Zpětný odkup = růst ceny akcie. Už to nefunguje?

Rok 2015 se ve finanční historii již zapsal jako ten, během kterého bylo provedeno největší množství zpětných odkupů akcií. I přesto, že je tato činnost považována za krok směrem k uspokojení akcionářů, realita je, jak se zdá, už jiná. Tzv. „buybacks“ už totiž nemají na cenu titulů tak pozitivní vliv, jako měly kdysi. Proč?

Vedení firmy, které se rozhodne odkoupit vlastní akcie v době, kdy se nacházejí poblíž historických maxim, je považováno za iracionálně nehospodárné. Z historických případů je možném jmenovat společnost IBM, která po výrazně horších výsledcích z prvního čtvrtletí 2014 udržela díky zpětným odkupů svůj titul na mnohem vyšší úrovni než té, které by odpovídaly reportované výsledky. I přes všechny odkupy od roku 2007, které dosáhly hodnoty více jak 100 miliard dolarů, se cena akcie IBM prudce propadla.

Obdobně na tom byla i společnost Monsanto, která i přes miliardové odkupy cenu neudržela. Během několika měsíců spadla cena agrárního titulu ze 116 dolarů až lehce nad 80 dolarů (viz graf č.1).

Zpětné odkupy vrcholí. Je čas prodávat?

Dle serveru Zero Hedge jsou tyto dva případy jasnými důkazy toho, že zpětné odkupy akcií už nefungují, a to i přesto, že jejich objem jen za tento rok vzrostl o více jak 50 %. Dle Charlese Himmelberga, šéfa oddělení strategického výzkumu banky Goldman Sachs, výkony titulů, u kterých jsou buybacks doslova na denním pořádku, zaostávají nejen za akciemi firem, jež hotovost dostávají k akcionářům výhradně skrze výplatu dividend, ale i za samotným trhem.

„V rámci akciového indexu S&P500 se zpětné odkupy akcií za letošní rok vyhouply o 50 %, což odpovídá 521 miliardám dolarů. Za stejnou dobu se rovněž navýšila i výplata dividend, kterou provedlo 249 firem z 500 ze sledovaného benchmarku. Medián navýšení se zastavil na 10 %,“ přepisuje slova Himmelbergovy analýzy server Zero Hedge.

Tým Goldman Sachs sledoval koš padesáti akcií indexu S&P, u kterých byl za posledních dvanáct měsíců pozorován nejvyšší dividendový výnos (viz graf č.2 tmavá křivka). Ukázalo se, že za tento rok sledovaný benchmark předstihl výnos indexu S&P500 o 85 bazických bodů (3,15 % oproti 2,24 %).

Druhým sledovaným indikátorem je index reflektující několik desítek akcií společností indexu S&P500, které intenzivně provádějí zpětné odkupy vlastních akcií (viz graf č.2 světlá křivka). V tomto případě jejich letošní výkon výrazně zaostal za srovnávacím benchmarkem (-0,47 % vs. 2,24 %).

Proč už buybacks nefungují?

Zpětné odkupy akcií nejsou tedy nic jiného než situace, kdy jsou investoři schopní prodávat své akcie mnohem rychleji, než je finanční ředitelé stačí nakupovat. Himmelberg ve své analýze dále tvrdí, že právě tento proces byl v posledních třech letech primárním motorem poptávky po akciích.

Vývoj posledních měsíců však ukázal zpomalení vývoje nejen u indexu akcií firem provádějících zpětné odkupy, ale i v případě těch, které vyplácejí dividendy. Dalo by spekulovat, že se tak stalo vinou přesunu investorů od akcií směrem k dluhopisům.

Tento scénář však dle Goldman Sachs není zcela přesný. Zpomalení procesu zpětných odkupů není způsobeno tímto přesunem z akcií k dluhopisům. Manažeři firem nezpomalili buybacks, aby prodejem bondů získali dodatečné zdroje, pomocí, kterých by mohli zpětné odkupy rozjet opět na plné obrátky.

Neblázněte s odkupy akcií a růstem dividend!

Hlavním důvodem zpomalení je dle Himmelberga trh dluhových instrumentů (viz graf č.3). Je patrné, že vývoj zpětných odkupů vůči celkovému trhu kopíruje průběh spreadů dluhopisů s investičním ratingem. Obecně platí, že s tím, jak roste výnos firemních bondů vinou nižší poptávky, roste i potřeba držení většího množství hotovosti, kterou by bylo možné použít na zpětné odkupy, a tedy i udržení zisků na akcii.

Ukázalo se, že zpětné odkupy zpomalují kvůli tomu, jak se rozšiřují spready korporátních dluhopisů, za čímž stojí převaha jejich nabídky nad poptávkou. Fundamentem tohoto přebytku je i strach z možného navýšení amerických úrokových sazeb, což by ve výsledku srazilo výnosy bondů a tedy zvýšilo spready. Pokud tedy investoři stále čekají na buyback akcií, jež drží, měli by sledovat právě vývoj na trhu firemních dluhopisů s investičním ratingem. Jakmile by spready pokračovaly v rozšiřování, čekání na zpětný odkup bude pravděpodobně na nějakou dobu zcela zbytečné.

Zpětné odkupy? Zapomeňte

Newsletter