Dolar po odstoupení Bidena krátce oslabil k 1,0900 za euro. Část ztrát poté smazal. Americké výnosy klesají. Koruna se proti euru obchoduje bez výraznější změny pod 25,25. Proti dolaru krátce zpevnila pod 23,15.

Witassek: Krok za krokem vznikají nové Vítkovice, změny jsou velké

Změny ve firmě Vítkovice a.s. budou velké a zásadní, krok za krokem vznikají nové Vítkovice. Nyní se soustředím na zvládnutí situace v dceřiných firmách, které jsou v insolvenčním řízení, říká v rozhovoru pro Roklen24 generální ředitel Vítkovic Libor Witassek. „V našem kraji vidím velkou příležitost pro rozvoj toho, čemu se říká průmysl 4.0. Máme skvělou kombinaci průmyslového know-how a inovativních firem,“ dodává.

Akcionáři strojírenské společnosti Vítkovice by dnes měli jednat o ekonomické stabilitě firmy. Valnou hromadu nechali na dnešní den svolat zástupci minoritního vlastníka KKCG Industry.

Můžete krátce zhodnotit své působení v čele Vítkovice a.s. od července? Co se povedlo, jaké hlavní úkoly jsou stále před Vámi?

Mé první rozhodnutí se týkalo změn v řízení cash-flow, zavedení nového reportingu a řízení cash-flow na týdenní bázi. Důležitá byla změna koncernového řízení, kdy se klade výrazně vyšší důraz na platební disciplínu, externě i dovnitř skupiny. Změnil jsem představenstvo Vítkovice Mechanika a.s., zavedli jsme krizový management, který již nese pozitivní výsledky v řízení projektů v Pákistánu a Egyptě a do Mechaniky tak očekáváme zlepšená inkasa pohledávek již do konce tohoto roku. Postupně přebírám řízení celé skupiny od Jana Světlíka, od srpna jsem rovněž převzal odpovědnost i za jednání s bankami, kterým jsem představil celý koncept transformace celé skupiny Vítkovice a.s. a s tím spojený nový model financování. Úkolů je celá řada, změny budou ještě velké a zásadní, krok za krokem vznikají nové Vítkovice. Nyní se soustředím na zvládnutí situace v dceřiných firmách, které jsou v insolvenčním řízení, prvních šest měsíců se v oblasti managementu týká a bude i nadále týkat především finanční stabilizace celé skupiny.

V jaké kondici jsou nyní Vítkovice, a.s.?

Přibližně jedna třetina firem ve skupině má opravdu výborné výsledky a rostou. Pak jsou zde některé firmy, se kterými nejsem spokojený – a tři společnosti jsou v insolvenčním řízení. To nejsou důvody k žádné radosti, hledáme novou rovnováhu na trhu.

V jaké situaci se nacházejí firmy ze skupiny, které letos skončily v úpadku (Vítkovice Power Engineering (VPE), Vítkovice Envi a Vítkovice Gearworks)?

Situace je insolvenční, takže nijak dobrá. Envi a Gearworks dokážeme zreorganizovat i díky synergiím ve skupině a v celém holdingu. Situace ve VPE vyžaduje mnohem více úsilí, proto jsme najali nové právní a ekonomické specialisty, posilujeme celý management, řešíme 3-4 klíčové projekty tak, aby se maximalizoval výnos pro věřitele a dodavatele, eliminovaly či alespoň minimalizovaly případné negativní dopady na partnery. Našim cílem je záchrana těchto firem a uděláme pro to maximum. Důležité je nalézat postupně novou důvěru dodavatelů, kteří nesou dopady insolvencí opravdu těžce a je to pro nás úkol do budoucna, aby se tyto situace neopakovaly.

Pojišťovna EGAP se připojila k insolvenčnímu řízení s Vítkovicemi

Koncem září jste uvedl, že největším ohrožením skupiny je organizovaná činnost skupiny kolem brněnské firmy Wetag, která podala insolvenční návrhy na tři firmy ze skupiny. Jak aktivní je nyní firma Wetag?

Já nijak zvlášť neřeším firmu Wetag. Pro nás je klíčová důvěra bank a zaměstnanců. Holandské přísloví říká, že důvěra se buduje pomalu a pěšky, ale odchází rychle na dostihovém koni. V letních měsících jsem zahlédl dostihového koně, nyní již věřím, že jdeme opět pěšky.

Můžete naznačit, jak by mohly vypadat hospodářské výsledky Vítkovice, a.s. v roce 2016?

Výsledky budou značně zkreslené, z důvodu oprávek za pohledávkami do firem v insolvenčním řízení, navíc se nyní s auditory diskutuje, jak bude vypadat konsolidace ve skupině. Mým cílem je zoprávkovat maximum letos, abychom od 1. ledna 2017 mohli začít s čistým stolem, takže očekávám logicky velké účetní ztráty, které však nezhorší situaci v cash-flow.

Bude firma do konce roku propouštět?

Propouštíme postupně od začátku roku. Poměr přímých dělníků a administrativních pracovníků je v některých firmách naprosto neudržitelný, je v neprospěch přímých dělníků. Takže ano, budeme dále postupně snižovat administrativu na vybraných firmách, kvalifikovaných dělníků však máme málo a já věřím, že pro ně uplatnění máme a snad se podaří některé i nově přijmout.

Jak velkým problémem je pro české oceláře dovoz z Číny?

Rád bych podotkl, že skupina Vítkovice a.s. již dávno nejsou Vítkovické „železárny“. Jsme především strojírenskou firmou a více než polovina zaměstnanců je ve firmách poskytujících služby, včetně služeb automatizace a IT systémů. Proto dopady na nás jsou spíše nepřímé v podobě menších příležitostí vyplývajících z nižších investic ocelářů obecně. Na naše dlouholeté ocelářské partnery jsou tak dopady zcela jistě výrazně horší a je to opravdu velký problém, který je potřeba řešit na úrovni vedení EU.

Vítkovice Mechanika vyváží do Egypta technologii za 628 milionů

Jaká je Vaše vize strojírenství v ČR v horizontu deseti let?

Budoucnost strojírenství vidím velmi, velmi pozitivně. I z toho důvodu, že Vítkovice investovaly cca 13 miliard Kč do nových technologií v posledních 10 letech a jsme v řadě oborů naprostá světová špička. Máme skvělé inženýry, projektanty, technology a řadu dalších kvalifikovaných pracovníků. Věříme v koncepci ekologických a energeticky soběstačných regionů, budoucnost je ve vodíku a my chceme budovat vodíkovou a bioCNG infrastrukturu v regionech na celém světě.

Jak velký dopad mají podle Vás problémy Vítkovic a OKD na Moravskoslezský kraj?

Dopad problémů OKD je určitě nepříjemný, ale OKD dávno nemá 100 tisíc horníků jako kdysi, má povolenou reorganizaci, a navíc i nezbytné útlumové činnosti dolů budou ještě znamenat práci pro mnoho lidí. Záleží na průběhu reorganizace firmy, jak se bude situace nadále vyvíjet. Ale to vskutku není můj job.

Vítkovice dlouhodobě snižují své stavy pracovníků bez hromadného propouštění, ale z důvodu zvyšování produktivity práce a nových technologií. Nikdo například nezaznamenal, že Vítkovice Power Engineering snížila stavy o 500 pracovníků za poslední rok, bohužel to nestačilo a firmu se nepodařilo dostat do rovnováhy v požadovaném čase, takže bylo nakonec nutné, i přes upřímnou snahu zachovat podnik, řešit očistný proces v rámci insolvenčního řízení. Moravskoslezský kraj dnes je jiný než před 20 lety a má spíše nedostatek dělníků, má silnou výrobní základnu v moderních výrobách, v automotive, v IT, jsou tu výzkumné a vývojové kapacity, a problémy se určitě zvládnou. V našem kraji vidím velkou příležitost pro rozvoj toho, čemu se říká průmysl 4.0. Máme skvělou kombinaci průmyslového know-how a inovativních firem.

Libor Witassek je absolventem Vysokého učení technického v Brně, oboru Technická kybernetika, Univerzity M. Kopernika v Toruni v oboru Mezinárodní marketing management a na Dominican University v Chicagu získal titul MBA. Je externím vědeckým pracovníkem Vysoké školy ekonomické v Praze v oboru psychologie řízení. Je autorem mezinárodně uznávané metodiky Lean Leadership®, kterou vyučuje na VŠE Praha v rámci programů MBA. V posledních letech se podílel na řízení několika globálně působících společností. Do čela společnosti Vítkovice, a.s. se od července postavil po té, co působil jako člen vrcholového managementu nadnárodní strojírenské firmy GCE Group a člen představenstva mezinárodní poradenské skupiny Allied Consultants Europe se sídlem ve Stuttgartu a působností v 15 zemích Evropy, která se specializuje na budování moderních systémů řízení.

Newsletter