Zakladatel Retailys: Klasické e-shopy vstupují do další evoluční fáze

Klasické e-shopy vstupují do své další evoluční fáze. Vše směřuje k tomu, že klasický maloobchod a e-commerce budou konvergovat a my obchody přestaneme rozlišovat na kamenné a elektronické, ale budeme mluvit o firmách tradičních a těch digitalizovaných. V rozhovoru pro server Roklen24 to řekl Petr Heller, zakladatel firmy Retailys, která vyvinula nástroj na vícekanálový online prodej. 

Projekt Retailys.com byl spuštěn koncem loňského roku. Je to první e-commerce omnichannel nástroj v Čechách. Můžete našim čtenářům vysvětlit, jak projekt funguje?

Systém Retailys je první český omnichannel systém běžící v cloudu zaměřený na online (proto e-commerce omnichannel). Z jednoho místa je možné spravovat více prodejních online kanálů, jako jsou např. webové shopy (navíc v různých jazycích či měnách), účty na globálních tržištích (např. Amazon či eBay) či obsah na sociálních sítích. Objednávky zákazníků ze všech těchto prodejních kanálů jsou sloučeny do jednoho místa. Součástí systému jsou mnohé další služby jako např. nastavení doprav či platebních metod zvlášť pro každý kanál, podrobná správa inventáře produktů se skladovým systémem či napojení na účetní systémy atd.

Centralizací správy online aktivit do jednoho systému se rapidně šetří čas našich klientů, zatímco otevíráním nových prodejních kanálů se zvyšuje množství prodaného zboží, a tedy jejich celkový obrat.

Na firemním webu uvádíte, že Retailys.com s.r.o. je mladá dravá česká technologická firma s ambicí dobýt globální trh. Jednoduchá otázka. Jak toho chcete dosáhnout?

Za pouhý jeden rok existence jsme stihli založit dvě zahraniční pobočky, máme kolegy či spolupracovníky v Evropě i v Asii a máme i první zahraniční zákazníky. Systém máme lokalizován nejen do evropských jazyků, ale i do některých asijských. Od začátku tedy Retailys budujeme jako globální projekt. Využíváme toho, že na jedné straně evropské firmy neví, jak expandovat např. do Asie, na straně druhé společnosti asijské neznají trhy v Evropě. Příležitost pro Retailys je tedy skutečně ohromná.

V naší marketingové strategii se v tuto chvíli zaměřujeme zejména na agentury či konzultanty, kterým systém aktuálně představujeme na mezinárodních konferencích. Je to logické, naším dlouhodobým cílem není totiž získávat postupně klienta za klientem, ale nabízet náš produkt prostřednictvím těchto třetích stran. Prospěch z toho budou mít všichni – my získáme nové zákazníky, agentura bude moci nabídnout klientům nové služby a prodejní kanály a samozřejmě i koncový klient, kterému se otevřou nové možnosti pro prodej jeho produktů do zahraničí.

 

 

Můžete specifikovat vaši cílovou skupinu? Kdo se stává typickým zákazníkem Retailysu?

V tuto chvíli mohu definovat našeho typického nového zákazníka jako firmu provozující jeden či dva e-shopy s řádově jednotkami nebo desítkami milionů korun ročního obratu. Taková firma má už vyřešeny základní firemní procesy, logistiku, má často tisíce produktů v databázi. Rádi by rostli dále, měli více e-shopů a prodávali svůj sortiment do zahraničí. Naráží ale na problémy, které nutně nastanou při provozu více e-shopů, jako je např. synchronizace skladových dostupností a produktové nabídky na jednotlivých shopech, otevírání účtu na zahraničních tržištích, sledování objednávek na všech těchto kanálech apod. A právě v centralizaci správy jejich e-shopů pod systémem Retailys a s praktickými radami ohledně expanze jim pomáháme.

Kolik máte nyní klientů, jak se liší?

V tuto chvíli máme desítky zákazníků převážně z ČR, malá část je ze zahraničí. Firmy jsou z různých oborů, máme prodejce hraček, nábytku, oblečení, ale třeba i výrobce zpracovaného masa či prodejce stavebních materiálů, který svoje zboží pomocí Retailysu prodává v Evropě. Obecně v poslední době pociťujeme značnou poptávku ze strany našich zákazníků po prodeji často velmi úzce zaměřených produktů. Jako modelový příklad rád uvádím hypotetický speciální e-shop na volanty do aut, kde si dokážu představit tisíce položek v databázi, napojení na sklady a dodavatele v několika zemích a prodej pomocí množství prodejních kanálů do celého světa. V samotné České republice by se možná takový e-shop nepochybně neuživil, ale se zapojením i zahraničních prodejních kanálů mohou tyto „objevitelé“ nových tržních niche dosahovat velmi zajímavých obratů. Na tenhle scénář je Retailys perfektní systém.

