Zdravá investice? Zkuste „bio“ akcie

Bio potraviny jsou hitem posledních let a svoji oblibu získaly především u mladší generace tzv. millennials, jež bude v dohledné době disponovat největší kupní sílou na světě a stane se klíčovou složkou budoucího růstu ekonomik.

Společnosti by se proto měly ztotožnit se zájmy generace Y a následovat její trendy. Jedním z populárních trendů je obliba zdravého životního stylu, s čímž úzce souvisí i zájem o původ potravin.

Vlivem nových trendů se do popředí dostávají potraviny s označením bio. Nabízí se tedy otázky, jaký má trh s bio potravinami potenciál? Jak se daří největším bio producentům?

Bio potraviny ve Spojených státech

USA je v současnosti největší trh biopotravin na světě, když se na celkových prodejích podílí 43 %. Společně s Evropskou unií tvoří více než 80 % trhu.

Graf_podil_trh

Analýza OTA uvádí, že 51 % rodin v USA nakupovala v roce 2015 více bio potravin než v roce předchozím. Tempo růstu prodejů však klesá z 20 % ročně z před deseti lety na necelých 10 % v loňském roce. Je však logické, že růst trhu o pětinu ročně je z dlouhodobého hlediska neudržitelný.

graf_prodeje_USA

Podívejme se na dva nejvíce skloňované producenty v průmyslu bio potravin – konkurující společnosti WhiteWave Foods a Hain Celestial Group Inc.

WhiteWave Foods (WWAV)

Společnost WhiteWave Foods působí na trhu v Severní Americe a Evropě. V Americe prodává výrobky pod řadou značek, mezi něž patří např. Horizon Organic, Silk, Eathnound Farm a další. Na evropském trhu pak pro nás známější Alpro.

Dominantní společnost v bio potravinovém průmyslu vykazuje k roku 2015 rekordní výsledky a sama očekává silný i letošní rok.

Za výrazným růstem však stojí akvizice společností Vega a Wallaby, která se zaměřuje na prodej stále více žádoucích „superfoods“, což jsou potraviny nebo potravinové doplňky se speciálním obsahem a skladbou živin.

Ačkoliv se ukazatel čistého zisku v loňském roce vyvíjel nadmíru dobře, když ve třetím čtvrtletí vzrostl o téměř 35 %, společnost čelí významnému riziku. Vlivem aktivního počínání na trhu M&A se zadlužení dostalo na více než trojnásobek průměru odvětví.

graf_net_profit_atc

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu (debt to equity) činí 1,76, zatímco průměrná společnost v odvětví hospodaří s dluhem ve výši ekvivalentu 50 % vlastního kapitálu. Absolutní výše dluhu dosáhla 213 miliard dolarů.

Co se týče akcie, tak ta nevykazuje značný potenciál. P/E se pohybuje okolo průměrné hodnoty v odvětví, beta dosahuje téměř trojnásobku průměrné společnosti v odvětví a dividendový výplatní poměr je 0 %.

Hain Celestial Group Inc. (HAIN)

Společnost Hain Celestial prodává bio a přírodní „better-for-you“ produkty v Severní Americe, Evropě a Indii. Společně s Whitewave Foods se řadí mezi hlavní výrobce potravin rostlinného původu.

Společnost má ve svém portfoliu mimo jiné i farmy (Free Bird, Plain Ville), které chovají kuřata bez použití antibiotik a pěstují nemodifikovanou zeleninu.

Růst společnosti je, stejně jako v případě WhiteWave Foods, úměrně tažen novými akvizicemi, přičemž ukazatel finanční páky se dostal v roce 2015 na hodnotu 1,75.

Akcie Hain Celestial je v porovnání WhiteWave Foods mnohem zajímavější. Při pohledu na poměr ceny akcie a čistého zisku se zdá akcie relativně levná. Celý zisk je však také zadržen na úrovni společnosti.

graf_prodeje_zisk_HAIN

Propad ceny akcie s pozitivním výhledem?

V druhé polovině roku 2015 došlo k významnému propadu ceny akcie obou společností, za což může řada faktorů.

Jednak pokles celkové poptávky obecně, na straně HAIN dále k ztrátovým prodejům,nevydařenému programu značek MaraNatha a Spectrum, kurzové ztrátě v Británii a nelze opomenout negativní tržní sentiment napříč trhem.

graf_Stock

Management společnosti má však ve všem jasno. Definoval řadu faktorů a uvedl jasný revitalizační plán, který by měl i přes značné výkyvy, odrážející se i od poklesu cen komodit, na kterých je Hain Clestial závislý, výrazně zlepšit profil společnosti.

Zaměří se na značky MaraNatha a Spectrum, díky kterým došlo k poklesu prodeje. Dále společnost hodlá využít potenciál rostoucího internetového obchodu s Amazonem, který je největším distributorem Hain Celestial a v neposlední řadě sázezí na klesající spotřebu modifikovaných potravin a masa.

Jsou tržní trendy předpokladem organického růstu?

Produktové řada a skladba firem je atraktivnější u WhiteWave Foods, jejíž kombinace „superfoods“, bio i veganských potravin a mléčných nápojů kopíruje fitness a zdravý trend dnešní mladé společnosti.

Její finanční situace je však horší než u HainCelestial, která spoléhá na rostoucí oblibu tradičních potravin a důvěru zákazníků. Společnosti jsou si velmi podobné, i když se každá z nich řadí do jiného tržního segmentu.

WhiteWave Foods se řadí do sektoru diverzifikovaných potravin výroby a prodeje, zatímco Hain Celestial do velkoobchodu potravin jako distributor. Sledují zdravý životní styl dnešní doby a jistě by měly daleko větší tržní potenciál, kdyby jejich rostoucí trend nebyl odrazem pravidelných akvizic.

Tato zpráva není investičním doporučením. Aura Invest Group s.r.o., vázaný zástupce společnosti Colosseum, a.s., obchodníka s cennými papíry. Autory jsou Sven Subotič a Karolína Barotová.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Fin a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter