Zastropování cen plynu jako „no go“ psychologická zóna

Zdroj: Depositphotos

Ministři zemí EU se dnes dohodli na zastropování cen zemního plynu na 180 EUR/MWh. Zamysleme se krátce, co tento fakt znamená, jaké může mít důsledky pro fungování trhu se zemním plynem a jaká případná rizika pro hladké fungování dodávek plynu může znamenat. Předně je nutno říci, že nebyly zveřejněny technické detaily, za jakých tento strop bude platný a kterých účastníků trhu se bude týkat. To jsou velmi podstatné detaily, které mohou do značné míry ovlivnit efektivitu celého kroku. Musíme si proto počkat na detailnější a techničtější popis.

Obecně můžeme říci několik věcí. V první řadě je nutno pochválit orgány EU, že se odhodlaly k podobnému kroku, který je v nedávné ekonomické historii do značné míry bezprecedentní. Na rozdíl od zastropování cen elektřiny, které si mohly jednotlivé země stanovit dle svých parametrů, pro trh s plynem by byl podobný krok velmi riskantní, přestože se k němu některé země odhodlaly.  Pokud půjde vše hladce, strop 180 EUR/MWh bude sloužit pouze jako „no go“ psychologická zóna jak vůči producentům, tak vůči spekulantům. Nutno říci, že před narušením trhu s evropským plynem neměli producenti z pohledu nákladů problém prodávat svou komoditu za desetinu současné evropské úrovně. Poptávkový šok po znovuotevření ekonomik z covidových uzávěr znamenal příležitost k navýšení cen nejdříve pro asijské spotřebitele a poté také pro Evropu sabotovanou ze strany Ruska. Dislokovaná cena představuje značný cenový polštář, který by mohl být pro výrobce dostatečný. Na druhou stranu je trochu zarážející, že největší konzument komodity – Německo – mělo s výší stropu problém a požadovalo vyšší. Jako největší riziko vidím znovuotevření čínské ekonomiky v roce 2023, které bude mít dozajista velký vliv na celosvětovou spotřebu fosilních paliv. Letošní zima probíhá zatím velmi úspěšně z pohledu spotřeby plynu v Evropě. Tužší zima je vykompenzována 15-20% úsporami ve spotřebě, a tento stav by mohl vydržet až do jara. Jaká situace nastane pak, můžeme jen velmi těžce odhadovat.

Z pohledu ekonoma odkojeného vídeňskou školou je jakákoliv regulace ceny velmi problematickým krokem a riziko celoevropského scénáře, kterého jsme například svědky v Maďarsku, se dozajista zvýšilo. Na druhou stranu, cenové regulace na organizovaných finančních trzích jsou dnes běžným nástrojem omezení nezřízené spekulace a ochrany nekvalifikovaných účastníků. Komodity však nejsou finanční instrumenty a nedají se natisknout jako oběživo. Proto bude nutno velmi bedlivě monitorovat trh a držet se pravidla: „Jenom kráva nemění názor“.

Zdroj: Bloomberg, Reuters 

Newsletter