Vyšší výnos akciového portfolia pomocí opcí? Covered Call

Držitelé akcií si mohou zvýšit výnos svého portfolia o několik procent ročně. Umožňuje jim to často opomíjený nástroj zvaný opce. Jedna z možných strategií je covered call. Tento článek je prvním dílem opčního seriálu „Vyšší výnos akciového portfolia pomocí opcí“, který pro server Roklen24 připravuje Pavel Bambásek.

Jak funguje covered call?

Strategie covered call neboli „krytá call“ představuje prodej (výpis) call opcí na akcie, které vlastníte. Pokud by došlo k tomu, že kupující opci uplatní, prodáte mu své vlastní akcie. V takovém případě Vám na konci obchodu zůstanou peníze za prodanou opci a za akcie. Pokud k uplatnění opce nedojde, zůstanou Vám peníze za prodanou (vypsanou) opci a ta vyprší bezcenná.

Opci zpravidla vypisujete nad aktuální cenou akcie a bude uplatněna jen v případě, že cena akcie stoupne.

Nevýhodou této strategie je neúčast na případném raketovém stoupání akcie. Rozhodně se tedy nehodí použít covered call na farmakologickou firmou, u které čekáte na schválení léků a stoupání akcie do výšin.

Pro strategii covered call je vhodné dobře znát chování podkladového aktiva. Jednoduše se hodí na akcie, u kterých neočekáváte v dohledné době stoupání. Případně můžete covered call použít na akcie, které se tak jako tak chystáte prodat.

Krátké zopakování opcí: Základním typem opce je tzv. „call opce“. Call opce dává držiteli právo, ale nikoliv povinnost, koupit podkladové aktivum za cenu stanovenou při nákupu opce. Oproti tomu prodejce opce neboli její vypisovatel, má povinnost podkladové aktivum prodat (pokud ho k tomu majitel opce vyzve). Jedna opce na trzích v USA představuje balíček 100 kusů akcií. To znamená, že kupující jedné opce má právo na nákup 100 akcií. Protistrana obchodu, čili prodejce jedné call opce, má povinnost 100 akcií prodat. Obchod se uskuteční pouze v případě, že bude pro majitele opce výhodný, tj. jen pokud je cena akcie vyšší, než cena za jakou může akcie koupit uplatněním opce. Když opce není uplatněna, vyprší bezcenná. Její majitel prodělá peníze utracené za pořízení opce a vypisovatel naopak tyto peníze vydělá.

Příklad na aktuální situaci na trzích

Představte si, že vlastníte 100 akcií IBM, která se aktuálně obchoduje kolem 178 dolarů za kus. Vaše akcie IBM mají celkem hodnotu 17 800 dolarů.

Dejme tomu, že z nějakého důvodu neočekáváte stoupání akcie IBM v nejbližších dvou měsících. Podotýkám, že příklad je čistě hypotetický.

Call opce s datem exspirace 17. března 2017 (za 50 dní) na hodnotě 185 se aktuálně obchoduje za 110 dolarů za kus.

Pokud cena akcie do 50 dní nestoupne nad hodnotu 185, zůstane Vám 110 dolarů za prodanou call opci a akcie zůstanou zapsané na Vašem obchodním účtu u brokera. V případě stoupání akcie nad 185 budete muset svých sto akcií prodat za 18 500 dolarů a dále Vám zůstane 110 dolarů za prodanou opci.

Kdybyste vypisovali podobné opce každé dva měsíce, zvýšíte si tím výnos z držení akcie IBM o 1320 dolarů neboli 7,41% ročně. Dá se ovšem předpokládat, že pro výpis opcí nebude vždy vhodná doba a tak můžeme předpokládaný výnos snížit o polovinu na 3,7%.

Strategie vypisování krytých call opcí vypadá zdánlivě jednoduše, ale vyžaduje dobrou znalost trhů a vybrané akcie. Někteří obchodníci mají tuto strategii jako svou hlavní a nic jiného neobchodují. Takoví obchodníci většinou vypisují kryté call opce, dokud nedojde k prodeji podkladu a následně otevřou jinou pozici a to pravděpodobně také pomocí nějaké opční strategie.

Není 3,7% ročně málo?

Ray Dalio s největším fondem na světě Bridgewater dosahuje výnosu kolem 3,5% ročně. Odpověď tedy jednoduše zní: 3,7% ročně není málo.

Strategie covered call není o rychlém zbohatnutí. Je o trpělivém sbírání pětikorun. Staré české přísloví praví: „Dobrá hospodyňka i pro pírko přes plot skočí.“ Pro akciové trhy bychom ho mohli upravit na: „Dobrý obchodník i pro 1% na trh dojde.“

 

Newsletter