ECB povolala do boje anonymy. Efekt překvapení může být větší než u Fedu

Klíčové body

  • Od ECB čekáme potvrzení plánu ukončit pandemický program nákupů, tzv. PEPP, v březnu 2022.
  • Aktualizovaná prognóza ukáže revizi inflace směrem vzhůru pro rok 2021 a 2022.
  • Pomyslným ústupkem jestřábům z Rady guvernérů by mohla být zmínka rizika inflace směrem vzhůru.
Zdroj: Depositphotos

Letošním specifikem evropské měnové politiky jsou komentáře od neveřejných zdrojů. Po téměř každém zasedání byla agenturou Bloomberg nebo Reuters zveřejněna informace od zdrojů blízkých Radě guvernérů týkající se rozhodnutí. A tento týden jsme se dočkali ještě dříve. Anonym promluvil pouhé dva dny před měnověpolitickým rozhodnutím.

Prosincové zasedání Rady guvernérů by mělo přinést hned několik změn. Nás budou zajímat hlavní dvě – oznámení o pandemických nákupech aktiv a aktualizovaná prognóza. I přesto, že se evropská ekonomika potýká s dopady další pandemické vlny a omezení, od ECB čekáme potvrzení plánu ukončit pandemický program nákupů, tzv. PEPP, v březnu 2022. Předcházet mu bude další kolo rekalibrace skupovaných měsíčních objemů z aktuálních 60 miliard euro na 40 až 50 miliard během prvního čtvrtletí. Poté bude zásadní otázka přechodu.

Jakmile bude program PEPP ukončen, ECB bude nadále aplikovat program nákupů aktiv, tzv. APP, jehož aktuální objem dosahuje 20 miliard euro za měsíc. Cílem Rady guvernérů bude co nejhladší přechod do „normálnějšího“ stavu bez zásadních dopadů na ekonomiku a trhy. Spekuluje se o možné strategii zahrnující navýšení objemu programu APP předem danou a časově omezenou obálkou či o vytvoření nového programu určeného čistě pro tranzitorní období pozvolného ukončování pandemické podpory.

První možnost s sebou nese politický nádech, zejména s ohledem na historické spory ECB s Německem s důrazem na dodržování pravidla kapitálového klíče. Druhá je sice průchodnější, otázkou však bude pohled jestřábů z Rady. To samé se pak týká i možnosti prodloužení programu PEPP za konec prvního čtvrtletí. My očekáváme variantu navýšení programu APP, avšak s oznámením až v prvních třech měsících příštího roku. ECB bude patrně s ohledem na rizika spojená s pandemií argumentovat pouze rekalibrací a úmyslem ukončit program PEPP podle plánu. Na finální rozhodnutí si nechá více času. Jisté podle nás je, že opětovné zavedení programu PEPP, resp. jeho obdoby, si centrální banka nechá v záloze. Stejně tak bychom si vsadili i na flexibilitu následných reinvestic prostředků plynoucích z instrumentů před splatností, které by měly celkově přispět k zabránění fragmentace evropského dluhopisového trhu.

Dalším ostře sledovaným výstupem bude aktualizovaná prognóza. Očekáváme, že dokument ukáže potvrzení růstu na úrovni 5 % pro letošek a mírnou revizi dolů pro příští rok. Zcela zásadní bude výhled inflace. Lze předpokládat revizi směrem vzhůru pro rok 2021 i pro 2022. V roce 2023 a 2024 se však tempo růstu cen posune zpět pod inflační cíl na 2 %, což je zároveň informace, kterou od neveřejných zdrojů blízkých ECB tlumočila v úterý večer agentura Bloomberg. Pomyslným ústupkem jestřábům z Rady guvernérů by mohla být zmínka rizika inflace směrem vzhůru, jak tomu bylo již dříve u členky Výkonné rady ECB Isabel Schnabelové (psali jsme zde). V tomto případě bude klíčové, aby se centrální banka až příliš neodklonila od premisy tranzitornosti inflace v prostředí nové měnověpolitické strategie.

Výhled tempa růstu cen může být jedním z tlaků na slabší euro doplňujících jestřábí výstup včerejšího Fedu (psali jsme zde a zde). Aktuální tržní sazby nepočítají se změnou sazeb ECB minimálně po dobu nadcházejících dvou let. Až tříletý eurový swap naznačuje mírně vyšší úroveň sazeb, avšak stále v záporných hodnotách. Jestliže by ale argumentace ohledně rizik spojených s inflací vyzněla striktněji, než aktuálně počítáme, prostor pro překvapení je více než otevřený, a to zejména srovnáme-li očekávání před zasedáním ECB a před Fedem.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1303 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,29 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1218 do 1,1324 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,26 EURCZK, vůči dolaru za středový kurz 22,35 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,20 až 25,36 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 22,29 až 22,59 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Zdroj info: RoklenFx, ECB, Fed, ČNB, COT, TradingView, Statistický úřad USA, Ifo institut , Bloomberg, Reuters

Newsletter