Ženy a investice. Menší riziko, vyšší výnos

Zatímco někteří finanční teoretici věří, že trh se porazit nedá, řada výzkumníků se zabývala otázkou, zda na finančních trzích poráží muži ženy, či naopak ženy muže. A třebaže hypotéza efektivních trhů implikuje, že na akciových trzích má každý analytik či investor přibližně padesátiprocentní šanci na úspěch, a to i tehdy, pokud by byly jeho schopnosti na bodě mrazu, jak se pregnantně vyjádřil John Cassidy ve své knize Jak selhávají trhy, data ukazují, že v souboji pohlaví má jedno přece jen trochu navrch.

A tím, kdo se zdá být lepším hráčem na finančních trzích, se – pro někoho možná překvapivě – zdají být ženy. Často citovaným výzkumným počinem na toto téma je studie Fidelity Investment, která zkoumala data za více než 8 tisíc klientů. Na základě informací z jejich účtů pak zjistila, že ženy v průměru dosahovaly vyšších výnosů než muži.

Rozdíl byl sice poměrně malý, a sice 0,4 procentního bodu na roční bázi, nicméně autoři studie jsou i tak přesvědčeni, že by neměl být přecházen bez povšimnutí. „Na první pohled se tento rozdíl může zdát minimální, avšak časem by mohl mít významný dopad,“ citoval je server Investors.

Jiná studie, tentokrát z Warwick Business School, sponzorovaná finanční společností Barclays, navíc detekovala hned třikrát takový rozdíl ve finančních výsledcích, a to opět ve prospěch žen; zde muže porazily o 1,2 procentního bodu ročně. A ještě k o chlup vyšší mezeře – 1,4 procentního bodu – avšak tentokrát k rizikově očištěné hodnotě na roční bázi došla studie Kalifornské univerzity, o které informoval server The Independent.

 

Čísla jsou ovšem stále jenom čísla, navíc jde o poměrně nízkou hodnotu, takže se koneckonců muže jednat o pouhou náhodu. Existuje tedy něco, v čem by se silnější pohlaví mohlo na finančních trzích poučit od toho slabšího? Odpovědi mohou být přinejmenším dvě, jak uvádí server Investors: nižší riziko a větší trpělivost.

Alespoň to tak platí podle analýzy zákazníků Fidelity Investment, jež byla provedená spolu s prvně citovanou studií. Ta totiž zjistila, že obě pohlaví přistupují k finančním záležitostem poněkud odlišně. Ženy investují spíše v dlouhodobém horizontu a vykazují vyšší míru úspor. Finanční rozhodnutí pak činí s ohledem na širší kontext, nikoli jen se zaměřením na výnos. Preferují jednodušší a konzervativnější strategie, jako je typicky „kup a drž“.

S tím souvisí nejen to, že ženy mají přirozeně vyšší averzi k rizikovým investicím a riziku obecně, ale také to, že jejich frekvence obchodování je o poznání nižší než u mužů. Konkrétně z dat Fidelity Investment za rok 2016 vyplývá, že muži obchodují v průměru o 55 % častěji. Stejně tak již zmiňovaná studie Kalifornské univerzity došla k závěru, že ženy obchodují o 45 % méně často než muži.

Gender a financování. VC vládnou muži, crowdfundingu ženy

Newsletter