odráží i to, že odložená poptávka po spotřebě může způsobit následné skokové oživení. Udržitelnější hospodářský růst však stále závisí na oživení příjmů. Za zmínku stojí rozdíly v tom, jak probíhá oživení v podnicích různých velikostí a z různých odvětví a jak to ovlivní zaměstnanost a příjmy obyvatel.

Lynda Zhou, Portfolio Manager, Fidelity International

„U čínských „A shares“ došlo po oslavě čínského nového roku na trhu k výrazné korekci a investiční trend se výrazně změnil. Vzhledem k tomu, že oživení probíhá podle očekávání, trh předpokládá normalizaci měnové politiky a utažení likvidních marží. Celkově je sentiment trhu stále křehký, protože má tendenci reagovat na pozitivní zprávy pomalu a na negativní zprávy rychle.  Akcie s vysokým oceněním a předchozí silnou výkonností zaznamenaly významné korekce. Naproti tomu cyklické akcie těžily z rychlého zlepšení obchodní výkonnosti a budou překonávat výkonnost trhu. Do budoucna lze na akciovém trhu v prostředí rostoucích inflačních očekávání předpokládat turbulence. Zavádění vakcín, hospodářské oživení a politika zůstávají mezi třemi motory trhu. Až likviditou vyšroubované valuace pominou, bylo by strategické zaměřit se na periodické a strukturální příležitosti u konkrétních akcií. Kontinuita podnikání může být klíčovým faktorem při výběru akcií bottom-up a investoři by se po korekci ocenění měli speciálně zaměřit na podobné, vysoce kvalitní společnosti. Pokud jde o odvětví, jsem optimistická u cyklických odvětví, která jsou podpořená solidními výkony firem, dále u sektoru spotřeby se stabilním výkonem firem, u importu substitučních materiálů a u průmyslového odvětví, která bude těžit z centralizovanějšího trhu.“

Alvin Cheng, Portfolio Manager, Fidelity International

„Pokud jde o dluhopisy, výnosová křivka čínských vládních dluhopisů zůstala meziročně stabilní, na rozdíl od prudkého růstu sazeb amerických vládních dluhopisů. To lze připsat postupnému omezování stimulů čínské měnové politiky, které nastalo po druhém čtvrtletí roku 2020. Desetiletá sazba státních dluhopisů vzrostla od dubna 2020 přibližně o 60 bazických bodů. Většina očekávání ohledně hospodářského oživení je do dluhopisového trhu již skutečně promítnuta. Ve druhém čtvrtletí 2021 stále předpokládáme tržní konsenzus ohledně postupného oživování ekonomiky. Klíčovými proměnnými bude růst PPI a jeho následný dopad na CPI, na pozadí současného globálního oživení. V současné době je tržní konsenzus ohledně letošního CPI stále nízký. Pokud se CPI zvýší nad očekávání, může se centrální banka zaměřit na risk-off politiku, která omezí likviditu trhu a posune výnosy státních dluhopisů nahoru. Pokud jde o úvěrové dluhopisy, ochota k tržnímu riziku je relativně nízká, protože na konci roku 2020 se objevila řada případů nesplacených dluhopisů lokálních státních podniků (SOE). Zjistili jsme, že některé firmy, které selhaly, mají i nadále potíže s refinancováním a ocenění dluhopisů SOE a investičních dluhopisů městské výstavby v těchto oblastech nadále rostou. Věříme, že dlouhodobá politika centrální vlády stále směřuje k optimalizaci tržního mechanismu, který pomůže vyřešit rizika související se zadlužením. Proto budeme při investicích do úvěrových dluhopisů stále brát v úvahu komplexní rizika regionu, strategický význam dluhopisů státem vlastněných firem a investičních dluhopisů městské výstavby.“

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter