Vzpoura strojů aneb úsvit konce „lidského“ investičního světa

Jak se zdá, tak stojíme na prahu konce zastaralého investičního světa. Za pár let již pravděpodobně nebudou mít individuálního investoři vlastního makléře, nýbrž pouze počítač, resp. algoritmus, který bude sám vybírat příležitosti a následně do nich investovat.

Tuto věštbu potvrzují i velké banky z Wall Street. Samotná Citigroup vydala začátkem září studii nazvanou „Vzpoura strojů: Retailová revoluce“, v jejímž rámci předpovídá zářnou budoucnost obchodování výhradně prostřednictvím počítačů. Potenciál této metody odhaduje banka na více jak bilion dolarů.

Dle oficiálního reportu Citigroup se podařilo tamnímu oddělení elektronického poradenství a investování zvýšit hodnotu spravovaných aktiv z nuly v roce 2012 až na 14 miliard dolarů koncem roku 2014. A to šlo prý pouze o „rozehřívací kolo“. V příštích deseti letech by objem aktiv pod správou počítačů mohl expandovat až na 5 bilionů dolarů, odhaduje banka.

Silný potenciál technologií si uvědomují i velké investiční společnosti, jako je Charles Schwab či BlackRock. První zmiňovaná nedávno spustila vlastní platformu automatického investování, zatímco druhá se rozhodla, namísto vybudování, rovnou koupit firmu, která automatické obchodní systémy vytváří.

Robotická revoluce nejen na Wall Street

„Napříč světem investičního poradenství se v dohledné době bude šířit silný tlak na pokles poplatků,“ přepisuje slova reportu server Business Insider. „S tím, jak se bude rozšiřovat obchodování prostřednictvím automatických systémů, klesnou zažitým investičním společnostem jak marže, tak i celkové výnosy.“

Velkým bankám, především těm, které poskytují správu portfolií a wealth management, tak nezbyde nic jiného, než jít ruku v ruce s novým trendem. Základem každého finančního domu by tedy do budoucna mělo být silné technologické oddělení, které by mělo pod palcem řádné fungování automatických systémů. Ty by pak měly být jedním z hlavních zdrojů příjmů, a to při mnohem nižší úrovni klientských poplatků, než které jsme svědky dnes. Co však Citigroup nepředpovídá, je absolutní konec osobního poradenství.  Vždy budou existovat lidé, kteří dají přednost jednání s člověkem tváří v tvář.

Co se týče odhadů hodnoty aktiv, které by měly automatické systémy spravovat, banka předpokládá několik možných variant růstu (viz graf). Každá z nich, dokonce i ta nejkonzervativnější, počítá s tím, že tento technologických segment dosáhne během několik let bilionových rozměrů.

Newsletter