Venture capital fondy jsou hledači pokladů mezi startupisty

Zdroj: Depositphotos

Další téma speciální série workshopů s názvem Business Shaker agentury CzechInvest, která je pravidelně připravována s experty na různá podnikatelská témata, se neslo v duchu venture kapitálových investic a valuace startupu. S více než desetiletými zkušenostmi provázel celým workshopem Jaroslav Trojan, který je odborníkem na tzv. VC investice (venture capital) a sám je andělským investorem, mentorem a poradcem pro inovativní společnosti ve střední a východní Evropě (CEE).

Startup. To slovo zná v byznysovém odvětví snad každý. Určitě ho někde již slyšel nebo četl v různých článcích, jak ten či onen startup získal investici, expandoval, uvedl na trh nový produkt nebo spojil síly s nějakým partnerem. Ale co to ten startup vlastně je? Důležité je si hned na začátku říci, že startup není každá začínající mladá firma, jak si mnozí myslí. Definicí je hned několik, ale základem je, že startup je mladá dynamická firma, která rapidně roste, uvádí na trh nový inovativní produkt, chce dosáhnout velkých příjmů v krátkém čase a jejím cílem jsou i zahraniční trhy.

A statistiky hovoří jasně. Až 9 startupů z 10 nepřežije. Podle Benedikta Dellmoura je hlavním důvodem z 68% nedostatek financí, které startupy trápí od začátku podnikání. Příčin může být několik. Jak podcenění nákladů, tak i špatně nastavený ceník a samotné cash flow nebo neporozumění byznys modelu.

Jaroslav Trojan doporučuje startupům nastavit vlastní milníky a road mapy ve finančním plánování, které jim pomohou. Financování firem je obecně složeno z několik různých zdrojů, ať už to jsou vlastní prostředky (vlastní peníze) nebo dluhové financování (tzv. DEBT), financování prostřednictvím vlastního kapitálu (tzv. EQUITY) nebo další zdroje jako jsou granty, crowdfundingové kampaně apod. Vhodným financováním je kombinace jak nízkorozpočtového financování (samofinancování apod.), tak i velkorozpočtového (Business Angel, Seed VC apod.).

Každá investice, ať malá nebo velká, má své riziko. Každá. A nejen to Jaroslav připomíná a jedním dechem doplňuje, že venture capital investice bývá mylně označovaná jako riziková investice. Přesnější označení je „dobrodružný“ kapitál, který umožňuje vytvořit nové hodnoty, uvést na trh nové produkty a je určen hlavně pro startupy.

Venture capital investice může být jednou z možností pro startup, jak získat investici od investora za minoritní podíl ve firmě. Podílem se myslí jak ochranná práva spojená se svým podílem, ale i účast na strategickém rozhodování. VC investor si vybírá své startupy, ale i startupy si vybírají své VC investory. Mohou si být partnerem a vzájemným rádcem, ale hlavní práce stále zůstává na zakladatelích startupu.

Tipy pro startupy uvažujících o VC investici:

  • Zjistěte si, jak dlouho VC fond již běží – jeho životní cyklus je maximálně 10 let
  • Statistiky mluví jasně, VC fondy investují do 1 % startupů, které je osloví – buďte nejlepší
  • Pracujte na své valuaci – zvyšujte hodnotu své firmy, budujte povědomí o své firmě, pracujte na marketingu, vyzdvihujte své úspěchy, nechte o sobě slyšet
  • VC investoři jsou hledači pokladů – hledají právě vás, pokud jste ukrytý startup s výrazným potenciálem
  • VC investice přináší nejen peníze, ale i podporu, kontakty, rady, přístup k zákazníkům, headhunterům, šablony pro finanční řízení nebo mezinárodní přítomnost
  • VC investování je alternativní financování odlišné od bankovního, je to v podstatě seznamovací agentura pomáhající startupům na jejich úspěšné cestě

Jaroslav Trojan byl zakládajícím zaměstnancem společnosti Credo Ventures. V současné době je řídící partner ve společnosti Nation1 VC, fondu, který investuje do startupů v pre-seed a seed fázi. Mimo jiné působil jako mentor ve startupových akcelerátorech Seedcamp (TransferWise), Wayra (Taxify) a StartupYard (DameJidlo). Zaměřuje se především na technologická odvětví, obzvláště software, internet a mobilní technologie. Zároveň pomáhá podnikatelům v růstu a cestě k úspěchu i v programech agentury CzechInvest jako mentor pro programy CzechStarter, CzechDemo, CzechMatch.

Newsletter