Vydělejte na energii! Na Fundliftu je RIGHT POWER

Fundlift opět nabízí možnost investovat do energetické firmy. Slovenská společnost RIGHT POWER je významný výrobce a distributor elektřiny a tepla v regionu střední Evropy. Tato stabilní firma, jejíž konsolidovaný obrat se historicky pohyboval kolem dvou miliard korun, se nyní o svůj úspěch chce podělit s investorskou veřejností. Na Fundliftu vydává čtyřleté dluhopisy v celkovém objemu dva miliony korun se sedmiprocentním ročním úrokovým výnosem.  

„Jsme rádi, že můžeme investorům vedle investic do začínajících projektů nabídnout také příležitost zhodnotit své prostředky investicí do velké a historicky velmi úspěšné firmy. Kampaň RIGHT POWER potvrzuje fakt, že zájem o podporu investorské komunity mají i takto velké firmy s dlouholetou historií, pro které je spojení s větším počtem investorů strategicky velmi přínosné,“ dodává CEO Fundliftu Radek Musil.

Firma RIGHT POWER má za sebou více než desetiletou historii působení na energetickém trhu v Čechách i na Slovensku. Od roku 2006 se zabývala dodávkami elektřiny a zemního plynu koncovým zákazníkům, jejichž počet v roce 2016 činil zhruba 70 tisíc. Vzhledem k rostoucímu počtu konkurenčních subjektů a tlaku na pokles obchodních marží se společnost v roce 2016 rozhodla prodat divizi zabývající se tímto maloobchodním prodejem energetickému gigantovi Bohemia Energy. Od té doby se RIGHT POWER soustředí na provozování lokálních distribučních soustav a tepelných hospodářství, rozvoj obchodování s komoditami a expanzi na zahraniční trhy v oblasti dodávek komodit pro koncové zákazníky.

Novou cílovou skupinou zákazníků v ČR i na Slovensku jsou zejména průmyslové zóny a nemocniční areály, pro které RIGHT POWER spravuje lokální distribuční soustavy a zajišťuje dodávku elektřiny a tepla. Na Ukrajině jsou cílovými zákazníky především malé a střední podniky a v Polsku vyjma dodávky elektřiny a plynu společnost významně rozvíjí své aktivity v oblasti obchodování s komoditami.

Společnost je kapitálově velmi silná a již několik let generuje stabilní zisky. Investiční kampaň na Fundliftu pro ni představuje ověření nových možností alternativních zdrojů financování. V případě úspěchu aktuální kampaně by ráda využila emisi cenných papírů na Fundliftu i pro své budoucí projekty a nabídla tak investorům možnost podílet se na jejím investičním programu.

„Prostřednictvím vlastních zdrojů jsme investovali do množství energetických projektů, které nám nabídly stabilní zhodnocení nejen z důvodu stabilní regulace na odpovídajících trzích. Naše výsledky dokazují, že investice umíme efektivně řídit a každý projekt dotáhneme do úspěšného konce. Proto bychom se o náš úspěch rádi podělili s potencionálními investory. Naším cílem je získat si důvěru investorů, kterým nabízíme atraktivní zhodnocení, a využít této spolupráce dlouhodobě pro naše větší akvizice i v budoucnu,“ říká za RIGHT POWER Lukáš Choma, strategický ředitel.

Finanční prostředky z právě spuštěné kampaně na platformě Fundlift RIGHT POWER využije na rozšíření distribuční sítě o tři lokální distribuční soustavy (LDS) na území Slovenska. Dvě z těchto soustav distribuují elektřinu, třetí zemní plyn. Všechny tři LDS jsou umístěny ve velkých průmyslových areálech, kde jednak místní odběratelé dlouhodobě a stabilně odebírají vysoký objem elektřiny, zároveň v nich v krátkodobém až střednědobém horizontu počet odběratelů, a tedy i spotřeba elektřiny, výrazně vzroste.

O RIGHT POWER:
RIGHT POWER, a.s. je slovenská společnost vyrábějící a distribuující elektřinu a teplo koncovým zákazníkům ve střední Evropě. Již od roku 2006 patří mezi přední energetické společnosti v Čechách a na Slovensku. V minulosti se zabývala dodávkami elektřiny a zemního plynu koncovým zákazníkům v Čechách a na Slovensku a se svými 70 tisíci koncovými odběrateli patřila mezi největší dodavatele v tomto segmentu. V roce 2016 RIGHT POWER, a.s. odprodala divizi zabývající se maloobchodní distribucí energie a v současné době se soustředí na provozování lokálních distribučních soustav a tepelných hospodářství, rozvoj obchodování s komoditami a expanzi na zahraniční trhy v oblasti dodávek komodit pro koncové zákazníky.

Newsletter