Výhled ETF: Investoři chtějí víc než jen klasické pasivní, tržně vážené strategie

Zdroj: Depositphotos

ETF 2.0. Rok 2024 přinese zvýšený zájem investorů o ETF podložená výzkumem. Investoři chtějí víc než jen klasické pasivní, tržně vážené ETF strategie, píše analytický tým Fidelity International. 

Trh ETF rostl v posledních letech vskutku impozantně. Příkladem může být počet registrací ETF fondů v Evropě, který se v posledních pěti letech téměř zdvojnásobil na 1,6 bilionu USD. Vzhledem k tomu, že nejvýznamnější kladné stránky ETF – nákladová efektivita, vysoká likvidita a transparentnost – nacházejí u investorů stále velký ohlas, předpovědi pro toto odvětví naznačují, že do roku 2033 by objem prostředků vložených do ETF mohl celosvětově dosáhnout 30 bilionů USD.

Trh ETF se však také vyvíjí a investoři se poohlížejí i po jiných než „čistě pasivních“ druzích ETF. Ty sledují většinou široké, tržní kapitalizací vážené indexy (Market Cap ETF), které do značné míry poháněly růst celého odvětví.

Investoři stále častěji poptávají ETF, ale s investiční strategií obohacenou o unikátní vhled manažerů čerpaný z fundamentální analýzy, s cílem dosažení vyššího rizikově očištěného výnosu (Research ETF). O tomto trendu svědčí vyšší hodnoty kumulovaného anualizovaného růstu, které pozorujeme u “non-core” akciových ETF ve srovnání s běžnými pasivními akciovými ETF.

 ETF s domicilem v Evropě – hlavní pasivní indexové ETF vs. vedlejší a aktivní akciové ETF – CAGR od roku 2018 do 30. září 2023

Zdroj: Fidelity International
Zdroj: Fidelity International

ETF založená na výzkumu využívají úplnější soubor nástrojů pro správu investic

Tržně vážené ETF mohou být na složitých a dynamických trzích nevýrazným nástrojem, který může investory vystavit nežádoucím idiosynkratickým rizikům. Naproti tomu fondy ETF založené na výzkumu mohou využívat úplnější soubor nástrojů pro řízení investic a nabízet širší spektrum investičních příležitostí s diferencovanějším přístupem k řízení rizik a využívání příležitostí.

ETF založená na výzkumu společnosti Fidelity využívají například:

  • desítky let zkušeností s proprietárním výzkum, fundamentální analýzou a odhady, které se dívají dopředu;
  • integrovaných přístupů k udržitelnému investování a
  • robustních přístupů k řízení rizik včetně diferencovaných procesů tvorby portfolia, které se snaží omezit sledovací chybu (tracking error), minimalizovat vznik nežádoucí koncentrace či další související tržní rizika

Zde jsou 3 konkrétní příklady investičních řešení:

ETF s akciovým výnosem

Mnoho ETF zaměřujících se pravidelný výnos z akcií nadvažuje sektory s nižším růstem, protože společnosti s vysokým růstem mají tendenci reinvestovat své zisky, a proto vyplácejí nižší dividendy. Ačkoli to samo o sobě není ve své podstatě negativní, může to být zjednodušující a zahrnovat náklady promarněné příležitosti, a to v obdobích, kdy růstový investiční faktor dosahuje lepších výsledků.

Fond Fidelity International Quality Income ETF se snaží vybírat společnosti “vyšší kvality”, které jsou schopny nejen udržet atraktivní výplatu dividend, ale také dlouhodobě těžit ze zhodnocení kapitálu. Cílem je dosažení vyššího pravidelného výnosu ve srovnání s hlavními tržními indexy, participace na výnosech i na rostoucím trhu a zároveň určitá ochrana proti poklesu, to vše s nízkou sledovací chybou. Většina výnosu by měla vyplývat z individuálního výběru akcií, při absenci nežádoucích sázek na určitou zemi nebo sektor.

ETF s pevným výnosem

Na rozdíl od akcií zůstávají trhy s pevným výnosem relativně neprůhledné, s vysokým podílem mimoburzovních transakcí a nízkou transparentností emitentů. V praxi již pasivní portfolio manažeři vzhledem k přirozeným vlastnostem trhu s pevným výnosem aktivně vybírají dluhopisy s cílem sledovat index, jakkoliv jde o výběr relativně omezený.

Fond Fidelity International Sustainable Fixed Income si klade za cíl generovat alfu díky aktivnímu výběru dluhopisů rozšířenému o náš vlastní vícefaktorový model a hodnocení udržitelnosti, na nichž pracují týmy kvantitativního, fundamentálního a udržitelného výzkumu společnosti Fidelity.

Tematická ETF

Historicky bylo tematické investování – například zaměřené na čistou energii, digitální zdraví nebo dopravu nové generace – nabízeno pouze aktivními manažery. Novinky v konstrukci indexů a vývoj v oblasti dostupnosti dat a analytiky znamenají, že tematické strategie mohou nyní transparentně nabízet i ETF.

Tematická ETF společnosti Fidelity nabízí diferencované, taktické akciové investice zaměřené na dlouhodobé strukturální trendy. Vedle fundamentální analýzy se tato strategie opírá o naše vlastní hodnocení udržitelnosti, posouzení kvality (navržené s cílem identifikace dlouhodobé konkurenční výhody) či skóre relevance – vypočítané pomocí kombinace dat o tržbách a zpracování přirozeného jazyka.

Nová generace ETF stavebních kamenů v roce 2024

Dnešní investoři často poukazují na značnou komplexitu investování a nejistotu s tím spojenou. V tomto kontextu Fidelity International pozoruje zájem investorů o výzkumná ETF:

  • jako náhradu za standardní indexová akciová portfolia;
  • jako stavební prvky strategií ESG nebo
  • jako součást speciálních taktických strategií investujících do nejzajímavějších investičních témat.

„Jsme přesvědčeni, že klienti oceňují také naši schopnost holisticky řešit individuální specifické potřeby. Pomáháme například navrhovat kombinace různých stavebních bloků ETF a integrovat je do stávajících složek portfolia v různých tržních situacích. Zdá se, že současné tržní prostředí, které je složité a ve kterém si lze představit vývoj podle mnoha různých scénářů, bude pokračovat i v roce 2024. Investoři v něm podle našeho názoru rádi sáhnou po nové generaci strategií ETF založených na výzkumu,“ uzavírá Dorcas Phillips, která vede ETF kapitálové trhy ve Fidelity International.

Zdroj: Fidelity International

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter