Zajímavá domácí měnověpolitická scéna

Koncem minulého týdne byla domácí měnověpolitická scéna opět zajímavá. Nejprve ve čtvrtek ČNB, jako jediná centrální banka v poslední době a navzdory očekávání trhu, zvýšila sazby. A následně v pátek zástupci ČNB představili analytikům důvody pro zvýšení sazeb a predikci na další měsíce. Hlavní příběh zůstává stejný. Domácí proinflační podmínky naráží na nepříznivé zprávy ze zahraničí. Nová prognóza částečně mění situaci, když přináší aktualizované očekávání zahraničního vývoje.

Inflace bude dle výhledu ČNB kulminovat na jaře letošního roku. V dubnu by měl meziroční růst indexu spotřebního dosáhnout 3,7 procenta a v následujících měsících se bude pomalu vracet do tolerančního pásma. Silně proinflačně působí především domácí trh práce, který udržuje silný růst mezd v komerčním sektoru.

Důležitý aspekt prognózy ČNB je očekávané oživení zahraničí. Model ČNB pracuje s poměrně výraznou změnou trendu zahraničních fundamentů, které ovlivňují vyznění prognózy. Například meziroční růst HDP eurozóny se v následujících měsících vrátí na růstovou trajektorii a HDP eurozóny poroste stabilně o více než jedno procento meziročně.

Podobně zpráva ČNB pracuje i s návratem k růstové trajektorii v meziročním srovnání indexu cen výrobců. Vývoj v eurozóně vstupuje do prognózy jako exogenní předpoklad, který má ale jasné důsledky pro hodnoty domácích fundamentů. Předpoklad oživení v zahraniční ovlivňuje model například vysokou hodnotou meziročního růstu tuzemského exportu v následujícím roce nebo vyšší „dovezenou“ inflací.

S vývojem modelu je konzistentní poměrně volatilní vývoj úrokové míry. Nejpozději v druhé půli letošního roku by tak bankovní rada ČNB měla přistoupit k další změně sazeb, tentokrát však v opačném směru a sazby snížit. Vyšší sazby se tak jeví jako pouze dočasné. S odezněním nejsilnějších tuzemských inflačních tlaků tak dojde i na pokles úrokových sazeb.

Rozhodnutí přistoupit ke zvyšování sazeb nyní je konzistentní se změnou odhadu vývoje inflace v aktuální a v minulé prognóze. V současné prognóze je inflace řádově o půl procentního bodu vyšší po celý letošní rok. Za významným rozdílem v porovnání obou prognóz stojí vliv zahraničí. Přeneseně tak za posledním „hikem“ stojí do velké míry očekávání méně negativních sazeb eurozóny. Nezodpovězenou otázkou zůstává, zda se zhmotní výhled ČNB a z eurozóny přijdou pozitivní zprávy nebo ne.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,0950 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,64 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0918 do 1,0995 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,02 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 24,95 až 25,09 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,73 až 22,90 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na  modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter