Více příležitostí pro investory a hlad po kapitálu. Co čekat na trhu s private equity v regionu?

Michal Rybovič. Zdroj: Sandberg Capital

Po dlouhém období nízké inflace a hospodářského růstu se cyklus obrací, private equity investoři ale mají stále napilno. O prodej společností je výrazně větší zájem než v minulých letech. Je zde čím dál více ambiciózních podnikatelů, jejichž plány nelze uskutečnit bez cizího kapitálu, a navíc, po covidové krizi si mnoho podnikatelů uvědomilo, že mít 90 % majetku ve své firmě není z hlediska diverzifikace ideální. K atraktivitě regionu střední a východní Evropy přispívají i množící se příběhy úspěšných podnikatelů, kteří vybudovali firmy za stovky milionů eur a šíří dál své know-how. To motivuje další podnikatele a přitahuje nové investory, říká v rozhovoru pro Roklen24 Michal Rybovič, partner ve společnosti Sandberg Capital a jeden z řečníků konference 0100 Conference CEE. Co v našem regionu aktuálně přitahuje pozornost investorů a jaké nastaly změny nebo nové trendy na trhu soukromého kapitálu v důsledku covidové krize, respektive ruské invaze na Ukrajinu? Odpovědi nejen na tyto otázky naleznete v rozhovoru níže. 

Jaký je z vašeho pohledu nejnovější vývoj na trhu s private equity ve střední a východní Evropě?

Přestože po dlouhém období nízké inflace a hospodářského růstu zažíváme obrácený cyklus, první čtvrtletí roku 2022 bylo z hlediska investiční aktivity společnosti Sandberg jedním z nejaktivnějších v její historii. O prodej firem je výrazně větší zájem než v minulých letech. Nejistota a riziko ovlivňují jak prodávající, tak kupující, ale poprvé po dlouhé době vidím více váhajících kupujících než prodávajících.

 Jaké jsou nové trendy, které mění trh v našem regionu? 

Novým trendem je rostoucí zájem podnikatelů pustit do svého podnikání investory. Ambiciózní a rychle rostoucí byznysy častokrát potřebují více kapitálu než jen firemní cash flow a potřebují také zkušenosti, které může přinést právě private equity investor. Na trhu se objevuje stále více ambiciózních podnikatelů, jejichž plány nelze uskutečnit bez cizího kapitálu.

Co z vašeho pohledu nejvíce přitahuje pozornost investorů? Vnímáte nějaká specifika nebo výhody, které má region střední a východní Evropy oproti jiným regionům?

Region střední a východní Evropy přirozeně kopíruje trendy, které vidíme v západní Evropě nebo USA, ale většinou s časovým zpožděním. Dozrání jednotlivých trhů probíhá o několik let později než na vyspělejších trzích, což rovněž vytváří příležitosti investovat s nižším rizikem do segmentů, které se již osvědčily. Zároveň region střední a východní Evropy ekonomicky dohání západní Evropu, což znamená, že růst HDP je v době konjunktury obvykle výrazně rychlejší než v západní Evropě. Ačkoli se úroveň konkurence mezi investory ve střední a východní Evropě zvyšuje, stále není tak vysoká jako například ve Velké Británii, což by mělo vést k vyšší návratnosti investovaného kapitálu. Kombinace těchto faktorů vytváří atraktivitu našeho regionu.

 Je podle vás pro startupy a společnosti z regionu střední a východní Evropy snazší dosáhnout globálního úspěchu než v minulosti? Co se změnilo?

Myslím, že je to o něco jednodušší. Hlavní věcí, která se změnila, je, že dnes máme příklady lidí, kteří uspěli. Tyto příklady pomáhají ostatním podnikatelům ve dvou rovinách. První je, že jejich ambice rostou, protože viděli reálné případy, kdy se jim podařilo v relativně krátké době vybudovat společnosti, jejichž hodnota se pohybuje ve stovkách milionů eur nebo přesáhla jednu miliardu eur. Druhá rovina spočívá v tom, že roste kolektivní know-how, protože lidé, kteří byli v týmech těchto úspěšných společností, si obvykle předávají cenné zkušenosti, a to posiluje celé prostředí. Současně roste zájem investorů, pokud země nebo region v minulosti prokázaly úspěšný růstový příběh.

 Vnímáte v důsledku kovidové krize nějaké změny nebo nové trendy na trhu soukromého kapitálu?

Hlavní změna přišla hned na začátku, kdy se objevily situace, které jsme si předtím nedokázali dobře představit. Například nákup nebo prodej společnosti online a bez osobních schůzek byl před pandemií téměř nemyslitelný. V Sandbergu jsme dokonce během nejtvrdších lockdownů úspěšně zajistili kapitál pro náš Fond 2. Druhá změna je ve vnímání rizika. Generace, která zažila kovidovou krizi v produktivním věku, si bude pravděpodobně vždy pamatovat, že i když vše vypadá skvěle, stejně jako v roce 2019, může přijít něco neočekávaného a vše změnit. S tím souvisí i větší zájem podnikatelů o vstup private equity investorů do jejich společností. Většina podnikatelů má více než 90 % svého majetku ve vlastní společnosti, což není z hlediska diverzifikace rizik optimální.

Jak podle vás ovlivnila nebo ovlivní ruská invaze na Ukrajinu trh soukromého kapitálu v našem regionu?

Region střední a východní Evropy je dnes jediným regionem v Evropě, který přímo sousedí se zemí, jež je ve válečném stavu. Na hodnocení dlouhodobého dopadu je však ještě příliš brzy. Lze očekávat, že v krátkodobém horizontu budou někteří zahraniční investoři při alokaci kapitálu do našeho regionu opatrnější. Nicméně věřím, že z dlouhodobého hlediska bude střední a východní Evropa ještě silnější než dnes. Soukromý kapitál v tomto regionu je stále v plenkách.

Michal Rybovič vystudoval obchodní management na Technické univerzitě ve Zvolenu a právo na Univerzitě Matěje Bela v Banské Bystrici. Má více než patnáctileté zkušenosti v oblasti fúzí a akvizic. Podílel se na desítkách fúzí a akvizic především v oblasti IT a telekomunikací. Od roku 2016 je partnerem společnosti Sandberg Capital.

Newsletter