Jack Ma, zakladatel společnosti Alibaba, v jednom rozhovoru řekl, že další dekáda bude patřit malým a středním firmám; ty se budou specializovat, následně začnou prodávat svoje zboží za hranice pomocí nástroje jako je např. Retailys a budou úspěšní.

Prostřednictvím investiční platformy Fundlift poptáváte 3,5 milionu korun. Na co chcete tyto prostředky využít?

Peněžní prostředky získané od investorů chceme použít především pro urychlení vývoje našeho produktu, na akvizice zákazníku a partnerských agentur, urychlení expanze do zahraničí a jejich menší část rovněž pro podporu vývoje aplikací navazujících na náš informační systém.

Kampaň na Fundliftu je jinak mimořádně úspěšná a aspiruje na to, stát se jednou z největších crowdfundingových akcí u nás vůbec, kdy k plnému dosažení už podruhé navýšené částky 8,75 miliónu korun zbývá vybrat už jen několik set tisíc korun!

Máte zkušenosti z Cambridge i Číny. Dostal jste pozvání do sídla společnosti Alibaba v Hangzhou, kde jste se seznamoval s tamním e-commerce trhem. Jak cenné pro Vás byly tyto zahraniční zkušenosti?

Pobyt v Cambridge byl pro mne velkou zkoušeností. Vedle výrazného zlepšení jazykové výbavy mi dal také velké množství důležitých kontaktů doslova z celého světa. Optikou e-commerce podnikatele jsem sledoval různé zvyklosti při nakupování na internetu a vzájemně je porovnával. Odtud pramení základní myšlenka celého Retailysu – tedy, že jeden produkt se dá prodávat na internetu různými způsoby a typický český pohled na internetový prodej pomocí jednoho klasického e-shopu je pouze jedním z nich. A i ty klasické e-shopy se v každém regionu mohou značně lišit. Navíc jinde zákazníci pro nákup produktů používají sociální sítě, globální tržiště, někde zase různé mobilní aplikace či další online služby. Pokud chce prodejce být v zahraničí úspěšný, musí tyto prodejní kanály znát a efektivně je spravovat.

Z pohledu evropského e-commerce prodejce je tedy důležité pochopit rozdílné nákupní chování asijských zákazníků. V celé Asii velkou důležitost zaujímá tzv. social commerce, která zahrnuje různé obchodní modely využívající sociální interakce mezi zákazníky na sociálních sítích.

V Číně narazíme na úplně jiné služby – Amazon, Facebook či Google jsou zde značně omezeni, lidé proto využívají ekosystém kolem společnosti Alibaba (Taobao, TMall, Alipay, Ali Express, ) JD.com či Tencent (provozující sociální síť s miliardou uživatelů WeChat).

Můžete zmínit jednu konkrétní zkušenost, kterou byste v Česku těžko získal?

V Asii každý uvažuje prostě v úplně jiných měřítkách. Kdo u nás slyšel o asijských městech jako např. Bangalore, Chongqing nebo Chengdu? Všechno to jsou megalopole s více než desítkou miliónů obyvatel a jen v samotné Číně jich je takových měst tucet. Můžete se v podnikání zaměřit jen na jedno konkrétní město, a přesto být extrémně úspěšní. Dodnes si pamatuji na schůzku s vlastníkem jednoho, dle jeho slov menšího, obchodního řetězce, který mezi řečí prohodil, že zatím mají otevřeno jen několik stovek (!) obchodů.

Jak moc Vám v podnikání pomohl akcelerační programu akcelerátoru Velocity v Singapuru?

O region jihovýchodní Asie jsme se zajímali už delší dobu, e-commerce zde rapidně roste a já si dovolím celou oblast nazvat světovou e-commerce laboratoří (poslední výzkumy, se kterými jsem se setkal, dokonce říkají, že do roku 2020 e-commerce bude na podobné úrovní jako ta čínská). Oblast ASEANu se od Číny značně odlišuje. A to samozřejmě nejen tím, že ASEAN se skládá z mnoha rozdílných států, ve kterých se používají různé jazyky, měny, mají různé právní systémy a samozřejmě jiné e-commerce služby. Přitom místní trh není zatím tolik saturovaný, jako např. v Číně.

Firmy zde ale musí řešit mnoho dalších problémů, např. s logistikou (to si jistě uvědomil každý, kdo někdy cestoval po ostrovech Filipín). Na druhou stranu si dovolím tvrdit, že pro zdejší podnikatele je expanze na sousední trhy mnohem více přirozená a tamní firmy se těchto rozdílů bojí podstatně méně, než v Číně či možná i u nás v Evropě. Otevřené trhy a značně rozšířená angličtina v regionu je jednou z dalších výhod pro evropské firmy, které se rozhodnou do Asie expandovat.

Když tedy CzechInvest vyhlásil výzvu ohledně Singapuru, byla to pro nás velmi zajímavá příležitost, která urychlila náš vstup do ASEANu. Navíc díky “vládnímu zaštítění” celého projektu jsme měli mnohde otevřené dveře trochu více, než bychom měli jako neznámá česká firma.

V Singapuru jste v květnu otevřeli pobočku. Další pobočku máte v Londýně. Jak jste s jejich fungováním spokojeni? 

Firma v Londýně je zastřešující právní entita pro zákazníky ze Západní Evropy, naráželi jsme na určitou neochotu při jednání klientů s českou entitou. Singapurská společnost je pro nás mnohem důležitější, dává nám totiž možnost domlouvat spolupráci s e-commerce firmami v celém regionu a zaštiťuje platební operace a fakturace pro externisty v tomto regionu. Samotný Singapur je v jihovýchodní Asii považován za Sillicon Valley celého regionu a existence fyzické kanceláře je prakticky nutnost pro zahájení spolupráce.

Jaký vývoj očekáváte v oblasti e-commerce byznysu v následujících letech?

E-commerce, potažmo celý trh maloobchodu, se rapidně mění. Konsolidace různých služeb bude rychlá a bohužel mnoho firem, které nyní považují digitalizaci za pouhé to, co „řeší jejich IT oddělení“, nepřežije. Firmy musí pracovat s různými prodejními kanály a dívat se na všechny jako na rovnocenné a zároveň propojené. Vedle webů, klasických kamenných prodejen či tržišť začnou stále více nabírat na důležitosti nové obchodní koncepty, jako např. už zmiňovaná social commerce, tak rozšířená v Asii. Revoluci vidíme i na poli kamenných obchodů, kde se testují zcela automatizované bezobslužné prodejny (např. Amazon GO). Dochází také k proměnám na poli logistických center, které se stále více digitalizují v rámci Průmyslu 4.0 a e-commerce firmy tak snadno mohou outsourcovat jejich kapacity. Vznikají nové platební metody. Do e-commerce více a více začne pronikat umělá inteligence a další technologie souhrnně označované jako deep learning, potažmo machine learning. A to vše samozřejmě bude navíc různě specifické pro každý region…

Malé a střední firmy nebudou schopné efektivně pracovat s narůstajícím množství těchto (často lokálních) služeb, a budou potřebovat nástroje typu Retailys, které tyto „decentralizované služby centralizují pod jednu správu“. Vše směřuje k tomu, že klasický maloobchod a e-commerce budou konvergovat a my obchody přestaneme rozlišovat na kamenné a elektronické, ale budeme mluvit o firmách tradičních a těch digitalizovaných…

Osobní otázka na závěr. Jak vy sám nejraději nakupujete?

Nerozlišuji mezi internetovými obchodníky či kamennými prodejci, nerozlišuji ani to, zda je firma česká či zahraniční. Zboží si najdu na internetu, a to na mnoha místech – sociálních sítích, srovnávačích, ve vyhledávačích či na tržištích. Řeším především to, kde si ho nejrychleji mohu vyzvednout – zda třeba na prodejně – či případně to, kdy ho nejdříve mohu mít u sebe. Cena je v takovém případě až na druhém místě, v tom množství nabídek už ani nejsem schopen tu nejlevnější najít. Mám rád výběr z různých platebních metod, hotovost už prakticky nepoužívám. Označení „skladem“ je pro mě nic neříkající údaj, potřebuji přesné datum dodání v závislosti na zvolené dopravní metodě. Myslím, že jsem tedy klasický omnichannel zákazník

Petr Heller je absolvent Fakulty aplikovaných věd ZČU. Podnikat začal už na střední škole, kde vyvíjel různé zakázkové aplikace a e-shopy pro různě velké společnosti v ČR i v zahraničí a sám provozoval internetové projekty. Po studiích založil nebo řídil firmy v oblasti IT, internetového marketingu či klasického retailu. Disponuje mnoha kontakty napříč Evropou a Asií. V současné době řídí technologický start-up Retailys.com pomáhající firmám expandovat na zahraniční trhy pomocí online prodejních kanálů.

Newsletter