Závěr týdne přinesl nečekaně dobrá čísla z české ekonomiky

AKTUALIZOVÁNO – Závěr týdne přinesl nad očekávání dobrá čísla z tuzemské ekonomiky. Hrubý domácí produkt (HDP) rostl dle zpřesněného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) meziročně o tři procenta, když trh čekal 2,9 procenta. Proti předchozímu čtvrtletí se zvýšil o 1,5 procenta, což bylo nad očekáváním 1,3 procenta. 

Růst české ekonomiky tak znatelně předčil průměrnou expanzi zemí EU, která v prvním kvartále dosáhla podle aktuálních údajů 2,1 procenta. Stejným meziročním tempem rostly v průměru státy organizace OECD. Ze zemí EU se lépe než České republice dařilo v meziročním pohledu Baltským zemím, ostatním státům Visegrádské čtyřky, Lucembursku nebo Slovinsku. Z hlediska mezičtvrtletní dynamiky růstu Českou republiku mezi všemi zeměmi OECD v tuto chvíli převyšuje jediná, a sice Lotyšsko, uvedl ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda.

Zásadní přehodnocení podle Viktora Zeisela podstoupily investice a zásoby. Tvorba zásob akcelerovala na úkor investiční aktivity. Za tím může stát změna zákona o veřejných zakázkách. Před zahájením jeho platnosti se úředníci snažili vypsat co nejvíce soutěží, nicméně s jejich realizací se začalo později. Původně je tedy statistický úřad mohl započítat do investic. Nicméně později je pravděpodobně přesunul do kategorie zásob, kde se zaznamenávají ještě nedokončené investice. „Tomu napovídá i revize dolů v sektoru stavebnictví, zatímco veřejné služby zaznamenaly zvýšení. Výrazná revize nastala také u spotřeby vlády. Ta šla překvapivě směrem dolů, ačkoliv první čtvrtletí bylo ve znamení zvyšování platů úředníků,“ dodal Zeisel.

„K nadprůměrnému výkonu české ekonomiky nejvíce přispěl sektor služeb a zpracovatelský průmysl. Dařilo se sektoru informačních a komunikačních činností, nemovitostnímu sektoru a tradičně produkci motorových vozidel. Jejich podíl na exportu, historicky rekordním ve čtvrtletním členění (jeho objem činil 898 miliard korun), dosáhl mimořádné hodnoty 29,5 procenta. Za celý letošní rok by měla česká ekonomika růst tempem tří procent,“ dodal Kovanda.

Míra zisku v 1. čtvrtletí byla 49 procent, což je o 0,7 procentního bodu méně než před rokem. Za snížením ziskovosti podniků stojí zejména navýšení mzdových nákladů, které vzrostly meziročně o 6,4 procenta. Míra investic se snížila meziročně o 0,3 proecntního bodu a dosáhla 27 procent.

Česká ekonomika? Podnikatelé jí důvěřují více než spotřebitelé

Reálné příjmy domácností na obyvatele vzrostly v 1. čtvrtletí meziročně o 1,4 procenta. Reálná spotřeba domácností na obyvatele rostla rychlejším tempem, a to o 2,7 procenta.

Průměrný měsíční příjem domácností na obyvatele v nominálním vyjádření byl 22.783 Kč, z toho 3911 Kč tvořily individuální služby a zboží poskytnuté vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v 1. čtvrtletí hodnoty 29 313 Kč a oproti stejnému období předchozího roku se reálně zvýšil o 3,2 procenta.

 

Newsletter