Výhled pro třetí čtvrtletí: Trhy budou oscilovat mezi odolností a křehkostí

Zdroj: Depositphotos

Vzhledem k tomu, že centrální banky kvůli přetrvávajícím inflačním tlakům stále zaujímají jestřábí postoj, pravděpodobnost měkkého přistání, na rozdíl od některých částí trhu, které se pohybují v překoupeném teritoriu, klesá. Vzhledem k tomu, že finanční trhy oscilují mezi odolností a křehkostí, měli by investoři zvážit snížení celkové ochoty riskovat a zároveň takticky i strategicky využít podhodnocených příležitostí v rozvíjejících se zemích, uvádí investiční výhled společnosti Fidelity International pro třetí čtvrtletí roku 2023.

„Poslední rok jsme se s kolegy snažili projít ‚polykrizi’ – souběh tlaků, které by podle našeho názoru mohly donutit centrální banky k značnému zpřísnění a vyvolat prudkou recesi,“ říká Andrew McCaffery, globální investiční ředitel společnosti Fidelity International. „Tato polykrize nyní způsobila, že trhy oscilují mezi odolností a křehkostí: na jedné straně je stále dostatek likvidity a napjaté trhy práce, na druhé straně se projevují zpožděné účinky politik a zpřísňování úvěrových standardů.“

Andrew McCaffery upozorňuje na tři trendy, které budou podle jeho očekávání dominovat při vstupu do třetího čtvrtletí roku 2023:

Odolnost nyní, křehkost později

„Nejlépe identifikovaná recese v historii“ stále ještě nenastala. Přebytečné úspory nashromážděné během pandemie, stejně jako přetrvávající napětí na trzích práce, znamenají, že finanční podmínky se projevují déle, než se očekávalo. Recese však přijde, až se nakonec projeví zpožděné účinky politik. To, že odolává nyní, ale zasévá semínka křehkosti do budoucna.

Nejpravděpodobnějším výsledkem je cyklická recese, při níž nezaměstnanost v USA v příštích 12 měsících vzroste na přibližně pět procent. Měkké přistání se nyní podle našeho názoru jeví jako velmi nepravděpodobné.

Nastal čas, aby investoři byli aktivnější a zachytili nesprávné ocenění akcií. Některé scénáře, které jsou naceněné na trzích, jsou extrémní. Vzhledem k tomu, že USA a Evropa již zaznamenaly silné zisky, protože centrální banky se opět stávají více jestřábími, vypadá to pro části rozvíjejících se zemí atraktivně, zejména z hlediska relativní hodnoty.

Z hlediska alokace aktiv si myslím, že by se investoři měli mít na pozoru před podstupováním příliš velkého rizika v této pozdní fázi cyklu. Úvěry investičního stupně poskytují výnos i flexibilitu.”

Dlouhá hra v Číně

„Po prudkém začátku je čínské oživení po ukončení politiky nulového kovidu pro investory nedostatečné. Odhady zisků klesají, nezaměstnanost mladých lidí je rekordně vysoká a čínští spotřebitelé neobnovili svůj zápal pro utrácení.

To však neznamená, že se čínské oživení vyčerpalo. Asi není překvapením, že spotřebitelská důvěra je po třech letech přísných restrikcí utlumená. I jinde se objevují pozitiva, včetně akomodativní měnové – která se opět uvolňuje – a fiskální politiky a zlepšujícího se regulačního zázemí. Další stimulační opatření mohou přijít brzy. Nesoulad mezi očekáváním trhu a realitou oživení mezitím způsobil, že se čínské akcie obchodují se značným diskontem.

I když se může zdát, že Čína udělala dva kroky zpět, další krok by mohl znamenat tři kroky vpřed. V současné době to může působit mírně protichůdně, ale je to atraktivní vstupní bod, zejména proto, že se objevují určité známky stabilizace vztahů mezi USA a Čínou.

V širším kontextu Asie je dlouhodobý trend zlepšování správy společností v Japonsku přínosný. Zlepšila se aktivita v oblasti zpětných odkupů a nyní je kladen větší důraz na návratnost vlastního kapitálu. Ze strukturálního hlediska vypadá tento trh mnohem zajímavěji než v posledních desetiletích, i když si uvědomujeme, že v letošním roce již také dosáhl velmi dobrých výsledků.”

Stabilizace nálad ve firmách

Naši analytici zaznamenali na začátku roku zhoršení nálady v jimi sledovaných společnostech, což nás přimělo položit si otázku, zda nálada ve firmách je pouze forma odpočinku, nebo opravdu stagnuje. Červnové zlepšení naznačuje první možnost, zejména proto, že se zdá, že se podařilo odvrátit opravdový krach finančního sektoru.

„Zlepšující se náladu podnikového managementu nicméně považujeme za možnou známku sebeuspokojení vzhledem k zaostávání politik. Přetrvávající vysoké tlaky na mzdové náklady na všech vyspělých trzích naznačují, že centrální banky ještě zdaleka neskončily, i když nemzdové náklady se v tomto čtvrtletí pravděpodobně změní na dezinflační. V příštích několika měsících budeme pozorně sledovat, jak se bude vyvíjet sentiment a ceny, a to jak na vstupu, tak při přenosu na zákazníky.“

Zdroj: Fidelity International

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter