Záporné sazby centrální banky nespasí, tvrdí Singer

Záporné úrokové sazby nejsou z hlediska podpory poptávky pro centrální banky žádnou spásou. Právě takový poznatek si odnesl guvernér České národní banky Miroslav Singer z jarního zasedání Mezinárodního měnového fondu. Záporné sazby byly využity v příliš mnoha podobách, aby bylo možno vyvodit nějaký dostatečně robustní obecný závěr ohledně jejich efektu, napsal ve svém blogu Singer.

Celkově na jednání MMF podle něj panovala shoda, že masivní uvolnění měnové politiky většiny vyspělých ekonomik provedené i s využitím nestandardních nástrojů zabránilo ekonomické depresi. ”Současně je ovšem zjevné, že měnová politika sama o sobě může těžko zajistit návrat světové ekonomiky na dlouhodobou trajektorii růstu. To ale není žádné překvapení. Úkolem měnové politiky koneckonců není ovlivňovat dlouhodobé ekonomické trendy, ale pouze tlumit výkyvy ekonomického cyklu,” podotýká Singer.

„Záporné sazby nejsou vhodný nástroj“

Nepříliš překvapivě pak zavedení záporných sazeb podle guvernéra ČNB neznamená velký problém v technologicky velmi vyspělých skandinávských zemích, kde se podíl hotovosti na HDP už počítá v procentech – ve Švédsku pod dvě procenta. To je řádový rozdíl vůči české ekonomice s téměř 11% podílem, a obchodní model bank nevyžaduje vnější financování úročené podle mezinárodních referenčních sazeb, které jsou jen dílem ovlivňovány zápornými úrokovými sazbami centrálních bank (Portugalsko a další země jižního křídla eurozóny), či depozit retailových klientů, kteří na pokus přenést na ně záporné sazby dílem reagují (Švýcarsko) nebo by mohli reagovat jejich stahováním (Německo). 

Právě hrozba, kterou záporné úrokové sazby představují pro ziskovost a životaschopnost německých „kampeliček“ (landesbanky), ale i dalších finančních institucí vysvětluje velmi ostrou reakci německých politiků na nejnovější kroky Evropské centrální banky. ”Ovšem i ve skandinávských zemích představují záporné úrokové sazby zjevnou hrozbu pro finanční stabilitu, což dokládá dramatická bublina na trhu nemovitostí ve Švédsku, kde centrální banka až donedávna nebyla schopna přesvědčit na ní nezávislé dohledové autority o nutnosti akce,” konstatuje Singer.

Newsletter