Warren Buffett a jeho cash. Co nám to říká?

Zdroj: Depositphotos
Společnost Berkshire Hathaway, kterou řídí Warren Buffett, drží asi 157 miliard dolarů hotovosti. Mnohé komentáře z toho vyvozují, že to znamená, že Buffett nemá kam investovat, a že to ukazuje na jeho negativní názor na další vývoj akciových trhů. Je to trochu povrchní pohled.
Je sice pravda, že 157 miliard je rekordní výše hotovosti, kterou Berkshire drží nebo držela. Jde však jen asi o 15 % aktiv společnosti, což se nijak nevymyká historii. Aktiva Berkshire jsou dnes taky rekordní.
Warren Buffett není portfolio manažer nějakého běžného fondu, ale CEO velké korporace, jejíž největší část tvoří pojišťovny. Právě díky jim Berkshire vždy držela a vždy držet bude velkou sumu hotovosti. Je to kombinace nutnosti a opatrnosti. S pohledem na akciový trh to nijak nesouvisí.
Pokud bychom chtěli znát Buffettův pohled na trh a na to, zda na něm vidí dost atraktivních příležitostí, museli bychom se ptát, kolik hotovosti by držel, kdyby byl znovu, jako kdysi na počátku své kariéry, typickým portfolio manažerem a spravoval by částky mnohem menší, než jaké má na starosti dnes. Odpověď neznáme, ale pokud lze soudit podle toho, jak si kdysi Warren Buffett v této roli počínal, velice pravděpodobně by dnes byl plně zainvestován.

Zdroj: Vltava Fund, Bloomberg, Reuters

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter