Věřitelé NWR schválili restrukturalizační plán, budoucnost rozhodnuta

(Doplněno 16:00) Věřitelé společnosti NWR před několika okamžiky na jednání v Londýně schválili navrhovaný restrukturalizační plán, který umožní snížit NWR dluh z 825 milionů eur na 500 mil. eur. Tento krok se očekával. Pro návrh hlasovalo 152 přítomných věřitelů, kteří souhrnně drží 99,4 % zajištěného dluhu, a 150 věřitelů, kteří dohromady drží 95,3 % nezajištěného dluhu. Ke schválení bylo potřeba podpory alespoň 75 % věřitelů v obou skupinách. Výsledek hlasování věřitelů bude ještě muset na začátku září formálně potvrdit londýnský soud i soud v USA.

Snížení dluhu, zajištení 185 mil. nového kapitálu

NWR zároveň potvrzuje zajištění nového kapitálu v celkovém objemu 185 mil. eur. Z toho je 118 mil. eur formou emise nových akcií připadajících držitelům akcií (majoritní vlastník, Bakalova CERCL Mining přitom odkoupí nové akcie v objemu 75 mil. eur.), 32 mil. eur je formou nových akcií náležících držitelům dluhopisů a 35 mil. eur získá NWR formou nové úvěrové linky.

Úpis nových akcií v rámci předkupních práv začíná 10. září a končí 29. září, od 30. září do 1. října budou nabízeny nové akcie nevyužité v rámci předkupních práv. Od 30. září se začne s novými akciemi, které budou již splaceny, obchodovat. Společnost očekává dokončení restrukturalizace začátkem října.

Dočasná podpora akciím

Akcie na zveřejnění zprávy reagovaly 15% růstem, aktuálně přidávají pouze 5 %. Jak jsme uvedli již včera, schválení plánu je pro akcie pouze krátkodobou podporou, z dlouhodobějšího hlediska se však nic nemění. Masivní naředění emise znamená výrazné znehodnocení stávajících akcií, jejich hodnota tak pravděpodobně klesne k úrovním kolem 65 haléřů, tedy k upisovací ceně nových akcií. My očekáváme, že se cena může zhoupnout až pod 40 haléřů. Ani v případě schválení restrukturalizačního plánu totiž NWR nemá vyhráno – jak vyplynulo z komentáře finančního ředitele Marka Jelínka, pokud ceny uhlí budou pokračovat v poklesu, bude NWR opět hrozit předčasné splacení dluhu již 31. října 2015. 

Den D aneb rozhodování o budoucnosti NWR – již tento pátek! 

Newsletter