Zpřesněný odhad: Česká ekonomika rostla pomaleji

AKTUALIZOVÁNO – Česká ekonomika rostla podle zpřesněného odhadu v letošním 1. čtvrtletí meziročně o tři procenta a mezičtvrtletně o 0,4 procenta. K růstu hrubého domácího produktu (HDP) významně přispěly výdaje domácností. Podle prvního odhadu rostla ekonomika meziročně o 3,1 procenta a mezičtvrtletně o 0,5 procenta.

„Zpřesněný odhad HDP nic nemění na tom, že tuzemská ekonomika v prvním čtvrtletí příjemně překvapila. Daří se jí i v mezinárodním kontextu. Například v rámci zemí OECD byl její růst v prvním kvartále zřetelně nadprůměrný. Korekce o jednu desetinu procentního bodu směrem dolů nijak nekazí dobrý dojem, který výkon ekonomiky v prvním čtvrtletí udělal,“ uvedl hlavní ekonom skupiny Roklen Lukáš Kovanda.

Tahounem ekonomiky podle něj zůstává zpracovatelský průmysl, byť poslední čísla ukazují na zpomalování dynamiky jeho růstu. Oborem, který dlouhodobě pokulhává, je ovšem stavebnictví. Přitom letošek právě tomuto sektoru nepřinese nic moc dobrého, zejména kvůli odeznění efektu dočerpávání peněz EU, ale i kvůli dopadu unijní regulatoriky EIA.

Hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek upozornil na to, že z hlediska struktury růstu nejsou všechny zprávy dobré. Růst již stojí prakticky jen na dvou nohách. Jako složka růstu vypadla tvorba fixního kapitálu a zbyly jen spotřeba a export. Je paradoxem, že za stagnací fixního kapitálu nestojí nedostatek financí, ale nepřipravenost stavebních projektů. „Do stagnace nicméně upadly i investice do strojního vybavení, a to přes relativně nízkou základnu loňského prvního čtvrtletí. Existuje reálná obava, že budou investice brzdit českou ekonomiku i v následujících obdobích,“ uvedl Sobíšek.

Vývoj tuzemské ekonomiky v 1. čtvrtletí byl proti odhadům České národní banky vyšší o 0,4 procentního bodu v meziročním i mezičtvrtletním vyjádření. Odchylka meziročního růstu HDP v prvním čtvrtletí od prognózy ČNB byla způsobena zejména vyšší tvorbou zásob. Meziroční růst spotřeby domácností byl rovněž mírně nad odhady ČNB, v jejím růstu se odráží příznivý vývoj na trhu práce.

„HDP v prvním čtvrtletí představuje pozitivní riziko pro naší prognózu, která vidí celkový hospodářský růst v letošním roce ve výši 2,1 procenta. Investice totiž budou chybět celý rok. Za jejich propadem stojí jednak konec spolufinancování projektů z fondů programového období 2007-2013. Nové programové období nabíhá pomalu a bude ještě trvat, než čerpání plně naběhne,“ dodal Podle analytik Komerční banky Viktor Zeisel.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) se mezičtvrtletně zvýšila o 0,5 procenta a meziročně o tři procenta. Příznivý hospodářský vývoj pokračoval ve většině odvětví tuzemské ekonomiky, zejména ve zpracovatelském průmyslu. Ten vzrostl meziročně o 6,4 procent a v porovnání s posledním čtvrtletím loňského roku o 1,8 procenta. Meziročně rostla HPH i ve většině odvětví služeb.

Singer: Česká ekonomika po třiceti měsících kurzového závazku

Na straně poptávky byl růst HDP tažen rovnoměrně jak domácí, tak zahraniční poptávkou. Pokračující stabilní růst spotřeby domácností byl při zpomalení investičních aktivit určujícím faktorem růstu domácí poptávky. K meziročnímu růstu HDP přispěly výdaje na konečnou spotřebu a zahraniční obchod.

Výdaje na konečnou spotřebu domácností se meziročně zvýšily o 3,1 procenta a mezičtvrtletně o 0,9 procenta. Stejně jako v předchozím roce rostla spotřeba ve všech základních kategoriích výdajů domácností, zejména předměty dlouhodobé spotřeby. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí byly meziročně vyšší o 2,9 procenta, mezičtvrtletně o 0,2 procenta.

Trh práce se díky pokračujícímu hospodářskému růstu i nadále vyvíjel pozitivně. V 1. čtvrtletí vzrostla celková zaměstnanost v pojetí národních účtů meziročně o 1,9 procenta a mezičtvrtletně o 1,5 procenta.

„Z dnes zveřejněných zpřesněných dat plyne, že solidní spotřeba domácností a silný výkon zahraničního obchodu v prvním kvartále uspokojivě kompenzovaly jistý útlum v investiční aktivitě, daný ukončením možnosti dočerpávat prostředky z rozpočtu EU za programovací období 2007 až 2013, či třeba stále malátný výkon stavebnictví,“ dodal Kovanda.

Newsletter